OSKRBOVALNE VERIGE V ZNANOSTI IN PRAKSI 2018


11. - 13. april 2018


Portorož, Slovenija

GH Bernardin


Upravljanje s kadri in uvajanje napredne tehnologije v logistiki – dve nerazdružljivi funkciji


Slovenija ima dobro gospodarsko rast in je na poti modernizacije proizvodnje in logistike. Roboti, multifunkcijski stroji, CNC naprave in druga napredna tehnologija so vedno bolj prisotna v proizvodnih panogah, medtem ko notranja logistika še vedno ostaja neizkoriščena priložnost za povečevanje produktivnosti in krajšanje pretočnih časov. Kako se lotiti projektov urejanja notranje logistike? Kje so največje rezerve in učinki? Kako so v praksi uporabljene različne tehnologije?

Tudi vhodna in izhodna logistika napreduje z velikimi koraki. Moderne tehnologije v logistiki, o katerih smo govorili še nedavno, so že v uporabi in že vplivajo na naše življenje. Droni, »omni channel«, 3D tisk in druge napredne tehnologije, o katerih smo še pred kratkim poslušali, kako bodo spremenile naše življenje, so že v uporabi. Sedaj največji premik obljublja »blokchain« tehnologija. Kako nove tehnologije vplivajo na poslovanje in procese v logistiki? Kje so ključne prednosti? Kako se lotiti projektov implementacije?

Tehnologija je pomembna in je danes tudi dostopna. Ključno vprašanje postajajo kadri. Kako učinkovito upravljati s kadri v logistiki? Kakšne so potrebe podjetij? Kako pričakovanjem sledijo fakultete?

Sodelovanje med naročniki in izvajalci logističnih storitev ima še veliko priložnosti za nadgradnjo. Kaj še lahko naredimo, da izboljšamo sodelovanje? Kaj je odličen logistični servis in kako ga merimo? Kako lahko pomaga tehnologija?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podajali na 6. mednarodnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018«, ki bo tudi tokrat v Portorožu.

Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem, bomo tudi letos spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje. Tokrat se nam bodo pridružili prijatelji ACS, Slovenskega avtomobilskega grozda in Združenja špediterjev jugo - vzhodne Evrope, s katerimi bomo nadgradili sodelovanje in se dotaknili digitalizacije v avtomobilski industriji in logistiki, kjer bomo med drugim predstavili tudi prvi pilotni primer Elektronskega CMR dokumenta.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno iščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske managerje in strokovnjake, ki nam te predstavijo. Tudi tokrat bo tako, saj smo za vas pripravili preko 20 različnih predavanj s prakse, ki jih bodo predstavili vrhunski domači in mednarodni strokovnjaki ter managerji.


Vabljeni, da se nam pridružite aprila 2018 v Portorožu!

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

Organizator
SREDA, 11. APRIL
8.00-9.00

Registracija udeležencev z dobrodošlico

9.00-9.40

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

  • mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
  • Rok Svetek, Janez Merlak, Adria kombi, d.o.o.
  • Paolo Bisogni, predsednik Evropskega logističnega združenja
  • Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja

USPOSABLJANJE, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE KADROV V LOGISTIKI – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

moderator plenuma: Tadej Pojbič, Kemofarmacija, d.d.

Na Logističnem Kongresu leta 2013 smo obravnavali temo sodelovanja fakultet in gospodarstva – »Kakšnega logista potrebujemo?«. Ob soočenju različnih mnenj se je na okrogli mizi razvila konstruktivna debata o tem kje se začne razvoj kadrov. Je to v izobraževalnih inštitucijah ali že doma od malih nog s privzgajanjem delovnih navad ter vrednot? Dotaknili smo se tudi teme večnih profesorjev in ali imajo le ti dovolj praktičnih znanj.
V Letu 2018 bomo nadaljevali s kadrovsko tematiko, saj se podjetja v vedno večji meri srečujejo s pomanjkanjem ustreznega kadra, kljub relativno visoki brezposelnosti, ki je konec leta 2017 v Sloveniji znašala 9 %. Mladi, ki prihajajo iz različnih izobraževalnih ustanov, so neučakani in imajo osebno visoka pričakovanja, kljub dejstvu, da so po končanem šolanju polni teoretičnega znanja in da je pravo praktično učenje šele pred njimi. Dejstvo je, da je izobraževanje v Sloveniji v primerjavi s tujino relativno poceni in po končanem študijo veliko kvalitetnega kadra poišče svoje priložnosti v tujini. Zakaj je tako? Ali naša podjetja niso sposobna zadržati kvalitetnega kadra doma? Je težava v sistemu, zakonodaji, nagrajevanju in previsoki obdavčitvi…?

9.40-10.25

Pomen kadrov in poznavanje realnih kadrovskih izzivov
dr. Nenad Filipovič, IEDC

O kadrih in kadrovskih politikah se govori veliko, vendar ne prav pogosto v jasni povezavi s strategijo in poslovnim modelom podjetja. Zato se bomo na konferenci pogovorili o spreminjajoči se vlogi zaposlenih v sodobnih poslovnih modelih, o ključnih kadrovskih izzivih, s katerimi se podjetja srečujejo pri prenovi poslovnih modelov, ter o možnih poteh za doseganje odličnosti poslovanja, ki slonijo na odličnosti zaposlenih in organizacijske kulture.
V prvem delu pogovora se bomo osredotočili na poslovne modele: kakšne korenite spremembe prinašajo digitalizacija, globalizacija, demografske spremembe ali konkurenčni pritiski v naših panogah? Kako se te spremembe odražajo na kompetence zaposlenih in njihov način dela ter način, kako jih vodimo? Še posebej, kako podjetja lahko pritegnejo k sodelovanju nove generacije zaposlenih? V drugem delu se bomo posvetili vprašanjem razvoja in motivacije zaposlenih, organizacijske kulture in vloge zaupanja, kot tudi potrebi po razreševanju paradoksov sodobnega poslovanja.

