red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel

Državna sekretarka ministrstvo za zdravje

Valentina Prevolnik Rupel je zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako pa je predsednica Znanstvenega sveta IER. Je članica Strateškega sveta za zdravje predsednika Vlade. V preteklosti je delala kot svetovalka ministra v kabinetu ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Njeno delo se nanaša na merjenje kakovosti zdravstvenih stanj, zdravstveno zavarovanje, organizacijo zdravstvenega sistema, vrednotenje zdravstvenih tehnologij in dolgotrajno oskrbo. Je članica mednarodnih organizacij ISPOR, ESPN in EuroQol, kjer je tudi članica Version Management Committee. Sodeluje pri številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih, npr. IMPROVE, IMPACT HTA, InnovCARE, EUnetHTA JA2, ADVANCE HTA in MedtecHTA. Je redna profesorica na Fakulteti Doba Mariboru. Je avtorica številnih strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, poglavij v monografijah in univerzitetnih učbenikov, področna urednica za revijo Zdravstveno varstvo, članica uredniškega odbora za revijo PharmacoEconomics ter recenzentka za številne revije. Kot svetovalka za zdravstveni sistem je sodelovala na projektih v številnih državah. Z raziskovanjem si želi prispevati k oblikovanju zdravstvenih politik, ki vodijo k učinkovitejšemu in pravičnejšemu zdravstvenemu sistemu.