doc. dr. Tatjana Mlakar

Generalna direktorica ZZZS

Tatjana Mlakar, doktorica znanosti s področja poslovnih ved in docentka za področje menedžmenta, je bila deset let zaposlena v gospodarskih sistemih, pridobljeno znanje s področja realnega sektorja pa ji koristi pri upravljanju organizacijskih sistemov negospodarskega sektorja.  Njeno raziskovalno delo je vezano na sistem zdravstvenega varstva, ki ga že tri desetletja združuje z rednimi delovnimi obveznostmi v ZZZS, trenutno v vlogi generalne direktorice ZZZS. Osnova njenih znanstvenih raziskav je proučevanje sistemskih teorij, kot možnosti za učinkovitejše delovanje zdravstvenega sistema. Oblikovala je nov model kot pripomoček za upravljanje in vodenje zdravstvenih sistemov – kontrolno teorijo sistemov s preveritveno aplikacijo na sistem zdravstvenega varstva.

ZZZS spodbuja aktivnosti spremljanja kakovosti

Strateške aktivnosti izvaja ZZZS tudi na področju kazalnikov kakovosti zdravstvenih storitev z uporabo obračunskih podatkov in v sodelovanju z medicinsko stroko, ki je nabor pripravljenih kazalnikov pohvalila. Čakajo nas skupni izzivi: zagotoviti zanesljivost zbiranja podatkov, enotno razumevanje teh, vgradnja spodbud in nagrad, pri izvedbi vseh teh nam dogovori na konferenci lahko pomagajo.

Če obstajajo stališča, da ima Slovenija premalo izvajalcev, ki bi jih lahko pravično primerjali, je organizacijska stroka tista, ki lahko pomaga, saj vsakemu organizacijskemu sistemu daje strokovna izhodišča za primerno organizacijo dela in pošteno nagrajevanje učinkovitosti.