prof. dr. Mirta Koželj, dr. med.

Predsednica Zdravstvenega sveta

Prof. dr. Mirta Koželj, specialistka interne medicine in kardiologije z vaskularno medicino, je bila do leta 2022 zaposlena v UKC Ljubljana in na Medicinski fakulteti.

Od leta 2008 do leta 2016 je bila predstojnica Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana. Raziskovalno se je ukvarjala s strukturnimi boleznimi srca in ehokardiografijo. Izpopolnjevala se je v Italiji in v Zagrebu. Evropsko združenje za kardiologijo ji je podelilo diplomo Evropskega kardiologa in je aktivna članica več domačih in tujih strokovnih združenj. Od 2017. leta dalje je bila redna profesorica na Medicinski fakulteti UL.

Več let je bila članica Razširjenega strokovnega kolegija internističnih strok in dvakrat članica Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje R Slovenije.

Skrb za aktivno ohranjanje kakovosti dela v zdravstvu

Kakovost obravnave bolnika je odvisna od zdravnikovega znanja in obvladanja različnih veščin. Medicinska znanost izjemno hitro napreduje, hkrati pa je naravno, da se pridobljeno medicinsko znanje po zaključku študija s časom izgublja. Za ohranjanje kakovosti v zdravstvu je nujno stalno izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih medicinskih veščinah. V Sloveniji imamo ogromno možnosti za vzdrževanje medicinskega znanja, manj za vzdrževanje veščin. Udeležbe na izobraževanjih so številčne, a aktivnost na njih je prepuščena posamezniku. K vzdrževanju kakovosti dela v zdravstvu bi doprineslo preverjanje znanja po izobraževanju (tečaji, seminarji) in obdobno obnavljanje veščin pod mentorstvom.