Šola urejanja delovnih razmerij

v praksi


12., 19. in 26. november 2019

Od 8.30 do 12.30


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Abeceda dela v kadrovski službi!

ZA PRAVILNO IN UČINKOVITO UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ

Vabimo vas na intenzivno tridnevno izobraževanje, na katerem boste, ne glede na to ali ste začetnik na tem področju ali pa želite zgolj utrditi znanje in se seznaniti z novostmi (ZDR-1) ter dobro prakso, pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke - od zaposlovanja, vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za delo itd.), do disciplinskih sankcij in načinov prenehanja delovnega razmerja.

Vljudno vabljeni!

Pridobite celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke!

Pridobite celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke!

Program

Podprto s praktičnimi primeri, z veliko prostora za diskusijo in z odgovori na konkretna vprašanja boste izvedeli:

 • kako vnaprej urediti kadrovske procese in postopke, da lahko delo poteka pravilno in učinkovito;
 • katera pravila veljajo na tem področju in kako jih uporabljati (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, kolektivne pogodbe, zakoni);
 • delovno razmerje in druge oblike opravljanja dela (podjemna in avtorska pogodba, začasno/občasno delo, študentsko delo, ekonomsko odvisna oseba, ...);
 • kakšni so postopki pri zaposlovanju (pravice in obveznosti kandidata, kako preveriti znanje, obvezna dokumentacija pred in ob zaposlitvi, ...);
 • kako voditi kadrovske evidence (obvezne evidence, personalne mape, poudarek na varstvu osebnih podatkov, ...);
 • posebej o pogodbi o zaposlitvi za določen čas (omejitve, posledice, praktični napotki, ...);
 • posebna pogodbena določila: poskusno delo, pripravništvo, konkurenčna klavzula, ...;
 • kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti (vsebina, postopek sprejemanja, ...);
 • delovni čas (nadurno delo, druge možnosti za večjo fleksibilnost, ...);
 • letni dopust in regres ter druge odsotnosti z dela (koliko pripada, kakšna so pravila v zvezi z izrabo, prenos dopusta, ...);
 • plačilo za delo (plača, nadomestila, drugi prejemki, ...);
 • kako se odzvati na kršitve delovnih obveznosti (neupoštevanje navodil, izostajanje z dela, alkoholiziranost, ...);
 • kako preverjati doseganje delovnih rezultatov;
 • kakšni so načini prenehanja delovnega razmerja (poudarek na možnostih odpovedi pogodbe o zaposlitvi).

Udeleženci prejmete tudi vzorec pogodbe o zaposlitvi

Udeleženci prejmete tudi vzorca pogodbe o zaposlitvi za določen in nedoločen čas!

Pridobite certifikat »Strokovnjak za urejanje delovnih razmerij«!

Pridobite certifikat »Strokovnjak za urejanje delovnih razmerij«!

Predavatelj

 
Miha Šercer

Odvetnik

Predavatelj s prakso v odvetništvu in več kot 10 letnimi izkušnjami iz različnih pravnih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava.

Praktični primeri in odgovori na vaša vprašanja

Intenzivna tridnevna šola traja 13,5 šolskih ur in je podkrepljena s številnimi praktičnimi primeri, z možnostjo diskusije in odgovorov na vaša konkretna vprašanja.


Komu je šola namenjena

 • Direktorjem
 • Kadrovskim in HRM-strokovnjakom
 • Pravnikom in strokovnim sodelavcem, odgovornim za kadrovsko področje
 • Sindikalnim zaupnikom in predstavnikom svetov delavcev
 • Vodjem pisarn
 • Računovodjem
 • Vsem, ki vas tematika zanima v praksi in ki se dnevno srečujete z delovnopravnim področjem

Kotizacija in prijava

Redna kotizacija
450 €

Vključuje delovno gradivo, okrepčila med odmori, certifikat in enoletno naročnino na revijo HR&M.


Cena ne vključuje DDV.

Paket za 2 osebi - 700 €
370 €

Skupna kotizacija za 2 osebi je 700 € (350 € na osebo ob sočasni prijavi 2 oseb).

Vključuje delovno gradivo, okrepčila med odmori, certifikat in enoletno naročnino na revijo HR&M.

Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4285-matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si