PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

20. april 2017

Od 9:00 do 13:30.

Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7

PROJECT LIBRE in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Učinkovito obvladovanje projektov z najboljšim odprtokodnim programom – klonom programa Microsoft Project 2010, 2013 in 2016!


Project Libre - odprtokodna rešitev, ki ponuja podobne rešitve kot MS Project, vključno z Ganttovimi diagrami, diagrami PERT, deljenjem struktur, deljenjem virov in še kaj. Za vodje projektov in člane projektnih timov, ki si ne morejo privoščiti sorazmerno drage informacijske podpore s programskimi orodji Microsoft, je to vsekakor prava rešitev!


Udeleženci boste na praktični informativni delavnici spoznali lastnosti in razpoložljivost programa Project Libre in metodo učinkovitega modeliranja projektov v dvanajstih korakih.Cilji praktične delavnice:

 • spoznati možnosti informacijske podpore obvladovanja projektov s Project Libre,
 • spoznati tehniko učinkovitega modeliranja projektov v dvanajstih korakih.

Program

Lastnosti in razpoložljivost programa Project Libre.

Uporaba programa in osnove tehnike modeliranja v dvanajstih korakih:

 • cilji, baza znanja o projektih, členitev projektov in mrežna tehnika (1. – 4. korak),
 • obvladovanje časa, virov in stroškov projekta (5. – 7. korak),
 • od osnutka do obvezujočega plana (8. korak),
 • center projektov in skupnih virov (9. in 10. korak),
 • kontrola projektov (11. korak),
 • administracija projektov in projektna pisarna (12. korak).

Udeleženci delavnice prejmejo DVD:

 • s priročnikom Obvladovanje projektov s Project Libre
 • izvlečke iz predavateljeve knjige »ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013«.

PRAKTIČNA DELAVNICA JE NAMENJENA:

 • projektnim vodjem, vodjem projektnih pisarn,
 • članom projektnih timov,
 • vsem ostalim, ki se srečujete z organizacijo in vodenjem projektov.

Predavatelj

 
Marko Nemec Pečjak

je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Ima 47 let izkušenj na področju projektnega managementa, še posebno iz projektne informacijske podpore.

je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V svoji poslovni karieri je delal kot projektant v Metalni, kot direktor službe za AOP v GIP Obnovi in v podjetju Gradis je deloval kot samostojni svetovalec. Bil je tudi vodja projektne pisarne v podjetju Elektro Slovenija d.o.o. Ima 47 let izkušenj na področju projektnega managementa, posebno še iz projektne informacijske podpore. Na svoji poklicni poti je sodeloval pri izgradnji številnih projektov doma in v tujini - npr.: hidroelektrarna Tarbela Dam v Pakistanu, visoke gradnje, Jedrska elektrarna Krško, infrastrukturni projekti v Iraku, trgovski centri, visokonapetostni daljnovodi in transformatorske postaje, tobačna tovarna v Makedoniji. V informatiki je uveljavil celovito podporo obvladovanja projektov in bil koordinator slovenskih ter evropskih projektov Y2K za področje elektro-energetike. Je izvajalec številnih seminarjev za informacijsko podporo obvladovanja projektov. Bil je ustanovni član slovenskega Združenja za projektni management. Je tudi avtor obsežnega priročnika »ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013«.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004146-matična št. plačnika.

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice