dr. Dragan Kovačič, dr. med.

predstojnik Kardiološkega oddelka, Splošna bolnišnica Celje

Dr. Dragan Kovačić, dr. med. je od leta 1998 zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. Leta 1991 je po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil kot prejemnik Oražnove nagrade. Od leta 1998 je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. Leta 2003 je zaključil specializacijo iz interne medicine in nadaljeval svoje delo kot specialist na Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2008 je dosegel naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo na področju srčnega popuščanja. Od leta 2006 dela kot interventni kardiolog, leta 2010 pa je postal vodja Laboratorija za invazivno srčno diagnostiko, od leta 2011 pa opravlja delo predstojnika Kardiologije Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje od leta 2011 sodeluje tudi kot operater v programu implantacij stalnih srčnih vzpodbujevalcev. Leta 2012 je 12 mesecev opravljal funkcijo vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika strokovnega direktorja. Leta 2013 je pridobil tudi naziv specialist kardiologije in vaskularne medicine. V letu 2016 je pričel opravljati funkcijo koordinatorja neoperativnih strok, v začetku leta 2018 pa je bil imenovan tudi za v. d. direktorja Splošne bolnišnice Celje.

Ob rednem delu sodeluje tudi v aktivnem izobraževanju kolegov v lastni ustanovi ter na domačih in tujih izobraževalnih srečanjih. Skupaj s kolegi redno objavlja prispevke v domači in tuji literaturi, njihov oddelek je aktivno vključen v več mednarodnih kliničnih raziskav, v mednarodni multicentrični raziskavi ReDual PCI opravlja funkcijo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Je aktiven član Upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, trenutno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije.

Talesov izrek in zakaj želi Maverick pristati na Brniku

Kako močna je volja in kako trdna vztrajnost človeka, ki hoče v kratkem času svojega življenja in še krajšem času svoje profesionalne kariere spremeniti sistem na boljše? Je napor posameznika, ne glede na to kako enkraten in genialen je, dovolj, da sproži plaz potrebnih sprememb? Ali so v našem sistemu sploh potrebne spremembe ali pa si gradimo predstavo o našem zdravstvenem sistemu na podlagi napačnih informacij? Je v ozadju načrtno izpodkopavanje sistema in če je, kdo je krivec? Kako naprej? Bomo zapadli fatalizmu ali poskušali najti rešitev? Že antični modreci so dognali, da je kakršnakoli še tako majhna in navidezno nepomembna rešitev še vedno rešitev in pot naprej. Kako ravnati s prosvetljenim posameznikom, ki takšno rešitev sluti in nam nakazuje pot dalje?