Motivacija in odnos do: zaposlenih, družine, plače in čustev

O AVTORJU
Mag. Peter Dular


V članku avtor razpravlja o vprašanju motivacije zaposlenih. Pomemben se mu zdi odnos do zaposlenih, kako gledamo na zaposlene, ne le pri delu, temveč širše. Premalo se namreč zavedamo pristnega človeškega odnosa do zaposlenih in pomembnosti življenja izven službe, pomena družine, plače in čustev zaposlenega. Na vse to avtor opozarja v članku in meni, da brez tega ni moč graditi motivacije.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.