PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

21. marec 2017

Od 9:00 do 14:00.

Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo analize stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso ostalo dokumentacijo.


Sedaj je idealna priložnost, da se ustrezno pripravite na nove razpise, ki jih prinaša nova perspektiva. Kar pomeni, da je potrebno ustrezno vsebinsko pripraviti nove investicijske projekte, ki bodo narejeni skladno z obstoječimi pravili in zakonodajo.


Priprava investicijske dokumentacije (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) ter izdelava analize stroškov in koristi.


Namen praktične delavnice je:

 • ugotoviti pravilne postopke priprave/načrtovanja investicije za kasnejše uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev,
 • osvojiti teorijo na kateri temeljijo finančni in ekonomski izračuni ter kazalniki,
 • ustrezno prikazati vsebino projekta in jih oblikovati po pravilni in veljavni metodologiji za izdelavo investicijskih projektov,
 • predstaviti praktične primere priprave vlog investicijskih projektov v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije.

Program

 • Seznanitev z enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije.
 • Praktični nasveti glede vsebin investicijskega projekta.
 • Praktični nasveti glede kazalnikov investicijskega projekta.
 • Praktični nasveti glede ovrednotenja stroškov in prihodkov investicijskega projekta.
 • Razumevanje in izračuni finančne neto sedanje vrednosti, finančne interne stopnje donosa, ekonomske neto sedanje vrednosti, ekonomske interne stopnje donosa.
 • Razumevanje in izračunu finančne vrzeli.
 • Praktični nasveti za ovrednotenje koristi.

Vabljeni

 • Vsi zadolženi za pripravo investicijski projektov,
 • Vsi, ki želite investicijske projekte financirati z nepovratnimi sredstvi EU skladov,
 • Vsi, ki sodelujete ali koordinirate aktivnosti za pripravo investicijskih projektov,
 • Željni znanja iz finančnih in ekonomskih izračunov.

PredavateljICA

Urška Ošljak, univ. dipl. ekon.
ima 10-letne izkušnje na področju pridobivanja EU nepovratnih in povratnih sredstev tako za zasebni kot tudi javni sektor. V podjetju MK PROJEKT kot vodja projektov uspešno snuje investicijske dokumentacije za javni in zasebni sektor. Podjetje MK PROJEKT je v preteklosti velikokrat sodelovalo tudi kot ocenjevalec investicijskih projektov in poslovnih načrtov. Poleg tega dobro pozna probleme, s katerimi se soočajo naročniki pri snovanju investicijskega programa ter jih skupaj z naročniki uspešno rešuje.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004148-matična št. plačnika.

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice