Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017


5. in 6. april 2017

7. april - ogled dobrih praks


Portorož, Slovenija

GH Bernardin

Digitalizacija - danes konkurenčna prednost,

jutri pogoj za obstoj

Ali ste vedeli, da lahko z učinkovito oskrbo proizvodnje povečamo produktivnost proizvodnje tudi za 20% in da lahko z učinkovito izmenjavo podatkov pomembno skrajšamo čas dobave blaga in pocenimo administrativne stroške nabave blaga, ki lahko znašajo tudi do 15 EUR na posamezno transakcijo?

Ali veste, da lahko z elektronsko rezervacijo kontejnerjev močno skrajšate administrativne čase v ladijskem transportu?

Ali veste, da imajo naročniki blaga obvezo kriti sorazmerni del stroškov v primeru pomorskih nesreč ali že samo v primeru večje okvare pogonskega agregata ladje?

Ali veste, da so možna tudi cenejša naročila blaga, kot je zbirni kontejnerski prevoz?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podajali na 5. mednarodnem logističnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017«, ki bo tudi tokrat v Portorožu.

Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem, bomo tudi letos spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno iščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske managerje in strokovnjake, ki nam to predstavijo. Tudi tokrat bo tako.

Vabljeni, da se nam pridružite aprila 2017 v Portorožu!

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

Organizatorja


Program

SREDA, 5. APRIL
11.30 - 12.30

Registracija udeležencev

12.30 - 13.00

Otvoritev kongresa in pozdravni nagovori organizatorjev in gostov

Jos Marinus, Evropsko logistično združenje (ELA)
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Bogdan Potokar, vodja sektorja za promet in logistiko, Ministrstvo za infrastrukturo RS
Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave, Intereuropa, d.d
Peter Ribarič, direktor, Planet GV, d.o.o.
Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja (SLZ)

Predstavitev monografije RAZVOJ TRANSPORTA, LOGISTIKE IN MOBILNOSTI V SLOVENIJI
Prof. dr. Bojan Rosi, dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in dr. Josip Orbanić

DRŽAVA SE PREDSTAVI

13.00 - 13.30

Belorusija – gospodarske značilnosti in logistične priložnosti*
Vsevolod Arkhipov, Transconsult Group

Belorusija je izvozno usmerjena država z 9,5 milijona prebivalcev in z razvito industrijo, kmetijstvom ter storitvenim sektorjem. Je med vodilnimi svetovnimi izvozniki tovornjakov in traktorjev. Bogata je s kamnolomi, je velika proizvajalka mineralnih gnojil in dobro razvitimi IT-storitvami. Trgovinske odnose goji z več kot 180 državami po vsem svetu.

Ima strateški položaj v geografskem središču Evrope, je na križišču pomembnih integracij (Evrazijsko gospodarsko unijo in EU) ter na novem gospodarskem pasu svilene poti. Pogoji tranzita skozi Belorusijo so čedalje boljši, s čimer država lajša nadaljnje kroženje blaga po teh prometnih koridorjih.

Logistika je ena najobetavnejših panog beloruskega gospodarstva, ki ima hkrati tudi največje potenciale. Tako država kot tudi poslovni svet se osredinjata na razvoj nacionalne sodobne logistične infrastrukture. Belorusija pri doseganju teh ciljev izvaja številne nacionalne logistične programe. Sodelovanje Belorusije v gospodarskem pasu svilene poti in razvoj kitajsko-beloruskega industrijskega parka Great Stone so njihove prednostne naloge.

DIGITALIZACIJA V POMORSKEM PROMETU

Moderator: Čedomir Bojanič, Fining, d.o.o.

Kontejnerske ladje iz evropskih pristanišč so polne. Povpraševanje po ladijskem prostoru narašča, kljub temu pa ladjarji ne zagotavljajo zadostnih kapacitet za izpolnitev sklenjenih pogodb in dogovorov. Čakanje na prostor se podaljšuje, ladjarji pa umikajo ladje iz prometa. Kako naprej? Na to bomo odgovarjali v plenumu "digitalizacija v pomorskem prometu".

