Mag. Marjeta Kuhar, univ, dipl. ekon.

Ekonomistka v zdravstvu

Mag. Marjeta Kuhar, doktorantka na Univerzi v Ljubljani, je ekonomistka v zdravstvu z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem s področja analize dostopnosti do zdravstvenih storitev ter delovanja in upravljanja zdravstvenih sistemov. Izkušnje je pridobivala na Ministrstvu za zdravje, Mestni občini Ljubljana, Zdravstvenem domu Ljubljana in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s temo strateškega planiranja v slovenskih bolnišnicah. Magistrirala je iz analize izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni v Republiki Sloveniji na Fakulteti za družbene vede, kjer nadaljuje tudi doktorski študij politologije. Tam pripravlja zagovor doktorske disertacije s področja politološke analize upravljanja zdravstvene politike na dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih.

Več let že sodeluje z različnimi strokovnjaki na področju zdravstvene ekonomike ter managementa v zdravstvu. Od leta 1993 je sodelovala z več ministri za zdravje, državnimi sekretarji ter mednarodno priznanimi strokovnjaki. Svoje strokovne prispevke ter analize javno objavlja v elektronskih medijih. Večina njenih raziskav ter analiz je dostopna na spletu.