Usposabljanje pooblaščencev
za preprečevanje mobinga


18. in 27. marec 2019

1. srečanje: 9.00 - 16.00

2. srečanje: 9.00 - 15.00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Knjiga 'Recite mobingu ne'


Udeleženci prejmete tudi že drugo dopolnjeno izdajo knjige z nasveti o tem,
kako prepoznati ter preprečiti mobing
:

'RECITE MOBINGU NE'
Obvladovanje psihičnega in čustvenega nasilja


s prilogami (dnevnikom za vodenje mobinga, vzorcem internega pravilnika o preprečevanju mobinga in seznamom institucij za pomoč žrtvam mobinga).
Namen knjige je v najširšem pomenu besede in posamezniku odpreti pogled na raznovrstnost oblik in načinov zoperstavljanja mobingu z jasnim ciljem višje kakovosti sobivanj.

Avtorica: dr. Danijela Brečko

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda.
Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda.
Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

Zaključni izpit za pridobitev certifikata
"Preizkušeni pooblaščenec za preprečevanje mobinga"


Zaključni izpit zajema teoretično in praktično preverjanje znanja. Teoretično znanje bomo preverili s pisnim preizkusom, praktično pa z vodenjem razgovora z domnevno žrtvijo mobinga.

Posameznik lahko opravlja izpit tudi brez predhodnega usposabljanja po predhodnem naročilu. Izpit brez predhodnega usposabljanja se opravlja pred komisijo.

 

z usposabljanjem pridobite točke!


TOČKE ZA STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJA POOBLAŠČENCEV ZA PREPREČEVANJE MOBINGA


Po sistemu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga prinaša Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga 30 kreditnih točk. Je osnovno izobraževanje za pridobitev certifikata »Preizkušeni pooblaščenec za preprečevanje mobinga«.


DODATNE TOČKE PRAVILNIKA O STALNEM STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU IN USPOSABLJANJU NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU


Program, ki spada pod programski sklop Organizacija dela in v celoti prinaša 20 točk, je bil potrjen na javnem razpisu s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na podlagi 4. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga kot del omenjenega programa prinaša 10 točk v skladu z 11. členom pravilnika.