13.30 - 14.00

Kontejnerski prevozi iz perspektive naročnika
Suzana Grdina, Trade logistics, d.o.o.

14.00 - 14.30

Ali poznavanje natančne bruto mase pomeni varnejšo plovbo?*
Stefano Visintin, FEDESPEDI & ASPT-ASTRA

14.30 - 14.50

Odmor za kavo in druženje

14.50 - 15.10

Platforma booking – priložnost za krajše in cenejše čase naročanja*
Gabriela Albreht, INTTRA

15.10 - 15.30

Spletna platforma 45HC – ladijski transport, zavarovanje in carinsko posredovanje na enem mestu
Štefan Kukman, 45HC, d.o.o.

15.30 - 15.55

Konvencionalni ladijski prevoz
Ali Al Dilaimi, Navigo logistika, d.o.o.

15.55 - 16.15

Pasti in priložnosti klavzul INCOTERMS

Mag. Marko Djinović, GZS, ICC Slovenija

Trgovinske klavzule Incoterms so v poslovni praksi trdno zasidrane kot splošno sprejeti in mednarodno priznani pogodbeni standard za določitev pravic in obveznosti strank v zvezi z dobavo blaga. Na predavanju bo prikazana uporaba klavzul Incoterms 2010 na primerih iz mednarodne prakse in najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo udeleženci v mednarodni trgovini. Udeleženci bodo klavzule Incoterms 2010 spoznali z vidika njihove vloge v prodajni pogodbi in povezanosti z drugimi pogodbami (prevozna, zavarovalna pogodba), ki so skupaj potrebne za uspešno izvedbo posla, brez zapletov.

16.15 - 16.40

Odmor in priložnost za druženje

16.40 - 17.00

Tveganje v oskrbnih verigah*
Andrew Huxley, TT Club

17.00 - 18.00

OKROGLA MIZA:

Nezavarovano blago tudi manjših vrednosti v pomorskem transportu lahko poslovno uniči nas in bodoče generacije!
Vodi: Ivan Trost, Cargomind, d.o.o.

Vaše blago, na poti v Slovenijo, je v zbirnem ladijskem kontejnerju, naloženo skupaj še z vrsto ostalih pošiljk, različnih pošiljateljev/prejemnikov. Pride do večje poškodbe ladje, oklicana je havarija, zavarovalnica vase pravilno zavarovane pošiljke, je primerno opravila svoje delo, a zal nekatere od ostalih strank, svojih pošiljk niso transportno zavarovale, posledično pride do nedoločene zamude pri sprostitvi zbirnega kontejnerja. Kaj sedaj?


Vabljeni sogovorniki:
mag. Marko Djinović, GZS, ICC Sloveija
Andrew Huxley, TT Club
Rosana Magajna Bizjak, Zavarovalnica Triglav, d.d.
Slavica Papinutti, Gorenje, d.d.
mag. Jana Rodica, Van Ameyde Group

18.00 - 18.20
PODELITEV NAGRADe
  • Nagrada za življenjsko delo s področja logistike
20.00 -
DRUŽABNI VEČER

Razglasitev Logista leta 2016, skupna večerja in neformalno druženje (News Cafe Bernardin)

ČETRTEK, 6. APRIL
9.00 - 9.10

Uvod v 2. dan kongresa

INDUSTRIJA 4.0 & OSKRBNA VERIGA

Moderator: mag. Andrej Rihter, Pošta Slovenije, d.o.o.

