Bojan Podgoršek

Notar Bojan Podgoršek vodi notarsko pisarno Bojan Podgoršek v Ljubljani.

Notarsko poslovanje glede javnopravnih predkupnih pravic in overitve zemljiškoknjižnega dovolila

Predavanje Notarsko poslovanje glede javnopravnih predkupnih pravic in overitve zemljiškoknjižnega dovolila je v okviru Sekcije Predkupna pravica, ki jo vodi odvetnik Rok Koren.