10.25-10.55

Digitalizacija v logistiki: potrebe po razvoju in upravljanju kompetenc*
Bernd Dworschak, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO

Digitalizacija in razvoj v smeri industrije 4.0 vključuje veliko izzivov in priložnosti za podjetja na področju logistike. Hkrati je ta razvoj več kot samo tehnični izziv in prinaša nove oblike dela in odločanja med človekom in strojem, kar zahteva nove kompetence zaposlenih. Ta prispevek delno razkriva trenutno stanje digitalizacije v logistiki in njen vpliv na potrebe dela in novih kompetenc, tako splošne kot specifične na področju logistike. Poleg tega so v predstavitvi prikazani ustrezni formati razvoja novih kompetenc.

10.55-11.25

Odmor za kavo in mreženje

11.25-11.55

Razvoj kadrov in programi usposabljanja za nadgradnja logističnih znanj (vključno s kadri, ki niso primarno iz logistike)
Ivan Berložnik, Damjan Zbačnik, BSH Hišni aparati, d.o.o.

Predavanje bo obsegalo kratko predstavitev podjetja in okolja, v katerem družba deluje. V okviru sistematičnega procesa zaposlovanja, uvajanja in razvoja zaposlenih v BSH Hišni aparati d.o.o. se bom osredotočil na zaposlovanje osebja v dobavni verigi in logistiki. Predstavljene bodo različne metode in tehnike, ki se uporabljajo v procesu zaposlovanja, pa tudi možnosti štipendiranja in mentorstva.

11.55-12.25

Dobra praksa učinkovitega upravljanja s kadri
Aleš Cerkvenik, Salus, Veletrgovina, d.o.o., Franja Ridzi, Amitas, d.o.o.

Vsi želimo biti uspešni. Biti uspešen, pomeni dosegati zastavljene cilje. Za učinkovito doseganje ciljev vodstvo družbe mora svojim zaposlenim zagotoviti ustrezno delovno okolje. Delovno okolje, v katerem so jasno opredeljena pričakovanja do delavcev, v katerem je zagotovljena sposobnost in volja zaposlenih za izvajanje delovnih nalog.
Z uvedbo procesa Ciljno vodenje smo v Salusu vzpostavili standard za ravnanje z zaposlenimi pri določanju ciljev, spremljanju izvedbe dela, učenju, ter ocenjevanju uspešnosti in nagrajevanju v skladu z uspešnostjo družbe in uspešnostjo posameznika.
Rezultat uvedbe procesnega pristopa k ravnanju z zaposlenimi ustvarjeno zavedanja vseh zaposlenih o prioritetah, ciljih in dosežkih družbe, osredotočenost delavcev na ukvarjanje s pomembnimi opravili, omogočeno empirično merjenje kompetentnosti zaposlenih ter izboljšana učinkovitost usposabljanj in izobraževanj.
Vsebina predavanja zajema opis metodologij uporabljenih pri uvedbi procesov za razvoj kadrov in predstavitev primerov iz prakse.

12.25-12.55

Delo s kadri oziroma kako v času fluktuacije zadržati najboljše kadre?
Ksenija Špiler Božič, Andrej Božič, BB Consulting, d.o.o.

Zakaj je odhajanje najboljših ljudi sploh problem? Ker ne dobimo na trgu novih dobrih? Ali ker predolgo traja, da se spoznajo s podjetjem in področjem dela? Ali ker smo veliko vložili v človeka in nam je ta odšel?
Recimo, da poznamo odgovor na prvi dve vprašanji. V prvem primeru moramo graditi na prepoznavnosti in ugledu delodajalca, da se podjetje sploh da na zemljevid iskalcev. V drugem primeru je potrebno vzpostaviti res učinkovit notranji sistem uvajanja in usposabljanja za določena delovna mesta. Rešitev za odhajanje najboljših sodelavcev pa je potrebno iskati v kulturi vodenja in organizacijske klime in s tem povezane ključne vloge vodstva in vodij, ki se še vse prevečkrat izogibajo odgovornosti za razvoj in zavzetost svojih ljudi.
Seveda je pošteno plačilo pomembno. Izkušnje s terena povedo, da so ljudem na delovnem mestu pomembnejši odnosi, pa ne samo med sodelavci, temveč tudi odnos z nadrejenim, vodstvom. Vprašati se je potrebno ali dobijo dovolj priložnosti, da predstavijo svoj pogled, povedo svoje mnenje, dobijo povratno informacijo na svoje delo, dosežke, tudi pohvalo. Imajo zaposleni dovolj informacij o viziji, strategiji podjetja, da lahko osmislijo svoje delo in si znajo predstavljati kateri delček mozaika predstavlja njihov prispevek. Koliko kreativne svobode imajo pri svojem delu? In na koncu ali pa čisto na začetku ali sploh uživajo pri delu, ki ga opravljajo.

12.55-14.10

Kosilo v hotelski restavraciji

14.10-14.40

Kako si na trgu zagotoviti najbolj kvaliteten kader pred konkurenco?
Tilen Prah, Kariera, d.o.o.

Boj na trgu dela je v zadnjih dveh letih prešel iz boja za delovna mesta vse bolj v boj za talente. In to talente na vseh nivojih, od najosnovnejšega komisionarja, do direktorja logistike. Rekordno visoka gospodarska rast, demografija, migracije delovne sile, neustrezna izobraževalna politika...vse to je zaostrilo boj za talente. Na kakšen način se lahko podjetje dvigne nad konkurenco, da privabi najboljše talente? Je plačilo prevladujoč faktor pri izbiri novega delodajalca? Kaj pomeni ''brand'' delodajalca in kako ga lahko skoraj uniči en nezadovoljen bivši sodelavec? To in še več o temi privabljanja najboljših talentov.

14.40-15.40

OKROGLA MIZA

KOMPETENCE LOGISTA DANES, JUTRI, 2025. ALI SMO LAHKO PRI SODELOVANJU ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA (ŠE) BOLJŠI?

15.40-16.10

Odmor za kavo in mreženje

DIALOG MED LOGISTI IN NJIHOVIMI NAROČNIKI - kje so priložnosti za izboljšavo

moderator plenuma: Damjan Zupančič, TPV. d.o.o.
16.10-16.40

»Controltower« kot napredni pristop za upravljanje s podizvajalci v logistiki
Miha Egart, Lek, d.d.

