Matjaž Žura

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske

Matjaž Žura je 37 let zaposlen v zdravstvu. Prvo delovno mesto po srednji zdravstveni šoli je bilo v ambulanti nujne medicinske pomoči v Kranju, od leta 2006 pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Kranj za ekonomsko področje. 1. julija 2021 je nastopil petletni mandat direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske - zavod izvaja in zagotavlja primarno zdravstvo na območju celotne Gorenjske - vodi šest zdravstvenih domov z več kot tisoč zaposlenimi. Še vedno je ob koncih tedna tudi reševalec v helikopterski enoti nujne medicinske pomoči Brnik.