Obravnavana tema tega plenuma je izjemno zanimiva in hkrati tudi izjemno pomembna. Če smo v preteklosti izvajali aktivnosti in reševali izzive za vzpostavitev celovite logistične storitve (od izvora do ponora), se danes s skokovitim razvojem informacijske tehnologije soočamo s pretokom informacij, ki so ključnega pomena za logistično podporo pretoku surovin, blaga, ljudi, dobrin, itd. Industrija 4.0 predstavlja popolnoma nov pogled in predvsem izziv logistiki v prihodnje ter postavlja nove temelje izvajanju logističnih aktivnosti. T.i. nova doba prinaša skokovite spremembe tako v celovit logističen sistem kot tudi v vse podsisteme, ki smo jih v preteklosti obravnavali v določenih obdobjih ločeno in jih nato povezali v logistično verigo aktivnosti. Prihodnost bo bazirala predvsem na rešitvah informacijskih rešitev, s prehodom iz analognega v digitalni svet.

9.10 - 9.40

Industrija 4.0 – kaj pomeni za logistiko*
Thomas Mayr, LNConsult

Industrija 4.0 je zelo kontroverzna tema. Je že med nami, vendar še nihče ne ve, v katero smer bo ta »tehnologija« zavila v prihodnosti. Dejstvo je, da imajo le veliki igralci z integrirano dobavno verigo (tok vira, intralogistiko oziroma proizvodni tok in tudi tok prodajnega mesta) koristi od obdelovanja velikih količin podatkov in poenostavljenih postopkov, ki jih podpira industrija 4.0. Ni treba posebej poudarjati, da nas čaka še precej domačih nalog v zvezi z morebitnim pomanjkanjem veščin in nadgradnjami opreme, preden bomo lahko polno užili koristi te četrte industrijske revolucije. Kot pravi že naslov »kaj to pomeni za logistiko«, se bo predavatelj osredotočil na različne primere uporabe, ki so jih doslej bodisi razvili ali pa se z njimi še soočajo. In to bi moralo tudi slušateljem dati novo dimenzijo, kaj lahko industrija 4.0 ponudi v logistiki.

9.40 - 10.00

Digitalna transformacija v logistiki
Andrej Planina, Špica International, d.o.o.

Naša življenja so postala zelo digitalna. Digitalna transformacija je močno prisotna tudi v poslovnem svetu, predvsem pri vseh sodelujočih v oskrbni verigi, od industrije, preko logistike do končnega potrošnika. Digitalno transformirano logistiko si predstavljamo kot močno brezšivno povezavo vseh igralcev v gospodarstvu – od proizvodnje do porabe. Odločitve v enem sistemu imajo vpliv na druge sisteme. Hkrati si digitalne logistike ne moremo predstavljati brez tesne povezave analognega fizičnega sveta z digitalnim informacijskim svetom. Računalniki, ki nadzorujejo in upravljajo z oskrbno verigo morajo sproti dobivati točne informacije o tem, kaj se dogaja na cestah, kje so pošiljke, kaj se dogaja na proizvodni liniji, kateri polizdelki so prišli na vhodno rampo v skladišče in kateri končni izdelki že čakajo na prevoz. Na predavanju bodo prikazani primeri projektov digitalizacije logistike in njihovi vplivi na poslovanje podjetij.

10.00 - 10.20

Industrija 4.0, Logistika 4.0, Prihodnost 5.0
Damjan Širca, Epilog, d.o.o.

Ali je Industrija 4.0, imenovana tudi »pametna tovarna« le še ena nova brenčalka (buzzword) ali se bo iz tresoče gore rodilo kaj večjega? Bliskovit razvoj informacijskih tehnologij grozi industrijskim panogam, predvsem avtomobilski, kjer je Nemčija številka ena, izguba tržnih pozicij. A ne zaradi proizvajalcev iz dežel s ceneno delovno silo, ampak zaradi vstopa novih igralcev iz kibernetičnega sveta, ki brutalno spreminjajo pravila igre. Industrija 4.0 je v Nemčiji široko družbeno gibanje, ki ga poganja globalna digatalizacijska mrzlica. Ima nalogo, da ohrani njen gospodarski primat.

Industrija 4.0 na drugi strani ni samo popularen slogan, ampak po nemško natančna znanstveno-inženirska disciplina. Ni vsak nov računalnik ali avtomatiziran stroj že Industrija 4.0. Njena implementacija bo močno spremenila logistiko, zato digitalizacija z Industrijo 4.0 nujno pomeni tudi nadgradnjo logistike. In na to se moramo pripraviti!

