mag. Marijana Vugrin

Mag. Marijana Vugrin je magistrirala s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data d.o.o.. Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot trideset let. Sodelovala je pri projektih informatizacije zemljiškega katastra in pri prvi nastavitvi katastra stavb z množičnim zajemom podatkov. Pri popisu nepremičnin je bila državna inštruktorica in je certificirana strokovnjakinja s strani Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev za množično vrednotenje nepremičnin. Po vzpostaviti elektronske zemljiške knjige se je usmerila tudi v uporabo aplikacije e-ZK opravila, tako za pridobivanje podatkov iz zemljiške knjige kot tudi za izvajanje sprememb, posebej v povezavi z etažno lastnino. Je urednica GEObloga pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), predavateljica na obveznih izobraževanjih za geodete in na različnih seminarjih, ki se nanašajo na nepremičnine ter izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Svoje izkušnje o urejanju nepremičnin podaja tudi preko strokovnih člankov v različnih publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin.

Evidentiranje služnosti v katastru

Predavanje Evidentiranje služnosti v katastru je v okviru sekcije Služnosti, ki jo vodi dr. Miha Juhart.