dr. Nina Plavšak

Dr. Nina Plavšak je vodja programskega odbora Stvarnopravnih dnevov 2020, soavtorica Razširjenih uvodnih pojasnil Stvarnopravnega zakonika (SPZ) z novelo SPZ-B in urednica zbirke Sodobno stvarno pravo.

Novi položaji vključene lastninske pravice pri »povezanih« nepremičninah in Značilnosti predkupne pravice in uveljavitev pogodbene predkupne pravice

Dr. Nina Plavšak bo imela na Stvarnopravnih dnevih 2020 dve predavanji:

  • Predavanje Novi položaji vključene lastninske pravice pri »povezanih« nepremičninah je v okviru Sekcije Novela SPZ, ki jo predavateljica tudi vodi.
  • Predavanje Značilnosti predkupne pravice in uveljavitev pogodbene predkupne pravice je v okviru Sekcije Predkupna pravica, ki jo vodi odvetnik Rok Koren.