Pogled v stekleno kroglo vrtoglave prihodnosti nas lahko navda s tesnobo. A če sprostimo domišljijo, nas možnosti navdušijo. Sanjarjenje je konec koncev prva faza načrtovanja.

10.20 - 10.40

Odmor in priložnost za druženje

10.40 - 11.00

Sledljivost v logistiki pod višjimi obrati
Branko Šafarič, GS1 Slovenija

V logistiki ima vsak svoje predstave o toku blaga in podatkov, odvisno od tega, s katere točke preskrbovalne verige gleda. Preskrbovalne verige so vedno bolj povezane, zakonske uredbe so po eni strani vedno strožje, zaradi izginjanja meja poslovanja pa je domet poslovanja vedno večji. S prihodom hitre in povsod dosegljive komunikacije se odpirajo možnosti, ki jim je težko slediti, vendar pa so izjemno pomembne za strateški razvoj podjetja. Kaj ni res, da stranke od svojih partnerjev zahtevajo vedno več? Vedno več natančnejših podatkov, ki jih moramo posredovati vedno hitreje. Vse mora biti dosegljivo takoj.

Dobavitelji zato pričakujejo, da bodo ponudniki logističnih poti dopolnjevali podatke o življenjski-transportni poti posameznih izdelkov in jih posredovali končnim uporabnikom. Kako doseči standardizirano beleženje poslovnih dogodkov in hitro pretočnost informacij na način, ki lahko zagotovi vsem zahtevam?

Ne glede na to, na kateri točki preskrbovalne verige se nahajate, standardi neodvisne organizacije GS1 upoštevajo vsakega udeleženca. Standard GS1 EPCIS (Electronic Product Code Information Services) določa način, kako aplikacije v preskrbovalni verigi zajemajo podatke o poslovnih dogodkih in si jih medsebojno izmenjujejo. Ključnega pomena za delovanje tega sistema/standarda je, da se podatki o poslovnih dogodkih (praviloma logističnih transakcijah) beležijo na standardiziran način in da se omogoča dostop do teh podatkov preko standardiziranih vmesnikov. Posledično velja, da imajo vsi vključeni partnerji enako pojmovanje poslovnih dogodkov. Baze podatkov o poslovnih dogodkih so uspešne samo v primeru, kadar partnerji omogočajo tudi dostop do njih. To je ključnega pomena pri ugotavljanju odgovornosti, sledljivosti ali odpoklicu izdelkov.

11.00 - 11.20

Povezava med različnimi sistemi naročnika, dobavitelja in izvajalca logistike pomembno poceni in pospeši proces
Janez Strojan, Visit, d.o.o.

Uspešna podjetja učinkovito nadzorujejo svoje poslovanje in stalno izboljšujejo učinkovitost svoje logistike, ki postaja ključni element uspešne rasti podjetja.

Avtomatizirana izmenjava podatkov je pomemben del nabavnih procesov. Povezave koristijo vsem poslovnim partnerjem, ker prispevajo k večji učinkovitosti, odpravi napak in nižjim stroškom poslovanja.

Velika podjetja v avtomobilski in elektro industriji zahtevajo elektronsko poslovanje s pomembnimi dobavitelji. Vedno pogosteje pa zahtevajo dokazila, da tudi dobavitelji s svojim poddobavitelji poslujejo elektronsko. To pomeni, da postaja celotna nabavna veriga vedno bolj povezana.

Dodatno je sleherno podjetje vključeno tudi v druge branže. Podjetja poslujejo v globalnem okolju in se srečujejo z različnimi oblikami B2B e-poslovanja. Obstoj podjetja postaja odvisen od tega ali se je sposobno priključiti v tako okolje.

V nabavnih verigah sodeluje tudi veliko manjših dobaviteljev. Z omejenimi informacijskimi zmožnostmi se težko vključijo v e-izmenjavo podatkov. Zato je potrebno poskrbeti, da se prav ta podjetja lahko množično, enostavno in z minimalnimi stroški vključijo v izmenjavo podatkov.

