prim. mag. Dorjan Marušič, dr.med., dipl.ing.

Samostojni svetovalec

Dorjan Marušič je po zaključeni specializaciji iz interne medicine strokovno pot začel v Splošni bolnišnici Izola kot vodja Enote za intenzivno terapijo, nato kot strokovni direktor. Konec leta 2000 je postal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, kjer je funkcijo sekretarja opravljal dva mandata zapored. Nato je zasedal mesto svetovalca Generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od aprila 2010 do februarja 2012 je bil minister za zdravje v vladi RS. Od leta 2013 do 2016 je bil član odbora strokovnjakov o učinkovitih načinih vlaganje v zdravje pri GD SANCO. Leta 2015 je postal primarij, leta 2016 je magistriral s temo “Merjenje izidov zdravstvenih storitev”. Predaval in sodeloval je na številnih konferencah, strokovnih srečanjih ter podiplomskih študijskih programih. Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih glede sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, plačilnih metod, izboljšanja kakovosti, nacionalne standardizacije podatkov in zdravstvene informatike. Je podpredsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade Republike Slovenije.