16.40-17.10

Napredno upravljanje s prevozno storitvijo in izboljšana digitalna komunikacija med naročnikom in prevoznikom*
Michiel van Veen, Royal Lemkes, Nizozemska, Grega Bizjak, SIGR, d.o.o.

Logistika na področju hortikulturne industrije predstavlja izziv pri iskanju ravnotežja odličnostjo in učinkovitostjo. Časovno občutljiv in temperaturno nadzorovan promet po vsej Evropi, ki mora zadostiti povpraševanje, ki ne upada tekom celega leta, pomeni, da mora biti sodelovanje med pošiljateljem in ponudniki logističnih storitev intenzivno in usklajeno. V preteklih letih se je partnerstvo med evropskim tržnim voditeljem Royal Lemkes in regionalnim glavnim prometnim partnerjem Sigr Bizjak razvilo ne le v odnosih, ampak tudi v digitalni komunikaciji. Royal Lemkes bo delil svojo vizijo o logistiki naslednje generacije, kaj to pomeni za njihove partnerje in kako bi bilo treba to uresničiti v praksi.

17.10-18.00

OKROGLA MIZA

KJE SO MEJE SODELOVANJA MED LOGISTI IN NAROČNIKI LOGISTIČNIH STORITEV? KAJ NAREDITI, DA TO ŠE IZBOLJŠAMO?

18.00-18.20

PODELITEV NAGRAD

20.00

Večerno druženje v News cafe

ČETRTEK, 12. APRIL
8.30-9.00

Sprejem udeležencev

9.00-9.10

Otvoritev drugega dne kongresa

KAJ SO TEHNOLOGIJE PRIHODNOSTI IN KAJ NAM PRINAŠAJO

Moderator plenuma: Igor Jakomin, cargox, d.o.o.

Internet of things (IoT), Big Data, digitalizacija, v zadnjem času pa še block-chain so dejstva, ki danes zaznamujejo tudi razvoj logistike in oskrbovalnih verig. Vsi našteti gradniki so nujno potrebni za učinkovite oskrbovalne verige in ustvarjanja dodane vrednosti v mednarodni trgovini. Samoumevno je, da se razvoja tega področja intenzivno lotevajo večja oz. multinacionalna podjetja. Sodobni finančni prijemi, ki so "obnoreli" ves svet, kot npr. ICO (angl.: Initial Coin Offering), pa so omogočili tudi manjšim podjetjem, da v kratkem času pridobijo ustrezen kapital za zagon tehnološko najsodobnejših idej. Kot primer lahko navedemo objavo v The Lloyds List, ki pravi, da se danes ne srečujemo več s pomanjkanjem digitalnih in tehnoloških iniciativ v mednarodni logistiki. Ocenjuje se, da je v zadnjem času, 100 največjih tehnoloških podjetij, specializiranih za storitve v logistiki in oskrbovalnih verigah, zbralo že čez miliardo USD investicij za razvoj sodobnih tehnologij. Zaradi potreb trga po naprednih tehnoloških rešitvah, zaradi zahtev uporabnikov po optimizaciji njihovega poslovanja, zaradi eksponentne rasti idej in hitrega napredka, bo implementacija le-teh zelo kmalu vidna v realnem času.

9.10-9.40

Blockhain - tehnologija prihodnosti?*
Georges Al Medawar, Trinet Informatika, d.o.o.

9.40-10.10

Digitalna transformacija v pomorstvu na primeru CargoX
Štefan Kukman, CargoX, d.o.o., dr. Boris Horvat, Abelium, d.o.o.

CargoX je neodvisni dobavitelj rešitve Smart B/L, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (blockchain) in omogoča zelo hitro, varno in zanesljivo obdelavo in prenos tovornih listov (Bill of Lading). CargoX je razvil decentralizirano platformo, ki temelji na omrežju Ethereum, podjetje pa že načrtuje nove produkte za industrijo oskrbovalnih verig.
CargoX namerava povzročiti revolucijo v globalni logistiki s tem, da bo nadomestil star, papirnat način prenosa tovornih listov. Rešitev Smart B/L bo omogočila uporabnikom dokazovanje in prenos lastništva brez zamudnega postopka pošiljanja papirnih tovornih listov. Vse občutljive informacije so primerno zaščitene in vidne samo uvozniku, izvozniku in izdajatelju pametnega tovornega lista (Smart B/L). Posebno pozornost smo namenili varovanju vseh informacij o množici poslovnih interakcij med udeleženci v oskrbovalni verigi.
Stefan Kukman, ustanovitelj in direktor družbe, bo predstavil protokol izmenjave pametnih tovornih listov CargoX B/L eXchange protocol ter predstavil postopek pošiljanja pametnega tovornega lista Smart B/L na platformi CargoX, temelječi na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.

10.10-10.40

Logistika v smeri fizičnega interneta*
Sergio Barbarino, P&G, Belgija

10.40-11.10

Odmor za kavo in mreženje

11.10-11.40

Waberer's na poti celovite digitalizacije*
Johanna Szatmári, Waberer's International Nyrt., Madžarska

Waberer's International je v glavnem znano kot velika evropska prevozna družba. Obstajajo številne konference o digitalizaciji in priljubljene besede kot so, Industry 4.0, IoT, Big Data, strojno učenje, RPA, OCR, CRM itd. Na kratko bom predstavila naš poslovni model digitalizacije, glavni poudarek pa bo na praksi. Postopek O2C (Order to Cash) ponuja nekaj primerov kako optimiziramo načrtovanje, katere informacije zagotavljamo našim strankam (položaj, ETA itd.), kako vključujemo podatke v transportni sistem in kakšne so zgodnje izkušnje pri robotizaciji procesov.
Waberer's International je v velikem preoblikovanju, saj spreminjamo sistem upravljanja transporta in zanimivo bo videtu kako bomo združili nove funkcije SAP TM in SAP S4 HANA.

11.40-12.10

Napredna notranja logistika z učinkovitim lociranjem v realnem času v podjetju Kaindl Kronospan (Austria) s pomočjo tehnologije FGS/WMS*
Christoph Fitzthum, Zeno Track/Skupina Bosch, Avstrija

Izboljšanje konkurenčnosti in zadovoljstva strank - v letu 2013 so to bili cilji avstrijskega lesnega strokovnjaka Kaindl Flooring za učinkovito lociranje v realnem času v Logistics "Megastore” v Salzburgu. Vsak mesec se več kot 1.500 tovornjakov in 60 zabojnikov natovori in raztovori z uporabo 19 viličarjev na 40.000 m2 skladiščnega prostora – znotraj in na prostem.
Preden so sprejeli ZENOWAY-lokalizator, je Kaindl utrpel drage napake zaradi napačnega natovarjanja, zamudnih procesov skeniranja in preureditve zalog zaradi pomanjkanja preglednosti skladiščenja. Z uporabo ZENOWAY-lokalizatorja in WMS- ter TMS- programske opreme, je Kaindl postal sposoben dinamično uporabljati območje skladiščenja, saj se izdelki ponavadi zelo razlikujejo po velikosti. Nadalje bi se lahko procesi skeniranja zmanjšali na absolutni minimum za povečanje produktivnosti in zmanjšanje možnosti napak pri transportu. Izvajalo se je tudi proaktivno opozarjanje o možnostih trčenja ter zmanjšalo število praznih voženj.
Dve leti po začetku uporabe ZENOWAY-lokalizatorja predstavniki Kaindl-a pravijo, da vsako leto dosežejo 30% prihranka.

12.10-13.10

OKROGLA MIZA

KAKO IZKORISTITI DIGITALNE TEHNOLOGIJE V LOGISTIKI?

13.10-14.30

Kosilo v hotelski restavraciji

KAKO POVEČATI UČINKOVITOST IN PRODUKTIVNOST V PROCESIH INTERNE LOGISTIKE IN OSKRBE PROIZVODNJE?

Moderator plenuma: damjan širca, epilog, d.o.o.
14.30-15.00

Celovita modernizacija interne logistike v podjetju Revoz d.d. Novo mesto
Gregor Gorše, Revoz, d.d.

15.00-15.30

Avtomatsko paletno skladišče JSC »Savuškin produkt«, Brest, Belorusija
Mag. Matjaž Jenko, Riko, d.o.o.

15.30-16.00

Odmor za kavo in mreženje

16.00-16.30

Avtomatizacija internega transporta v podjetju TPV z digitalizirano avtomatsko identifikacijo
Janez Grudnik, Leoss, d.o.o., Damjan Zupančič, TPV, d.o.o.

V logistiki neprestano iščemo napredke, izboljšave s katerimi dosegamo večjo učinkovitost in uspešnost posameznih procesov. Vse več procesov se avtomatizira – digitalizira in povezuje v enotne integralne ERP sisteme. Cilj nam je da so procesi v največji možni meri avtonomni, pa vendar nadzorovani in tečejo z visoko stopnjo zanesljivosti. V konkretnem primeru vam bomo predstavili izziv kako povečati učinkovitost interne identifikacije pri premikih blaga v povezavi z visoko stopnjo avtomatizacije in digitalizacije transportnega procesa znotraj tovarne.

16.30-17.30

OKROGLA MIZA

INTERNA LOGISTIKA – KAKO S PROCESI IN TEHNOLOGIJO POVEČATI PRODUKTIVNOST?

SEEFF KONGRES - PETEK, 13. APRIL
8.30-9.00

Registracija udeležencev z dobrodošlico

Moderatorka: Tanja Mohorič, SRIP Mobilnost

9.00-9.40

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori

  • Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
  • Rok Svetek, predsednik Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije
  • Francesco Parisi, IPP FIATA
9.40-10.10

Multimodalnost – marko in mikro izzivi pred logističnim sektorjem
Ivan Petrov, Višji podpredsednik FIATA

10.10-10.30

Razvoj intermodalnega prometa v jugovzhodni Evropi na primeru Adria Kombi
Janez Merlak, Adria kombi, d.o.o.

10.30-10.50

Zakaj je »Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti« tako pomembno za slovensko industrijo
Tanja Mohorič, SRIP Mobilnost + ACS


10.50-11.10

EDISON je temeljni projekt avtomobilskega grozda in je s tem podlaga za razvojne aktivnosti na področju zelene mobilnosti.
Tanja Mohorič, SRIP Mobilnost + ACS

11.10-11.30

Priložnosti za spremembo v logistiki so celovito zajete v okviru strukture DIGILOG.SI (Digitalna logistika), ki v nadaljevanju predstavlja podlago za logistične razvojne projekte.
Igor Žula, SLZ, Robert Sever, GZS, Združenje za promet

11.30-12.00

Odmor za kavo in mreženje

Moderator: Marco Sorgetti

12.00-12.30

Vloga Donave v evropskih multimodalnih transportnih rešitvah
Boril Ivanov, podpredsednik NSBS

12.30-12.50

Priložnosti in zmogljivosti, ki jih Luka Koper ponuja pri transportu kontejnerjev v nekatere države jugovzhodne Evrope (Luka Koper zaljubljena v alternativne logistične rešitve)
Marko Gabrijelčič, Luka Koper d.d.

12.50-13.20

Predstavitev eCMR protokola
Bogdan Potokar, Ministrstvo za infrastrukturo, Matjaž Auflič, Trinet Informatika, d.o.o.

13.20-13.50

Jugovzhodne multimodalne transportne povezave
Artem Khachaturian, izvršni director ICC Ukraine

13.50-14.00

Podpis deklaracije vlad jugovzhodne Evrope

14.00-14.45

Zaključek in prigrizek

OGLED DOBRIH PRAKS

15:00-16.30

Ogled Luke Koper

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.
* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Predavanja v slovenskem jeziku bodo simultano tolmačena v angleški jezik.PREDAVATELJI

 
Dr. Nenad Filipović

IEDC - Poslovna šola Bled

Dr. Nenad Filipović je predavatelj in direktor MBA študijskih programov na IEDC - Poslovni šoli Bled. Njegovo področje poučevanja je osredotočeno na poslovodenje in poslovno etiko. Je redni gostujoči profesor na številnih poslovnih šolah v Evropi in severni Ameriki.

Več.

Magistriral je iz računalništva na Univerzi v Zagrebu in doktoriral iz poslovodenja na Svobodni Univerzi v Amsterdamu ter končal programe strokovnega izpopolnjevanja za profesorje managementa na univerzah Stanford in Harvard.
Kariero je pričel na Univerzi v Zagrebu kot asistent na področju Računalniških znanosti. Po treh letih se je zaposlil v koncernu "Rade Končar" v Zagrebu, kjer je 12 let opravljal več funkcij, od vodje razvoja sistemov računalniškega nadzora, direktorja trženja in direktorja poslovnega razvoja, do člana uprave in podpredsednika koncerna.
Kot direktor MBA svetovalnih projektov, član nadzornih svetov ter svetovalec vrsti slovenskih in mednarodnih podjetij je v stalnem stiku s poslovno prakso. Je tudi avtor in soavtor sedmih knjig ter več kot trideset študij poslovnih primerov in drugih strokovnih del.

 
Sergio Barbarino

Procter & Gamble / ALICE

Sergio Barbarino, FRSC, MBA, MSc, je znanstveni sodelavec organizacije Procter & Gamble Research & Development in predsednik ALICE, EU platforme za inovacije v logistiki.

Več.

Sergio Barbarino, FRSC, MBA, MSc, je znanstveni sodelavec organizacije Procter & Gamble Research & Development in predsednik ALICE, EU platforme za inovacije v logistiki.
Rojen je v Neaplju v Italiji. Magisterij iz kemijskega inženirstva je opravil na Univerzi v Neapelju Federico II, MBA na Poslovni šoli Solvay v Bruslju in je član Kraljevega združenja za kemijo.
V letu 2007 je v podjetju P&G ustanovil prvo logistično skupino za raziskave in razvoj imenovano Inovacijski center za oskrbovalne verige. V neformalnem Industrijskem svetovalnem odboru Evropske pobude za zelene avtomobile je vodil logistično področje kot tudi v EIRAC, ki zdaj skupaj tvorita ALICE, kjer poleg predsedniške vloge, od vsega začetka, vodi tudi Delovno skupino za sodelovanje in koordinacijo.
Bil je strokovni vodja dveh EU projektov FP7: Konzorcij C03, katerega cilj je bilo povečati sodelovanje ladijske industrije na področju logistike v Evropi in Modulushca, katerega namen je bilo razviti nove in ponovno uporabne modele logističnih standardov.
Razvil je proizvodne procese za številne znane P&G blagovne znamke (npr. Mr. Clean, Antikal) in je glavni oblikovalec P&G inovativnih sistemov za izdelavo tekočih proizvodov za trge v razvoju. Odgovoren je za P&G akademsko mrežo o oskrbovalnih verigah in logistiki. Je gostujoči profesor, med drugim na Ecole des Mines v Parizu, City University v Londonu, Laval University v Quebecu, Bruseljski šoli Solvay, ZLC Zaragoza.
Je aktivni veslač in bil družbeni direktor pri Royal Sport Nautique de Bruxelles v obdobju 2011-2015.
Ima tudi dolgo zgodovino aktivizma za pravice LBGT: leta 2000 je bil ustanovitelj DIGAYPROJECT v Rimu, leta 2003 BBA v Belgiji in skupine GABLE v P&G v Bruslju leta 2014.

 
Damjan Zupančič

TPV, d.o.o.

Damjan Zupančič je direktor logistike v podjetju TPV, d.o.o. in Logist leta 2016.

 
Johanna Szatmári

Waberer's International Nyrt

Johanna Szatmári je direktorica projektov v Waberer's International Nyrt na Madžarskem.

Več.

Odgovorna je za implementacijo SAP S4 HANA in SAP Transportation Management v skupini Waberer's ter BI implementacijo. Je ekonomistka, ki se je pridružila Wabererju februarja 2017. Predhodno je delala v podjetju Horváth & Partners Management Consultant v Budimpešti (kot vodja Centra za kompetence BI).

 
Tadej Pojbič

Kemofarmacija, d.d.

Tadej Pojbič je inženir logistike, ki je svoje 25 letne izkušnje nabiral v različnih podjetjih od referenta do člana uprave in direktorja podjetja.

Več.

Trenutno je zaposlen v Kemofarmaciji d.d. kot vodja logistike. Od leta 2013 je bil direktor podjetja OPTILOG d.o.o., kjer je deloval tudi kot svetovalec za področje oskrbovalnih verig, logistike, optimizacije ter prenove vseh vrst procesov kot tudi avtomatizacije skladiščnih procesov. Hkrati je bil uradni svetovalec EBRD-ja. Je tudi prejemnik nagrade »Logist leta 2012«.

 
dr. Igor Jakomin

CargoX, d.o.o.

Dr. Igor Jakomin že več kot 20 let nabira izkušnje na področju transporta, logistike in oskrbovalnih verig.

Več.

Dr. Igor Jakomin že več kot 20 let nabira izkušnje na področju transporta, logistike in oskrbovalnih verig. Med drugim je vodil podružnice multinacionalke United Parecel Service v Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini, kot vodstveni kader je deloval v različnih družbah Skupine Samer, bil je član nadzornih svetov Luke Koper in BTC Terminal Sežana ter svetovalec v različnih podjetjih v Sloveniji in tujini. Svoje izkušnje dopolnjuje kot predavatelj na različnih akademijah in docent na univerzah. Opravljal je tudi funkcijo Državnega sekretarja na Ministrstvu za promet.

 
Igor Žula

Slovensko logistično združenje

Igor Žula je predsednik Slovenskega logističnega združenja in direktor podjetja 3 PROJEKT.

 
Robert Sever

Združenje za promet pri GZS

Robert Sever je direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 
Štefan Kukman

CargoX, d.o.o.

Štefan Kukman je ustanovitelj in glavni izvršni direktor (CEO) podjetja Cargox, d.o.o..

Več.

Direktor in ustanovitelj družb CargoX in 45HC.com je osredotočen na rast obsega poslovanja družb, hkrati pa vedno išče možnosti za inovacije. Ima močne kompetence na področju vodenja ekip, promocije produktov in raziskav trga. Na področju tovornih ladijskih prevozov ima 10 let izkušenj. Svoje izjemne komunikacijske in vodstvene sposobnosti je pridobil pri enem od največjih ponudnikov logističnih storitev, v podjetju Kuehne-Nagel.

