Zbornik predavanj 6. kongresa za transfuzijsko medicino Slovenije z mednarodno udeležbo

Strokovno – organizacijski odbor kongresa

 • Irena Kramar (predsednica)
 • Snežna Levičnik Stezinar (podpredsednica)
 • Bojana Bizjak
 • Primož Poženel
 • Zoran Bolta
 • Ivica Marić
 • Slavica Stanišić
 • Marko Cukjati
 • Blanka Vidan Jeras
 • Irena Bricl
 • Vesna Galvani
 • Primož Rožman
 • Polonca Mali

Otvoritev kongresa

SEKCIJA: NAPREDNO ZDRAVLJENJE

Predstavitve posterjev / Poster Session

 • Video predstavitev (povezava) / Video poster Session (link)
 • Predstavitev s prosojnicami (povezava) / Slide Poster Session (link)

Oglasi  / Ads

Zaključek kongresa