Reševanje konfliktov

5 . november 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3Konflikt je vsakdanja situacija, s katero se vsi srečujemo na delovnem mestu in izven njega.

Lahko se pojavi iz različnih vzrokov, na delovnem mestu pa je predvsem povezana z odnosi med sodelavci.

Po eni zadnjih raziskav, se v povprečju vsak zaposleni 3 ure na teden ukvarja z reševanjem konfliktov, kar predstavlja pomemben dejavnik, ko govorimo o produktivnosti in zavzetosti na delovnem mestu, negativno pa vpliva tudi na kulturo posameznega podjetja.

Pomembno je, da ti konflikti ne ostanejo nerazrešeni, saj lahko zelo negativno vplivajo na motivacijo, stres in zadovoljstvo na delovnem mestu. S tem namenom se boste v okviru delavnice naučili novih tehnik, ki nam pomagajo najti skupno izhodišče z vsemi, s katerimi se znajdemo v konfliktu.


Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki se srečujejo s konfliktnimi situacijami v svojem delovnem okolju.
Cilji programa

Pridobiti veščine samokontrole in obvladovanja konfliktne situacije.
Pridobiti veščine komunikacije v konfliktnih situacijah.
Osvojiti različne tehnike reševanja konfliktov.

Program


  • Izvor konfliktov.
  • Samokontrola v konfliktih.
  • Osnovni pristopi pri reševanju konfliktov.
  • Osnove reševanja konfliktov: odprta vprašanja, aktivno poslušanje, kontrola neverbalne komunikacije.

  • Obvladovanje negativnih informacij.
  • Tehnike reševanja konfliktov.
  • Kako učinkovito reči NE.


Udeleženci se boste učili na lastnih primerih konfliktnih situacij, ki jih boste po želji izpostavili.

Na teh primerih boste dobili tudi povratno informacijo, kje ste odlični in kaj bi lahko naredili tudi drugače.

Gradiva boste prejeli v obliki priročnih memokartic, kjer boste našli vsa obravnavana orodja.Predavateljica

 
Julija Šifrer

predavateljica

Univerzitetna diplomirana sociologinja, kadrovsko menedžerske smeri.

Predavateljica je Univerzitetni diplomirani sociolog, Kadrovsko menedžerske smeri in se preko vloge svetovalke in revizorke za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje že 9 let ukvarja z vpeljevanjem in spremljanjem sprememb v podjetjih. S spremembami vedenja in razvijanjem kompetenc pa se ukvarja kot coach in trener vodstvenih in komunikacijskih veščin v podjetjih. Zadnji projekti: Medis, Farmtech, Unicredit, B2B, Iskratel…

Prijava in kotizacija

REDNA PRIJAVA
260 €


Vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.
PAKET: 2 OSEBI - 420 €
210 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 2 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

PAKET: 3 OSEBE - 540 €
180 €

Kotizacija velja ob sočasni prijavi 3 oseb.


Kotizacija vključuje gradivo

in okrepčila med odmori.


Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5386-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice