Aleksander Bastl

Direktor, Bass, d.o.o.

Njegovo izvrstno poznavanje programskih rešitev in razvojnih orodij, odlično znanje s področja poslovne informatike in optimizacijskih problemov, dobro poznavanje zakonodaje s področja poslovanja mu nudijo nepremagljivo oporo pri organizaciji in vodenju celotne družbe BASS d.o.o., ki skrbi za celovite digitalne rešitve podjetij.