Upravljanje in vodenje sprememb

19. november 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Spremembe prihajajo v naša življenja v različnih oblikah in vplivajo na nas tudi, če smo se za spremembo odločili sami.

Na stres, ki ga občutimo ob nepoznanih situacijah se običajno odzovemo na dva načina, z zanikanjem ali prevzemom kontrole in čeprav se večina nas odziva z mešanico obojega, je drug pristop dolgoročno bolj vzdržljiv.


V okviru delavnice boste ozavestili lastne reakcije, jim dati prostor, da se izrazijo na konstruktiven način in povečali možnost samokontrole.

S tem dajemo zgled in preko zrcalnih nevronov v možganih, neposredno vplivamo na reakcije in sprejemanje drugih, ter sebi in drugim omogočimo hitrejšo prilagoditev na novo situacijo.Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in člane kadrovskih služb ter vse, ki so vključeni v komunikacijo in izvajanje sprememb v svojem delovnem okolju.
Cilji programa:

Osvojiti elemente uvajanja spremembe, ki zagotavljajo trajnost novega načina delovanja in vključenost sodelujočih.

Ozavestiti pomen čustvenih reakcij pri vseh, ki so vključeni v spremembo.

Osvojiti veščine samokontrole in sprejemanje odzivov drugih na spremembe.Program

  • Spremembe s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju.
  • Učinkovito vodenje ljudi v času sprememb.
  • Upravljanje z negativnimi reakcijami.
  • Samokontrola v času sprememb.
  • Učinkovita komunikacija sprememb.


  • Obvladovanje stresa.
  • Prevzemanje iniciativ in lobiranje za spremembe.
  • Vzdržljivost v času sprememb.
  • Kotterjev model uvajanja sprememb v organizacijo.


Udeleženci boste v okviru delavnice preigravali lastne primere uvajanja sprememb in preizkušali različne komunikacijske pristope.


Preko povratne informacije trenerja in ostalih udeležencev, si boste lahko izoblikovali lasten stil in ozavestili kaj želite v prihodnosti narediti drugače.


Prejeli boste gradiva v obliki priročnih memokartic, kjer boste našli vsa orodja, ki jih bomo obravnavali na delavnici, v priročni in uporabni obliki.

PredavateljICA

 
Julija Šifrer

Predavateljica

Univerzitetna diplomirana sociologinja

Predavateljica je Univerzitetni diplomirani sociolog, Kadrovsko menedžerske smeri in se preko vloge svetovalke in revizorke za pridobitev Certifikata Družini prijaznopodjetje že 9 let ukvarja z vpeljevanjem in spremljanjem sprememb v podjetjih. Naravni posameznika se s spremembami vedenja srečuje kot coach in trener vodstvenih in komunikacijskih veščin v podjetjih.

Prijava in kotizacija

ZGODNJA PRIJAVA
220 €

Vključuje

gradivo in okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.Zgodnja prijava je mogoča do 24. 10. 2019


REDNA PRIJAVA
260 €


Vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.
PAKET: 2 OSEBI - 420 €
210 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 2 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

PAKET: 3 OSEBE - 540 €
180 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 3 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo

in okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5399-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice