mag. Maja Grčar

Mag. Maja Grčar je vodja Sektorja za registre in evidence podatkov na AJPES – Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic

Predavanje Prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic je v okviru Sekcije Novela SPZ-B, ki jo vodi dr. Nina Plavšak.