Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med

Direktor SB Nova Gorica

Dimitrij Klančič je vodilni strokovnjak na področju nefrologije, ki je leta 2021 prevzel vodenje Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. V bolnišnici je kot zdravnik zaposlen od leta 1995 in je zaslužen za številne izboljšave in inovacije. Pri delu je osredotočen na bolnika, kar je bilo ključno tudi pri njegovi izvolitvi za direktorja splošne bolnišnice. Dimitrij je znan po zavezanosti k izboljšanju delovnih pogojev, organizacije dela ter pozitivne klime v bolnišnici. Je tudi zagovornik vlaganj v digitalizacijo zdravstvenega sistema.