Prof. dr. Danica Purg

Direktorica IEDC – Poslovne šole Bled

Prof. dr. Danica Purg je ustanoviteljica in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled in predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki povezuje prek 200 managerskih šol iz 50 držav.

Področje dela prof. dr. Purgove kot predavateljice in svetovalke zajema voditeljstvo, stile vodenja in osebni razvoj managerjev s posebnim poudarkom na razvoju voditeljev s pomočjo inspiracije, izhajajoče iz umetnosti in drugih poklicev. Prof. dr. Purgova je avtorica in soavtorica več knjig in številnih člankov, pogosto tudi predava na konferencah po vsem svetu.

Za svoje izjemne dosežke na področju mednarodnega poslovnega izobraževanja je prejela številna priznanja, denimo: priznanje Mednarodni Dekan leta 2010, ki ji ga je podelila Akademija za mednarodni management (AIB), predsednik Republike Slovenije jo je odlikoval s častnim znakom svobode za njen prispevek k razvoju managementa v Sloveniji ter Srednji in Vzhodni Evropi, decembra 2018 je prejela odlikovanje vitezinje Nacionalnega reda Legije časti, leta 2022 pa red Rio Branco, najvišje odlikovanje, ki jo Brazilija podeljuje za tuje državljane. Danica Purg je častna doktorica na več mednarodnih univerzah (nazadnje na Univerzi Wollongong v Avstraliji julija 2023) in prejemnica dveh častnih profesorskih nazivov.

Profesorica Danica Purg je zelo dejavna pri globalni delovni skupini za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME – Principles of Responsible Management Education), pobudi, ki jo je začel UN Global Compact, kjer je imela številne pomembne zadolžitve, med drugim je leta 2020 opravljala funkcijo vršilke dolžnosti predsednice odbora PRME in uspešno zaključila nalogo preoblikovanja PRME.

Diplomirala je iz političnih ved na Univerzi v Ljubljani, magistrirala in doktorirala pa na Univerzi v Beogradu.