Usposabljanje pooblaščencev
za preprečevanje mobinga


18. in 27. marec 2019

1. srečanje: 9.00 - 16.00
2. srečanje: 9.00 - 15.00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Program

18. in 27. marec 2019


 • Psihično in čustveno nasilje je pojav vse bolj tekmovalne družbe;
 • Statistika o psihičnem ter čustvenem nasilju v Sloveniji in po svetu;
 • Kaj je mobing in kaj ni – najpogostejše zmote o mobingu;
 • Zakonodajalski okviri za preprečevanje mobinga v Sloveniji;
 • Pojavne oblike in razvojne stopnje mobinga na delovnem mestu;
 • Horizontalni in vertikalni mobing;
 • Medkulturne razlike in mobing;
 • Odkrivanje organizacijskih vzrokov za nastanek mobinga in njihovo odpravljanje;
 • Najpogostejše žrtve mobinga in najpogostejši izvajalci mobinga;
 • Posledice in odzivi žrtve mobinga (kako jo prepoznati);
 • Kako se kaže mobing v organizacijskem vedenju zaposlenih;
 • Cena psihičnega nasilja za organizacijo;
 • Oblike samopomoči in načini ukrepanja posameznika – kaj lahko svetujete žrtvi;
 • Oblike organizacijskih ukrepov;
 • Osebna kredibilnost v vlogi organizacijskega pooblaščenca.

Preprečite mobing v vaši organizaciji!

Preprečite mobing v vaši organizaciji!

Cilji usposabljanja


 • spoznali boste 45 pojavnih oblik psihičnega in čustvenega nasilja;
 • znali boste prepoznati mobing v organizaciji;
 • znali boste ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem mestu;
 • spoznali boste preventivne tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika;
 • usvojili boste zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu;
 • usposobljeni boste za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v organizaciji;
 • sposobni boste z informacijami pomagati žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu.

Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga je osnovno izobraževanje
v nizu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga.

Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga je osnovno izobraževanje
v nizu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga.

Predavateljica

 
Dr. Danijela Brečko

Predavateljica, svetovalka in coach

Ima bogate praktične izkušnje z usposabljanjem in treningi, saj na tem področju deluje intenzivno že več kot 20 let. Na področju raziskovanja mobinga je pri nas orala ledino in leta 2003 izvedla prvo raziskavo v Sloveniji o psihičnem nasilju na delovnem mestu. Je tudi avtorica knjige 'Recite mobingu ne'.

Zaradi zagotavljanja kakovosti in interaktivnega dela je število mest na usposabljanju omejeno.
Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej!

Zaradi zagotavljanja kakovosti in interaktivnega dela je število mest na usposabljanju omejeno.
Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej!

Kotizacija in prijava

Ugodnost za fizične osebe!

Če je plačnik fizična oseba, lahko plača kotizacijo v 3 obrokih.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4350-matična št. plačnika.

Revija HR&M

Udeleženci prejmejo tudi enoletno naročnino na Revijo HR&M.

Revija HR&M je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako pa v reviji predstavljamo tudi domače in tuje primere dobre prakse.
Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki.

Več o reviji ...

Lokacija

Planet GV
5. nadstropje

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si