 
Christoph Fitzthum

ZENOTRACK GmbH (član Skupine BOSCH)

Christoph Fitzthum je diplomiral iz mednarodne poslovne administracije na Univerzi za ekonomijo in poslovno upravo na Dunaju. Že za časa študija je veliko pozornost posvečal logistiki in oskrbovalnim verigam.

Več.

V začetku je deloval kot svetovalec za zaposlovanje, že leta 2012 pa se je pridružil ZENOTRACK-u kot prodajalec. Leta 2017 je bil imenovan v vodjo prodaje, kjer primarno pridobiva nove stranke hkrati pa skrbi za že obstoječe.

 
Franja Ridzi

Amitas, d.o.o.

Franja Ridzi je ustanovitelj in direktor podjetja Amitas. Dolgoletne menedžerske izkušnje in izkušnje na področju upravljanja s človeškimi viri je pridobil skozi delo v korporacijah Hewlett-Packard in Microsoft.

Več.

Pri Microsoftu je bil član skupine ključnih ljudi korporacije, ki je bila deležna posebnega razvojnega programa. Z ustanovitvijo družbe Amitas želi vse pridobljene izkušnje ponuditi slovenskim podjetjem in jim pomagati na poti k uspešnosti.

 
Janez Grudnik

Leoss, d.o.o.

Janez Grudnik je razvojni inženir in vodja tehničnih rešitev v podjetju LEOSS d.o.o., v katerem se že 15 let ukvarja z analizo in razvojem logističnih aplikacij v obsegu od podpore logistiki na terenu, skladiščnemu poslovanju, povezovanju z ERP sistemi ter avtomatizacijo proizvodnje.

 
Tilen Prah

Kariera, d.o.o.

Tilen Prah je izvršni direktor kadrovske agencije Kariera, ki je eno največjih podjetij v kadrovski dejavnosti v Sloveniji in regiji. Letno izvedejo več kot 10.000 selekcijskih postopkov ter več kot 1000 zaposlitev.

 
Ksenija Špiler Božič

Kreator voditeljstva, direktorica BB Consulting

Ksenija zase pravi, da je iskalka biserov. Z izjemno sposobnostjo empatije v posamezniku hitro zazna in spodbudi njegove skrite talente.

Več.

Po osnovni izobrazbi je ekonomistka. Na začetku kariere je delala na področju zunanje trgovine, od leta 1993 pa deluje kot samostojna podjetnica. Od leta 2000 se ukvarja s področjem upravljanja s človeškimi viri.
Med študijem osebnostnega razvoja in psihodinamike skupin se je usposobila za spretno povezovanje in uporabo sodobnih psihodinamskih šol, kot so transakcijska analiza, geštalt, realitetna terapija in neuro–lingvistično programiranje. Je certificiran NLP Coach praktik. V letu 2017 je zaključila Master of SQ and Quantum Leadership, Oxford Academy for Quantum Leadership pri Danah Zohar.
Danes v podjetju BB Consulting kot direktorica in poslovna trenerka pripravlja programe za razvoj zaposlenih, za rast timov in individualne poslovne coachinge. V 18-letih delovanja podjetja je razvila svoj inovativen intuitiven pristop v coachingu in kvantni model za spremembe. Bila je med prvimi v Sloveniji na področju coachinga in prispevala k njegovemu razvoju. Prva je uporabila besedno zvezo poslovni trener. V podjetju ima danes štiri zaposlene, ki živijo s sloganom Biti Boljši.
Zadnja leta se posveča timskemu in voditeljskemu dialogu, coachingu, mentoriranju in postavljanju HR strategij, ki predstavljajo sestavni del poslovnih strategij preobrazbe podjetij.
Skupaj s svojim timom je v zadnjih letih izvajala svetovalno-izobraževalne programe v podjetjih: Steklarna Hrastnik, Messer Slovenija, Petrol energetika, Iolar, BureauVeritas, Komunala Brežice,…

 
Andrej Božič

Kreator prebojev, partner BB Consulting

Andrej Božič ne mara izgovorov. Raje se ukvarja z rešitvami, ki vodijo do zastavljenega cilja, pri čemer skuša poiskati optimum za vse deležnike.

Več.

V svoji 30-letni karieri, ki jo je začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start up projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Uspešno je saniral Tovarno papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo coutnry managerja in bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupine Mondi. Od leta 2010 do avgusta 2017 je vodil Steklarno Hrastnik, ki jo je uspešno saniral po BitiBoljši modelu preobrazbe.
Za svoje delo je prejel številna priznanja: nagrada GZS za gospodarske dosežke, Manager leta 2016, Naj direktor po izboru revije Kapital, zlato priznanje občine Hrastnik za dosežke na področju gospodarstva.
Na vsa svoja formalna in neformalna izobraževanja je v letu 2017 dodal / zaključil Master of SQ and Quantum Leadership, Oxford Academy for Quantum Leadership pri Danah Zohar.
Tega je razvil s timom v svojem podjetju BB Consulting, uporablja pa se ga tako v času kriznega vodenja kot tudi, ko je podjetje dobro stoječe. Predpogoja za doseganje uspešnih rezultatov na osnovi modela pa sta: spoštovanje zaposlenih in odprta komunikacija. Tako Andrej pri svojem delu verjame v dobre odnose, vlaganje v zaposlene, vodenje z zgledom ter v to, da zaposleni z uresničevanjem ciljev podjetja dosegajo tudi svoje osebne cilje, kajti to zagotavlja uspešnost na dolgi rok.
Vodi ga drzna ambicioznost, ki je zanj temelj vsake pozitivne spremembe.

 
dr. Boris Horvat

Abelium, d.o.o.

Dr. Boris Horvat je soustanovitelj in izvršni direktor razvojno-raziskovalnega podjetju Abelium in ACE.Trade.

Več.

Boris je izkušen serijski podjetnik, osredotočen na digitalno transformacijo, platformne poslovne modele in inovacije v različnih panogah. Je tudi soustanovitelj in tehnični direktor pri GoOpti ter svetovalec večim blockchain podjetjem.

 
Aleš Cerkvenik

Salus, Veletrgovina, d.o.o.

Aleš Cerkvenik, direktor logistike v podjetju SALUS, Veletrgovina, d.o.o., je zadolžen tudi za upravljanje nepremičnin v skupini SALUS.

