15. januar - 24. april 2019

13.00 - 16.30 ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Si želite zagotoviti uspešno poslovanje

in prihodnost svojega podjetja?

Hitre spremembe in četrta industrijska revolucija prinašajo

nove trende ter novosti na področju znanja in sposobnosti.

Top performer

Zaposleni so lahko največji potencial podjetja.


Interdisciplinarno in praktično zastavljen program!

Temeljna osnova za delo bodo konkretni primeri udeležencev.


Izobraženim zaposlenim
kompetence prihodnosti
Interaktivna delavnica

KDO?

Program je namenjem talentiranim, izobraženim in motiviranim zaposlenim, ki se prepoznajo kot potencialni TOP PERFORMERJI.

CILJ?

Izboljšati nivo kompetentnosti udeležencev, jih opremiti s sodobnimi veščinami in s tem zagotoviti njihov uspešen “performance” ter dolgoročno uspešnost podjetja.

KAKO?

V 100 dneh z delom v obliki interaktivnih delavnic, učenjem na primerih iz lastne prakse in pod mentorstvom izkušenega predavatelja do osvojenih orodij za TOP PERFORMERJA.


Svetovni gospodarski forum
 
15. januar: UVODNA DELAVNICA

Dobiti odgovor na vprašanje: »Zakaj delam to, kar delam?«

Udeleženci bodo spoznali tehnike za prepoznavanje svoje lastne motivacije in definirali svojo lastno vizijo.

 
22. januar: NOTRANJE RAVNOVESJE

Doseganje notranjega ravnovesja za večjo učinkovitost pri delu.

Udeleženci bodo spoznali dejavnike, ki zmanjšujejo učinkovitost pri delu, in se naučili sprostitvenih tehnik.

 
29. januar: REŠEVANJE PROBLEMOV

Pridobivanje sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov.

Udeleženci bodo spoznali sistematični pristop k reševanju problemov v osmih korakih in se lotili konkretnega primera iz svoje prakse.

 
12. februar: VODENJE

Izboljšanje vodstvenih sposobnosti.

Udeleženci bodo spoznali devet dejavnikov učinkovitega vodenja in konkretne tehnike za izboljšanje. Na osnovi tega bodo pripravili akcijski načrt za izboljšanje svojih vodstvenih sposobnosti.
 
26. februar: KOMUNIKACIJA

Izboljšanje komunikacijskih sposobnosti.

Udeleženci bodo spoznali principe asertivne komunikacije in s pomočjo teh principov opravili razgovor s sodelavci.

 
12. marec: REŠEVANJE KONFLIKTOV

Izboljšanje medosebnih odnosov.

Udeleženci bodo spoznali metodo reševanja konfliktov v petih korakih in na osnovi tega pripravili scenarij za rešitev izbranega konflikta iz lastne prakse.

 
2. april: VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Analiza konkretnih primerov.

Udeleženci bodo lahko izpostavili svoje primere iz prakse. Analiza primerov bo potekala poskupinah, pri čemer bodo skupine uporabile vsa pridobljena znanja.

 
16. april: ZAKLJUČNA DELAVNICA

Izmenjava izkušenj.

Udeleženci bodo pripravili primere dobrih praks iz svojega vsakdanjega življenja in dela. S predstavitvijo le-teh bodo obogatili sebe in druge udeležence in na ta način ovrednotili svoj napredek v času trajanja programa.

BONUS: Udeleženci dobijo pripomoček za lažje obvladovanje stresa - USB ključek VITO s posnetki za vodeno sproščanje.

100 dni

Zakaj 100 dni?

Po najnovejših raziskavah naj bi za oblikovanje novih navad potrebovali najmanj 66 dni. Zaradi tega je program sestavljen tako, da bodo udeleženci s ponavljanjem in urjenjem nove navade tudi ponotranjili.

Individualni coaching

Za podporo pridobivanja navedenih veščin je vsakemu udeležencu v programu zagotovljena 1 pedagoška ura individualnega coachinga.

Na izobraževanju bodo udeleženci spoznali,

kako reševati kompleksne probleme,

biti učinkoviti ter vzdrževati dobro delovno klimo.

Opremili se bodo z veščinami,

s katerimi bodo kos neznanim izzivom in

lahko prispevali k prihodnosti vašega poslovanja.

Na izobraževanju bodo udeleženci spoznali,

kako reševati kompleksne probleme,

biti učinkoviti ter vzdrževati dobro delovno klimo.

Opremili se bodo z veščinami,

s katerimi bodo kos neznanim izzivom in

lahko prispevali k prihodnosti vašega poslovanja.

 
dr. Franc Gider

Poslovni svetovalec in mentor

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa svetovalec na poslovnem in osebnem področju. V dvedesetletji trajajoči svetovalni karieri je sodeloval z več kot 200 različnimi organizacijami, bil je pa tudi mentor številnim podjetnikom in managerjem.

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinsketehnike, po poklicu pa svetovalec na poslovnem in osebnem področju. V dvedesetletji trajajoči svetovalni karieri je sodeloval z več kot 200 različnimiorganizacijami, bil je pa tudi mentor številnim podjetnikom in managerjem. Prisvojem delu črpa navdih iz svojih raziskovalnih in vodstvenih izkušenj. Vsvojem unikatnem pristopu združuje znanje iz optimizacije poslovnih procesov,veščin vodenja in duhovnosti. Trdno verjame, da je prvi predpogoj za osebno inposlovno učinkovitost energijsko ravnovesje, zato tudi sam živi po načelihfilozofije »bizi na izi.«


Ste med svojimi zaposlenimi prepoznali potencialnega
TOP PERFORMERJA?

ali

Menite, da imate ravno vi vse potrebno, da postanete TOP PERFORMER?

Top performer


Kotizacija vključuje delavnice in individualno svetovanje po programu, delovno gradivo in okrepčila med odmori.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Ljubljana), sklic na št. 4298-matična št. plačnika.

Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35. Cena parkiranja do 8 šolskih ur je 3 EUR.

Planet GV
5. nadstropje

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

Več informacij:

080 33 44

izobrazevanje@planetgv.si