11.20 - 11.40

Industrija 4.0 je veliko več kot digitalizacija proizvodnje
Mag. Marko Bohar, Zbornica elektronske in elektroindustrije, GZS

Četrta Industrijska revolucija je celovita digitalizacija proizvodnje. Predstavlja nov nivo organiziranosti in upravljanja celotne vrednostne verige preko vseh nivojev življenjskega cikla produkta (produkt, proizvodnja, poslovni model).

Temeljni gradnik predstavljajo kibernetsko-fizični proizvodni sistemi (CPS), ki temeljijo na sodobnih kontrolnih sistemih, vgrajeni programski opremi in lastnem dostopu do internetne infrastrukture. Ti gradniki produktom in proizvodnim sredstev dodajo sposobnost (samostojnega) komuniciranja kar odpira vrsto možnosti za prilagodljivo povezovanje.

Za logistiko, ki je seveda ključni del vrednostne verige posameznega produkta, digitalizacija ni zgolj potencialna razvojna smer, ampak je dejansko že nujnost. Individualnost, dinamičnost in kompleksnost dobavnih verig in proizvodnih sistemov je namreč že dosegla raven, ki se jih s konvencionalnimi metodami ne da več učinkovito nadzorovati. Z avtonomizacijo stvari, (ki jih premika logistika), bo ne samo možno doseči zahtevane nivoje produktivnosti in učinkovitosti ampak se bo radikalno spremenilo tudi samo dojemanje logistike.

11.40 - 12.40

OKROGLA MIZA:

Kam gremo in kako se pripraviti?
Vodi: Tone Stanovnik, Špica International, d.o.o.

Vabljeni sogovornik:
mag. Ernest Gortan, Intereuropa, d.d.
Nataša Koražija, Časnik Finance
Thomas Mayr, LNConsult
Igor Potočnik, Infotrans, d.o.o.
Irena Rimac Gaspari, Hidria, d.d.
Damjan Širca, Epilog, d.o.o.

12.40 -14.00

Odmor za skupno kosilo

14.00 - 14.20

Survivor z logistične perspektive
Miran Stanovnik, voditelj resničnostnega šova Survivor

DIGITALIZACIJA V OSKRBNI VERIGI - primeri iz prakse

Moderator: mag. Matjaž Marovt, Cirtuo & MJ Marovt, poslovno svetovanje, s.p.

Digitalizacija in industrija 4.0 sta t.i. buzz words današnjega časa.Kljub pogostemu navajanju in sklicevanju nanju pa ne vemo, kakšno prihodnost dejansko predstavljata.
Pomislite na internet leta 1995. Ko je nekdo rekel, da bo spremenil svet in način komuniciranja, smo se spraševali, kako. Takrat ni nihče znal podati odgovora, kako bo izgledala internetna bodočnost, le slutili smo jo lahko. Kajti odgovor ni bil pogojen samo z razvojem interneta, ampak tudi ali predvsem z razvojem procesorske moči in pomnilnih kapacitet računalniške opreme in z razvojem telekomunikacij.
Ko je Steve Jobs predstavil iPAD, sem po predstavitvi specifikacij pomislil, kdo to potrebuje. Danes si brez tablic in pametnih telefonov, ki jih nadomeščajo, sveta ne moremo več predstavljati.
Enako je z digitalizacijo v podjetjih. Težko je napovedati, kakšna bo tovarna čez 5 ali 10 let. Vemo, da bo drugačna in vemo, da bo to omogočila HW in SW oprema. V katero smer pa bodo šle rešitve, katere bodo stranpoti in katere rešitve bodo dejansko spremenile industrijski svet, ni mogoče jasno napovedati.
Zato je pomembno, da spoznavamo primere iz industrije, tehnike, stroke in temu prilagajamo naše odločitve v praksi. Kajti eno je gotovo: četudi ne vemo, kakšna bo digitalizacija, bo tisti, ki ji ne bo sledil, propadel.

