Nina Bogataj

Nina Bogataj je dodeljena sodnica v Službi za upravljanje projektov na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Vpis vključenih lastninskih pravic v zemljiški knjigi

Predavanje Vpis vključenih lastninskih pravic v zemljiški knjigi je v okviru Sekcije Novela SPZ, ki jo vodi dr. Nina Plavšak.