Stvarnopravni dnevi 2017


31. maj in 1. junij 2017


Ljubljana, Slovenija

GRAND HOTEL UNION

GRADIVA SODELUJOČIH PREDAVATELJEV

Udeležencem so na voljo prezentcije (pdf) sodelujočih predavateljev.


PREZENTACIJE 2017

Nimate gesla? Pokličite na 01/30 94 437.

Ob dogodku je izšla tudi monografija SODOBNO STVARNO PRAVO, 2. del.

NAROČILO KNJIGE

Ob dogodku je izšla tudi monografija SODOBNO STVARNO PRAVO, 2. del.

NAROČILO KNJIGE

FOTOGALERIJA

1. DAN

2. DAN

PROGRAM

Sreda, 31. 5. 2017
8.30-9.00

Sprejem udeležencev

9.00-9.15

Pozdravni nagovor organizatorjev

PRVA SEKCIJA: ETAŽNA LASTNINA

vodi dr. Nina Plavšak

9.15-10.45

Oblikovanje etažne lastnine in umestitev »vzpostavitve« etažne lastnine v sistem sodobnega stvarnega prava nepremičnin

dr. Nina Plavšak

10.45-11.15

Posodobljena ureditev vpisov v kataster stavb

mag. Marijana Vugrin, projektni vodja, DIGI DATA d.o.o.

11.15-11.30

Odmor

11.30-12.00

Vsebino katerih stvarnopravnih razmerij glede nedokončane etažne lastnine je pristojno ugotavljati sodišče v postopku vzpostavitve etažne lastnine

Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

12.00-12.30

Vsebina odločitve (sklepa) sodišča o vzpostavitvi etažne lastnine oziroma o določitvi pripadajočega zemljišča

mag. Maja Zorman Krč, sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju

12.30-13.00

Razprava in vprašanja

13.00-14.00

Odmor za kosilo

DRUGA SEKCIJA: IZVRŠILNI POSTOPEK GLEDE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠKA KNJIGA

vodi Maja Lajevec

14.00-14.15

Predstavitev uporabe ZIZ z naprednimi orodji na portalu Tax-Fin-Lex

Jure Rabič

14.15-14.45

Zakaj je prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku neučinkovita

Maja Lajevec

14.45-15.15

Izvršba na nepremičnine in vpisi v zemljiško knjigo

Karmen Ceranja, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

15.15-16.00

Sodna praksa glede vpisov v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem in vzpostavitvijo etažne lastnine

mag. Jana Petrič, sodnica na Višjem sodišču v Kopru

16.00-16.15

Odmor

16.15-17.45

Okrogla miza: Vpisi v zemljiško knjigo na podlagi sodnih odločb

vodi dr. Nina Plavšak

sodelujejo:

  • sodnica Nina Bogataj,
  • sodnica Karmen Ceranja,
  • sodnica mag. Jana Petrič,
  • sodnica mag. Maja Zorman Krč,
  • sodnik mag. Damjan Orož,
  • notar Bojan Podgoršek.
Četrtek, 1. 6. 2017
TRETJA SEKCIJA: NOVA UREDITEV PREMOŽENJSKOPRAVNEGA REŽIMA MED ZAKONCI V DRUŽINSKEM ZAKONIKU

vodi Bojan Podgoršek

9.00-9.45

Nova pravila premoženjskih razmerij med zakoncema

dr. Mateja Končina Peternel, Vrhovno sodišče RS

9.45-10.30

Vlaganje skupnega premoženja v posebno premoženje enega od zakoncev s poudarkom na problematiki podjetniškega premoženja – de lege lata in de lege ferenda

Iztok Ščernjavič, odvetnik, in Žiga Razdrih, višji pravosodni svetovalec na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

10.30-10.45

Odmor

10.45-11.15

Skupne in posebne obveznosti zakoncev ter njihovo uveljavljanje v izvršilnih in stečajnih postopkih

mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

11.15-12.00

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Bojan Podgoršek, notar

12.00-12.30

Razprava in vprašanja

12.30-13.30

Odmor za kosilo

ČETRTA SEKCIJA: IZBRISNA TOŽBA – IZPODBIJANJE MATERIALNOPRAVNO NEVELJAVNIH VKNJIŽB

vodi dr. Renato Vrenčur

13.30-14.15

Oblikovanje in kumulacija tožbenih zahtevkov v izbrisni tožbi

mag. Katarina Vodopivec, višja sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče RS, Služba za upravljanje projektov

14.15-15.00

Aktualne dileme izbrisne tožbe s poudarkom na izpodbijanju vpisov, ki temeljijo na odločbi državnega organa

Jasna Hudej, višja pravosodna svetovalka na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

15.00-15.15

Odmor

15.15-16.00

Izbrisna tožba pri izpodbijanju prodaje zaradi kršitve predkupnih pravic

dr. Renato Vrenčur, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

16.00-16.30

Razprava in vprašanja