Vpliv delovne motivacije in delovnega zadovoljstva pri delu med dopustom

O AVTORJU
Eva Boštjančič in Tina Kastelic


Organizacije si želijo zavzetih zaposlenih, ki predano sledijo skupnim ciljem podjetja. Tukaj pride v ospredje pomen delovne motivacije in zadovoljstva na delovnem mestu. Moramo se zavedati, da je dopust še kako pomemben vir za mentalno in fizično stabilnost zaposlenih. Namen pričujoče raziskave je bil preveriti, ali je količina dela med dopustom povezana z delovnim zadovoljstvom in motivacijo. V raziskavi je sodelovalo 484 delovno aktivnih posameznikov. Rezultati kažejo, da zaposleni, ki med dopustom namenijo več časa delovnim obveznostim, niso manj zadovoljni. Nakazuje se celo trend, da so bolj zadovoljni tisti, ki delajo več. Pri delovni motivaciji se je pokazalo, da so bolj motivirane osebe, ki so bolj notranje kot zunanje motivirane. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.