prim. prof. dr. Ivan Eržen

V.D. strokovni direktor NIJZ

V svoji dolgoletni karieri je prim. redni prof. Ivan Eržen, dr. med., specialist javnega zdravja, opravljal različne odgovorne naloge v okviru javnega zdravja v Sloveniji, tako na regionalni kot državni ravni. Njegovo raziskovalno področje je vezano na proučevanje zdravja prebivalstva ter dejavnikov, ki na to vplivajo.

Poleg širokega strokovnega in raziskovalnega dela veliko časa posveča pedagoškemu delu na področju javnega zdravja, ki poteka na različnih ravneh izobraževanja. S tem in s svojim publicističnim opusom prenaša znanje in izkušnje s področja javnega zdravja na mlado generacijo in tudi na svoje sodelavce. Trenutno je vodja Šole za javno zdravje, ki je del Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter strokovni direktor NIJZ. Kot redni profesor za javno zdravstvo je aktiven na univerzah v Sloveniji in tujini.

Izzivi na področju zagotavljanja kakovosti v javnem zdravju

Izjemno kompleksna dejavnost NIJZ, tako v organizacijskem kot v vsebinskem smislu, terja ustrezno in učinkovito organiziranost, ki je odzivna na spreminjajoče se potrebe deležnikov na področju javnega zdravja. V okviru zagotavljanja in izboljševana kakovosti upoštevajo vsa načelo uspešnosti, učinkovitosti, pravočasnosti, enakopravne dostopnosti, varnost in osredotočenosti na ljudi. Pri delu se srečujejo z izzivi zlasti na področju učinkovitosti, pravočasnosti in enakopravne dostopnosti. Predpogoj za uspešno soočenje s temi izzivi je razvoj programov, ki temelji na znanstvenih dokazih, ki pa jih je potrebno prilagoditi specifičnemu kulturnemu in socialnemu okolju v Slovenij. Na tem področju so že zabeležili zelo dobre uspehe, veliko pa je potrebno na tem področju še narediti.