Več.

Ima dolgoletne vodstvene izkušnje v enem izmed največjih transportnih podjetij na področju servisne dejavnosti tovornih vozil in tehničnih pregledov. Svojo poslovno pot pa je začel v finančnih sferah in sicer na področju finančnih analiz in rizikov večjih poslovnih sistemov.

 
Michiel van Veen

Royal Lemkes, Nizozemska

Michiel van Veen je direktor operacij in dobavne verige Royal Lemkes.

Več.

Po študiju poslovnih ved in prvi zaposlitvi v svetovalni družbi se je odločil za kariero v cvetlični industriji, kjer sta strategija in delovanje tesno povezana. V okviru Royal Lemkes se vsak dan trudi za izboljšave ter zmagovite prakse.

 
Maco Sorgetti

Strokovnjak za logistiko in špedicijo

Marco Sorgetti je leta 2003 postal generalni direktor CLECAT-a, evropskega združenja za špediterske, transportne, logistične in carinske storitve.

Več.

Marco Sorgetti je leta 1978 postal podjetnik v špediciji. V zgodnjih 80-ih je Marco začel sodelovati v trgovinskih združenjih: APSACI (Torino), FEDESPI (Milan) in CONFETRA (Rim), ter FIATA. Bil je tudi član gospodarske zbornice v Torinu in drugih lokalnih institucij.
Pospeševanje trgovine je bila vedno na ena od prioritet v njegovem programu. V nedavnem intervjuju je povzel svoje interese na naslednji način: »Sem učitelj logistike, mednarodne trgovine in pravil v transportu. Objavljal sem članke in prispevke s področja transporta in trgovine. Leta 2002 sem objavil priročnik o špediciji in logistiki, ki je bil zelo dobro sprejet v italijanski skupnosti. «
Leta 2003 se je preselil v Bruselj, kjer je postal generalni direktor CLECAT-a, evropskega združenja za špediterske, transportne, logistične in carinske storitve.
Marco je več let delal v zagovorniškem okolju v Bruslju. Konec leta 2011 je svoje mesto prepustil v roke Nicolette van der Jagt in se 2012 preselil v Zurich ter prevzel vodstvo Sekretariata FIATA.
1. septembra 2017 se je po 44 letih poslovanja upokojil.

 
Bernd Dworschak

Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO

Bernd Dworschak je vodja ekipe kompetenčne ekipe "Upravljanje kompetenc" na Fraunhoferjevem inštitutu za industrijsko inženirstvo v Stuttgartu, Nemčija.

Več.

Študiral je sociologijo in angleško književnost na univerzah Tübingen (Nemčija) in Leicester (Velika Britanija). Njegove aktivnosti vključujejo koordinacijo mreže FreQueNz "Mreže za zgodnje prepoznavanje potreb po ustreznih kompetencah", ki jo financira nemško zvezno Ministrstvo za šolstvo in raziskave. Ta mreža je tudi član Skillsnet - evropskega omrežja za zgodnje prepoznavanje potreb po znanju s strani Cedefopa. Poleg zgodnjega prepoznavanja potreb po ustreznih kompetencah njegovi raziskovalni interesi vključujejo tudi koncepte za upravljanje in razvoj kompetenc v integrirani industriji in napredni proizvodnji. Trenutno se osredotoča na vpliv digitalizacije in industrije 4.0 na razvoj kompetenc.

 
Ivan Berložnik

BSH, Hišni aparati, d.o.o.

Ivan Berložnik je direktor oskrbovalni verig v tovarni BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in direktor logistike za regijo Vzhodnega Jadrana, oboje v okviru svetovne korporacije BSH Group of Appliances Group, Nemčija.

Več.

Podjetju se je pridružil leta 1994 in opravljal različne vodilne funkcije na področju proizvodnje in dobavnih verig. G. Berloznik je prevzel odgovornost za celotno dobavno verigo po tem, ko je vodil več nacionalnih in mednarodnih projektov. Svoje obsežne operativne izkušnje na področju dobavnih verig prenaša tudi na sodelavce in novo zaposlene v okviru BSH Akademije. Poleg vodenja oskrbovalnih verig v tovarni v Nazarjah, je g. Berložnik odgovoren za celotno logistiko vzhodnega Jadrana, ki jo sestavlja 10 različnih držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bolgarija, Romunija, Kosovo in Albanija).

LOGIST LETA 2017

Slovensko logistično združenje s svojimi aktivnostmi želi spodbujati logistiko ter njene aktivnosti in tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Zato je prav, da prepoznamo te posameznike, njihove dosežke in jih za to tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Temu je namenjeno priznanje LOGIST LETA. To je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu,
ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

V letu 2018 bomo ponovno podelili priznanje "Logist leta 2017". V kratkem bo na voljo podrobna razpisna dokumentacija in prijavnica.

Več o priznanju, dosedanjih dobitnikih in kriterijih

O KONGRESU SO POVEDALI ...

