STVARNOPRAVNI DNEVI 2020

Kdaj?Kje?
9. – 10. September 2020Spletni dogodek

STVARNOPRAVNI DNEVI 2020 bodo potekali 9. in 10. septembra 2020 v digitalizirani obliki kot spletni dogodek.

Za vse prijavljene udeležence bo 7. septembra od 13.00 – 13.30 organizirana poskusna registracija z vsemi navodili in tehnično pomočjo organizatorja, ki bo tudi sicer na voljo ves čas spletnega dogodka. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu  izobrazevanje@planetgv.si.

Aktualna vprašanja

Štiri sekcije

100+ udeležencev

Komentar SPZ – 3. knjiga

Na dogodku Stvarnopravni dnevi 2020 bomo obravnavali aktualna vprašanja stvarnega prava v okviru štirih tematskih sklopov:

  • Prvi sklop je namenjen novim pravilom, ki jih bo uveljavila Novela SPZ-B. Poglobljeno in sistematično bodo razložena dopolnjena pravila o vključeni lastninski pravici in njihova implementacija v zemljiškoknjižnih postopkih. Prikazan bo tudi posodobljeni register neposestnih zastavnih pravic.
  • V drugem sklopu bomo obravnavali pogoste dileme in vprašanja, povezana s predkupno pravico.
  • V okviru tretjega sklopa se bomo posvetili zapletenejšim položajem v zvezi s služnostmi.
  • Četrti sklop pa je namenjen obravnavi stavbne pravice in posebne pravice uporabe javnega dobra.

Posvet Stvarnopravni dnevi je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah rešujejo pravna vprašanja in dileme, povezane z uporabo pravil o stvarnega prava: sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet. Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.


Vabljeni, da se nam pridružite na spletnem dogodku, saj boste dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.


Ob dogodku bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur, ki je hkrati 3. knjiga Komentarja SPZ. Udeleženci posveta bodo monografijo prejeli kot del gradiva posveta, katerega cena je vključena v kotizacijo. V monografiji bodo sistematično in poglobljeno obravnavali vsi instituti v zvezi z izvedenimi pravicami, tudi tisti, ki ne bodo posebej predstavljeni v ustnih prispevkih predavateljev na spletnem dogodku.

DO POSVETA ŠE
0Tednov0Dni0Ur0Minut0Sekund

Predavatelji

dr. Nina Plavšak

vodja programskega odbora

dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

dr. Miha Juhart

redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Rok Koren

Odvetnik
dr. Damjan Orož

dr. Damjan Orož

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Nina Bogataj

dodeljena sodnica, Služba za upravljanje projektov, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

dr. Gregor Dugar

docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

mag. Maja Grčar

vodja Sektorja za registre in evidence podatkov na AJPES

mag. Marijana Vugrin

strokovnjakinja za evidentiranje nepremičnin
doc. dr. Matija Damjan

doc. dr. Matija Damjan

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Zastavite vprašanja predavateljem

Na posvetu boste dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti. Vaša vprašanja za predavatelje pošljite na izobrazevanje@planetgv.si.

Odgovore boste izvedeli na posvetu, zato ne odlašajte s prijavo.