Ugodnejše prijave do 31. julija 2020

Zgodnja prijava SPD

 • Udeležba na vseh spletnih predavanjih
 • Brezplačen izvod knjige
 • Delovno e-gradivo
 • Potrdilo o udeležbi
 • V ceno ni vključen DDV
 • Kotizacija vključuje 10% popust za člane Notarske zbornice Slovenije

Cena zgodnje prijave je na voljo le še do 31. 07. 2020

Kotizacija za člane Odvetniške akademije OZS

 • Udeležba na vseh spletnih predavanjih
 • Brezplačen izvod knjige
 • Delovno e-gradivo
 • Potrdilo o udeležbi
 • V ceno ni vključen DDV
 • Kotizacija vključuje 40% popust za člane Odvetniške akademije OZS

Kotizacija za sodnike

 • Udeležba na vseh spletnih predavanjih
 • Brezplačen izvod knjige
 • Delovno e-gradivo
 • Potrdilo o udeležbi
 • V ceno ni vključen DDV

Kotizacija za študente

 • Udeležba na vseh spletnih predavanjih
 • Delovno e-gradivo
 • Potrdilo o udeležbi
 • V ceno ni vključen DDV
 • Kotizacija velja le za študente s študentskim statusom, ki so rojeni po 1. 1. 1994

Ugodnost za udeležence: Udeleženci posveta lahko kupite knjigo Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila, avtorjev: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur in prof. dr. Miha Juhart, za 40 € ugodneje. Ob prijavi vpišite v polje Opombe “SPZ-B” in knjiga bo vaša po najugodnejši ceni 76,19 € + DDV (80,00 € z DDV).

Možnost plačila na obroke

Fizičnim osebam nudimo možnost plačila na obroke brez obresti.

Popusti

 • Člani Notarske zbornice Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Popust je že vključen v zgodnjo kotizacijo.
 • Člani Odvetniške akademije OZS lahko izkoristite 40% popust pri kotizaciji. Popust je že vključen v kotizacijo za odvetnike.
 • Različni popusti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.
 • Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
 • Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4314-matična št. plačnika.