14.20 -14.30

Uvod

14.30 - 15.00

»Stargate junction« - logistika kot povezovalec med ljudmi in roboti*
Julius Krahl, BLG Logistics

BLG LOGISTICS je skupaj s partnersko družbo Engelbert Strauss dobitnik evropske nagrade na najboljši projekt s področja logistike (ELA Award Winning) za projekt z naslovom "Stargate junction" – logistika kot povezovalec med ljudmi in roboti. Bistveni element koncepta, ki se v rednem obratovanju v Frankfurtu izvaja že od oktobra 2014, je v tem, da ljudem ni več treba k policam, ampak police z blagom pridejo k njim. To omogoča skladišče za mobilno prevzemanje naročil: police se popolnoma avtomatizirano premaknejo v večnamensko, prilagodljivo in tudi ergonomsko oblikovano prevzemno postajo (»zvezdna vrata«). Transportni nosilci z nizko skupno višino, ki se jih uporablja za ta namen (Carrys), se pomaknejo pod mobilna stojala, jih dvignejo in prenesejo k zvezdnim vratom po v naprej določeni poti.

Odločilno merilo za vgradnjo tega sistema je hkrati tudi njegova največja prednost: prilagodljivost in razširljivost sistema. G-Com je mogoče dinamično prilagajati spreminjajočim se tržnim pogojem in zahtevam strank.

15.00 - 15.30

Sinhrona dostava blaga na linijo proizvodnje
Robi Košir, BTC Logistični center

Svetovni gospodarski in tehnološki trendi nakazujejo, da se bo skupna potreba po logističnih storitvah v proizvodni industriji v prihodnosti krepila. Tudi v Sloveniji se poleg skladiščenja, transporta in podobnih osnovnih logističnih operacij počasi začenja razumeti tudi potrebe industrije, vendar je za outsourcing logistike v proizvodnji v primerjavi s tujino še veliko prostora. Na predavanju bo prikazan primer uspešnega povezovanja avtomobilske industrije z zunanjim logističnim partnerjem BTC, ki izvaja sinhrono pripravo in dostavo avtomobilskih delov v proizvodnjo družbe Revoz d.d.. Predstavljen bo celoten tok blaga vključno z digitalnim informacijskim tokom dokumentov. V predstavitev bodo vključeni vsi zahtevani standardi in ostala potrebna znanja, ki omogočajo, da logist in proizvodnja uspešno delujeta sinhrono.

15.30 - 15.50

Odmor in priložnost za druženje

15.50 - 16.20

„Smart Factory” – digitalizacija v vsakdanu
Eva Szabó, Audi Hungaria Motor, Madžarska

Avtomobilska industrija doživlja preobrazbo. Poganjajo jo megatrendi digitalizacije, trajnosti in urbanizacije, njena posledica pa so novi izzivi.

Ko avtomobili z vsakim novim modelom postajajo vse bolj povezani in napredni, kot so na primer samodejno zaviranje, pomoč pri ohranjanju položaja na voznem pasu in samodejno parkiranje, se enako dogaja tudi s procesi, v katerih nastajajo. Tekoči trak, kot ga poznamo danes, v prihodnosti ne bo imel več enake vloge. Avtomobilska proizvodnja postaja vse bolj integrirana, bolj povezana, inteligentnejša in učinkovitejša. Audi s Smart Factory (pametno tovarno) svojo proizvodnjo pripravlja na prihodnost. Logistika pri Audiju se sooča s številnim izzivi. Glavna poudarka sta na točnosti zagotavljanja potrebnih materialov za proizvodnjo in na njihovi najboljši kakovosti. Za našo tovarno Audi v Gyoru na Madžarskem je bistvenih več posebnih tehnologij in procesov. Med njimi so Telematic, RFID, FTS in ProGlove kot tudi roboti, ki z našimi delavci delajo z ramo ob rami. Podrobneje pa na samem predavanju.

