13:00 – 15:00 TRANSFUZIJSKA MEDICINA: VČERAJ, DANES, JUTRI

Moderatorja: Irena Kramar, Primož Rožman
 • 13:00 – 13:10

  Pozdravni nagovor

  Irena Kramar
 • 13:10 – 13:30

  Zgodovina transfuzijske medicine v Sloveniji

  Marjeta Potočnik
 • 13:30 – 13:45

  30 let IS DATEC

  Marko Breskvar
 • 13:45 – 14:15

  Novosti in futuristični pristopi k personalizirani medicini – Ali naj jih uvedemo v Sloveniji?

  Stephen Minger
 • 14:15 – 14:35

  Transfuzijska medicina v Sloveniji: anamneza, status, terapija in prognoza

  Primož Rožman
 • 14:35 – 14:55

  Za koga delamo? – pogled hematologa

  Samo Zver
 • 14:55 – 15:15

  Razprava

15:30 – 16:30 NAPREDNO ZDRAVLJENJE 1. del (Program v sodelovanju z Združenjem hematologov Slovnije)

Moderatorja: Primož Poženel, Matjaž Sever
 • 15:30 – 15:45

  Napredne celične terapije

  Urban Švajger
 • 15:45 – 16:00

  Dobra proizvodna praksa za pripravo zdravil za napredno zdravljenje

  Tina Cirman
 • 16:00 – 16:15

  MSC

  Primož Poženel
 • 16:15 – 16:30

  Avtologne MSC pri zavrnitvi ledvice

  Željka Večerić Haler

16:45 – 17:45 NAPREDNO ZDRAVLJENJE 2. del (Program v sodelovanju z Združenjem hematologov Slovnije)

Moderatorja: Primož Poženel, Matjaž Sever
 • 16:45 – 17:00

  Uporaba CAR-T pri otroku

  Tomaž Prelog
 • 17:00 – 17:15

  CAR-T v hematologiji

  Matjaž Sever
 • 17:15 – 17:30

  Regulativa preskrbe s CAR-T

  Tina Cirman
 • 17:30 – 17:45

  Intenzivna terapija hematoloških pacientov

  Erik Rupnik
 • 17:45 – 18:00

  Razprava

18:00 – 19:00 POKROVITELJSKA PREDAVANJA

 • 18:00 - 18:30

  The implementation of Unity Real Time 2 in the hospital’s blood transfusion laboratory to help get through accreditation

  Trevor Harden, Predavanje pod pokroviteljstvom Diahem
 • 18:30 - 19:00

  The relevance of antibody testing in SARS-CoV-2 infection

  Claudio Galli, Predavanje pod pokroviteljsvom Abbott Diagnostics

08:00 – 09:30 IMUNOHEMATOLOGIJA

Moderatorja: Ivica Marić, Primož Rožman
 • 08:00 – 08:40

  Understanding the Pathophysiology of immune thrombocytopenia (ITP)

  John W Semple
 • 08:40 – 08:55

  Imunohematološka diagnostika granulocitopenij-20 let izkušenj

  Marjeta Maček Kvanka
 • 08:55 – 09:15

  Pathophysiology of TRALI

  John W Semple
 • 09:15 – 09:30

  Vloga encimskega navzkrižnega preiskusa pri pretransfuzijskem testiranju

  Marija Šeruga Doliška
 • 09:30 – 09:40

  Razprava in odmor

 09:40 – 13:00 S TRANSFUZIJO PRENOSLJIVE OKUŽBE, COVID-19

Moderatorki: Snežna Levičnik Stezinar, Lidija Lokar
 • 09:40 – 10:10

  Current challenges to blood safety in Europe – WNV, USUV, HEV and SARS-CoV-2

  Dragoslav Domanović
 • 10:10 – 10:25

  Prevalenčna študija okužbe z virusom hepatitisa E (HEV) med krvodajalci v Sloveniji

  Polonca Nograšek
 • 10:25 – 10:40

  Prevalenca protiteles anti-HBc med krvodajalci v Sloveniji ter pomen pri presejalnem testiranju

  Petra Jovanovič
 • 10:40 – 11:00

  How do we secure a safe blood supply during a corona crisis?

  Vincenzo de Angelis
 • 11:00 – 11:15

  Ukrepanje v izrednih razmerah: primer epidemije COVID-19

  Anja Rakušček
 • 11:15 – 11:30

  Plazma prebolevnikov COVID-19 – izkušnje pri zbiranju in zdravljenju bolnikov v svetu

  Polonca Mali, Valentina Filipović Samec
 • 11:30 – 11:45

  Nacionalni program zbiranja in uporabe hiperimunske prebolevniške COVID-19 plazme

  Valentina Filipović Samec, Polonca Mali
 • 11:45 – 12:00

  Serološke preiskave za določitev protiteles proti SARS-CoV-2

  Urška Rahne Potokar, Sonja Vuletić
 • 12:00 –12:15

  Izkušnje pri zbiranju plazme prebolevnikov COVID-19 na ZTM

  Polonca Mali, Valentina Filipović Samec:
 • 12:15 –12:30

  Razprava in odmor

12:30 – 13:45 IZBRANE VSEBINE

Moderatorki: Blanka Vidan Jeras, Irena Kramar
 • 12:30 – 12:45

  HLA pri diabetesu tipa 1 in celijakiji

  Blanka Vidan Jeras
 • 12:45 – 13:00

  Nova generacija sekvencioniranja sistema HLA

  Sendi Montanič
 • 13:00 – 13:15

  Effects of heterochronic, non-myeloablative bone marrow transplantation on age-related behavioural changes in mice

  Primož Rožman
 • 13:15 – 13:30

  70 let zagotavljanja varne preskrbe s krvjo v Mariboru

  Lidija Lokar
 • 13:30 – 13:45

  Sklepni pozdrav

  Irena Kramar

Predstavitve posterjev bodo potekale vzporedno s celotnim programom na spletni strani.

Vprašanja vezana na posterje lahko postavljate skozi celoten kongres v klepetalnico Kongresa za transfuzijsko medicino v aplikaciji Hopin.

Pri vprašanjih prosimo izpostavite: Avtorja in naslov posterja (primer – Vprašanje za poster: NASLOV, AVTOR; vprašanje)

POSTERJI 6. KONGRESA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO SLOVENIJE

Strokovno – organizacijski odbor kongresa

 • Irena Kramar (predsednica)
 • Bojana Bizjak
 • Primož Poženel
 • Zoran Bolta
 • Snežna Levičnik Stezinar
 • Ivica Marić
 • Slavica Stanišić
 • Marko Cukjati
 • Blanka Vidan Jeras
 • Irena Bricl
 • Vesna Gavani
 • Primož Rožman