Dr. Aleksander Zadel

Psiholog, svetovalec in coach

Aleksander Zadel je doktor psihologije, ki je deloval kot predstojnik oddelka za Biopsihologijo, na Fakulteti za matematiko naravoslovje in tehnologijo. Ukvarja se s svetovanjem v domačih in tujih podjetjih, ki jim pomaga pri projektih razvoja tehnik vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih ter managerskih potencialov zaposlenih.

Tema govora

Vodenje nadrejenih

Četrtek – maj 16. | 9:15

Se večkrat počutite kot žrtev ali lovec?
Vsak od nas bi se ob vprašanju: ”Kako bi se želel počutiti jutri?”, le nasmehnil in izbral eno od besed; dobro, v redu, odlično, lepo… To se nam zdi ”normalno”. Normalno se nam tudi zdi, da smo za svoje počutje odgovorni sami. Težava je v tem kaj naredimo od tukaj naprej in koliko energije in aktivnosti zavestno vlagamo v cilje, ki bi jih radi dosegli. Če nam cilje posreduje avtoriteta, ki jo spoštujemo, je nekoliko lažje. Kako pa si sam postaviti strateške cilje in predvsem kako načrtovati njihovo realizacijo, je za večino ljudi velik izziv? Osmislimo skupaj naše delo in s tem naše življenje.