Pri vsakodnevnem delu se nas večina srečuje z vse večjimi časovnimi in stroškovnimi pritiski. Pa vendar se je potrebno za uspešno delo, tako v domačem kot mednarodnem okolju, nenehno izobraževati in izpopolnjevati. Logistični kongres je dogodek, ki ga odlikuje izredno visoka strokovnost, aktualnost in mednarodna uveljavljenost. Iz osebnih izkušenj lahko zagotovim, da sodi med največje ter zagotovo najboljše v širši regiji. V zelo kratkem času, z zgoščenimi in nekomercialnimi predavanji ter predstavitvami, so povezani tako akademski aspekti kot najboljše prakse. Moje osebno prepričanje pa je, da je bistvena dodana vrednost dogodka v mreženju, v neformalnih pogovorih med udeleženci in navezovanju novih kontaktov. Le-to svoje mesto in veljavo dobi po dogodku samem, ko se logisti v konkretnih primerih srečujemo med seboj in si pomagamo reševati izzive vsakdanjega dela. Tako postajamo vse boljši. Toplo priporočam in vas vabim na dogodek.
Damjan Zupančič, direktor logistike v podjetju TPV, d.o.o. in Logist leta 2016
Slovenija ima enkratno logistično lokacijo in hkrati smo Slovenci rojeni izvozniki. Logistični kongres je tisti ključni dogodek, ki pred vami na dlani razgrne obilico inovativnih iniciativ, ki bodo že jutri revolucionarno premešale logistične karte. Ne morete si privoščiti, da vas ni poleg sedaj, ko se gradijo nove logistične informacijske platforme in industrija 4.0 kot magnet privlači proizvodnjo iz daljnega vzhoda nazaj na robotsko opremljen prag Evrope.
Tone Stanovnik, direktor, Špica International, d.o.o.
V podjetju LOTRIČ Meroslovje se zavedamo pomembnosti Logističnega kongresa, ki združuje celoten nabor deležnikov distribucijske verige in je kot tak lepa priložnost za pridobitev novih znanj na področju logistike. Obenem je mesto, kjer se v okviru formalnih in neformalnih razprav oblikujejo trendi logistike prihodnosti in lepa priložnost za mreženje z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji.
Marko Lotrič, generalni direktor, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Logistika je v Sloveniji na zelo visokem nivoju, konkurenca je močna. Poleg tega smo priča izredno hitremu napredku in velikim spremembam na področju avtomatizacije procesov in digitalizaciji celotnega poslovanja, zato je še toliko bolj pomembno, da smo neprestano v stiku z novimi trendi. Pri teh prizadevanjih pomembno vlogo odigra tudi Logistični kongres. Vsako leto znova se namreč loteva aktualnih tem in na enem mestu združuje teoretično znanje na visokem nivoju in najboljše prakse. Schenker Slovenija je že vrsto let velik podpornik srečanja, saj verjamemo, da je nenehno izpopolnjevanje in premik k inovativnosti ključ do uspeha. Osebno vidim pomembno dodano vrednost dogodka tudi v neformalnem druženju in sklepanju novih poznanstev ter sodelovanj. Vabljeni, morda lahko skupaj ustvarimo zgodbo o uspehu!
Valerija Špacapan Friš, direktorica, Schenker d.d.
Logistični kongres vidimo kot pomemben dogodek v Sloveniji, kjer se odpirajo prave teme iz področja logistike. Takšne priložnosti za mreženje kot se ponuja tukaj, ne bi smel zamuditi nihče.
Alen Solina, Country Manager - Marketing, TimoCom

KOTIZACIJA IN PRIJAVA


Prvih 150 udeležencev Logističnega kongresa 2018 prejme poslovni nahrbtnik Scandinavia Business Backpack.

Izjemno praktičen poslovni nahrbtnik odlikuje veliko število odlagalnih mest, tako da lahko ločite dokumente, prenosni računalnik in druge potrebščine, ki jih potrebujete za v službo ali poslovne sestanke, vodoodbojen material in prostornina 25 l. Predal za prenosni računalnik je dodatno zaščiten in odebeljen ter opremljen z varnostnim pasom. Je zelo lahek z utrjenima, mehko podloženima ročajema za ramena in hrbet ter z oprijemnim ročajem za roko.


Kotizacija za 1 dan kongresa

230€ + DDV

Vključuje
udeležbo na kongresu 1 dan,
dostop do e-gradiva (prezentacij),
okrepčila med odmori in kosilo na izbran dan.

Ob prijavi obvezno navedite dan na katerega se prijavljate!


Kotizacija za študente

50€ + DDV

Vključuje udeležbo na kongresu 2 dni, dostop do e-gradiva (prezentacij), okrepčila med odmori, kosilo oba dneva kongresa in večerno druženje.

Kotizacijo lahko koristijo redni študentje 1. in 2. bolonjske stopnje do 25. leta starosti z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto. Po prijavi obvezno pošljite potrdilo o vpisu na e-naslov prijave@planetgv.si.


KOTIZACIJE

Redna kotizacija vključuje udeležbo na kongresu 3 dni, dostop do e-gradiva (prezentacij), okrepčila med odmori, kosilo 1. dan kongresa in večerno druženje ter kosilo 2. dan kongresa.

POPUSTI

Člani ACS - Slovenskega avtomobilskega grozda in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije imajo ob prijavi 15-odstotni popust. Popust se uveljavlja z vpisom posebne promocijske kode v prijavnico.
Popusti se med seboj ne seštevajo.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun (na zahtevo predračun), ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004196-matična št. plačnika.

Pogoji prijave in odjave so navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Planeta GV.

LOKACIJA IN INFORMACIJE O REZERVACIJI NOČITEV

Grand Hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da zaradi številni dogodkov, ki potekajo v aprilu, čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Logističnega kongresa 2018).


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele v sklopu Hotelov Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 125 € 90 € 65 €
Dvoposteljna soba 72,50 € 55 € 45 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

DODATNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE (veljajo za vse hotele v sklopu Hotelo Bernardin (GH Bernardin, Histrion, Vile Park)):

  • 10 % popusta na dane cene za zgodnje rezervacije za namestitve, rok do 20.03.2018;
  • 5% popust na bivanja 2 ali več noči.

Popusta se lahko seštevata.
Rok za končne rezervacije: 30.03.2018, po tem datumu so sobe na vprašanje, glede na razpoložljivost po hotelih.

Več informacij o drugih možnostih nočitev v Portorožu na www.portoroz.si.

POKROVITELJI IN PARTNERJI

PARTNER

Slovenski avtomobilski grozd

partner

partner

GENERALNI POKROVITELJ

pokrovitelj večera

VELIKI POKROVITELJ

veliki pokrovitelj

veliki pokrovitelj

veliki pokrovitelj

POKROVITELJ

POKROVITELJ

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

POKROVITELJ

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

pokrovitelj

medijski partner

MEDIJSKI PARTNER

pokrovitelj odmora

POKROVITELJ ODMORA

uradna voda kongresa

URADNA KAVA KONGRESA

Kongres podpira tudi

izvajalec

Verjamemo, da ima Slovenija še veliko rezerv in priložnosti za razvoj logistike. Kaj pa vi?
Aktivno sooblikujte prihodnost slovenske logistike in podprite osrednji logistični dogodek s pokroviteljstvom.

Več informacij: Igor Žula, 031/370 303 ali igor.zula@3projekt.si