16.20 - 16.50

Kako skrajšati čas od naročila do dobave na linijo?
Bojan Hrovatič, Adria Mobil, d.o.o.

Digitalizacija je vsekakor poslovna stvarnost. Zelo poenostavljena definicija digitalizacije je, da je to proces prehoda na digitalno poslovanje, kar pa niso samo notranji procesi temveč povezava vseh členov oskrbne verige, od naročil kupcev, avtomatskih naročil materialov, dostave glede na dejanske čase porabe v proizvodnji pa vse do končne odpreme kupcu.

Izmenjava izkušenj je najboljši način, da preverimo ali smo na pravi poti, zato bodo tudi s strani Adrie Mobil predstavljene rešitve za obvladovanje najpomembnejših pretokov kot tudi pristopi in rešitve pri digitalizaciji poslovanja.

16.50 - 17.10

Intereuropino brezpapirno poslovanje – primer Biesterfeld Interowa GmbH & CoKG

Aljaž Kovač, Intereuropa, d.d. in Toni Kotar, Biesterfeld

Glavni namen oskrbovalnih verig je zagotavljanje zadovoljstvo končnega kupca in seveda ugoditev njegovim zahtevam. Zaradi teh zahtev oz. svetovnih gospodarskih trendov se oblikujejo različni poslovni modeli, ki morajo zagotavljati transparentnost, učinkovitost, informacijsko podprtost in integriranost poslovnih procesov. To je tudi osnovno vodilo Intereurope pri svojem delovanju.

Na predavanju vam bomo predstavili eno od zelo uspešnih Intereuropinih logističnih projektov za Biesterfeld Interowa, ki je vodilni distributer surovine različnim proizvajalcem plastičnih izdelkov. Osnova projekta je informacijska integracija različnih poslovnih sistemov v verigi in tako smo dosegli visok nivo digitalizacije poslovnega modela oskrbovalne verige.

17.10 - 17.45

Interaktivna zaključna razprava

PETEK, 7. APRIL

DELIMO DOBRE PRAKSE

9:30 -

Ogled podjetja Hidria Rotomatika, d.o.o., PE Hidria Alutec Koper

9:30 -

Ogled podjetja Hidria TC Tehnološki center, d.o.o., Koper

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb v programu.
* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Predavatelji

 
VSEVOLOD ARKHIPOV

Transconsult Group

Direktor

 
SUZANA GRDINA

TRADE LOGISTICS, D.O.O.

Namestnica direktorja v podjetju Trade Logistics, d.o.o.

 
ČEDOMIR BOJANIĆ

Fining, d.o.o.

Direktor

 
GABRIELA ALBREHT

INTTRA

Vodja strateških povezav za Evropo, Bližnjih vzhod in Afriko

 
ALI AL DILAMI

Navigo Logistika, d.o.o.

Direktor in lastnik podjetja Navigo Logistika, d.o.o.

Več >>>

Njegova zgodba se je pričela leta 1993, ko se je pridružil Splošni Plovbi ter na njihovih ladjah okusil nekaj milj po svetovnih morjih , leta 2000 je nadaljeval v lokalni pomorski agenciji kot komercialni vodja ter nato leta 2006 ustanovil lastno podjetje Navigo Logistika d.o.o. z namenom nudenja pomorsko agencijskih storitev. Leta 2014 se je pridružil enemu večjih svetovno pomorskih agentov ISS, kjer so ustanovili mešano skupno podjetje ISS Navigo.

 
MAG. MARKO DJINOVIĆ

GZS, ICC Slovenija

Marko Djinović je avtor več deset strokovnih člankov terdveh monografij s področja mednarodne trgovine in klavzul Incoterms 2010.

Več >>>

Mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., je direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija).

Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti priprave in izvajanja kompleksnih mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov.

Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice.

Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja (Incoterms 2010, mednarodna prodajna, agencijska in distribucijska pogodba itd.).

 
ANDREW HUXLEY

TT Club

Andrew Huxley se je pridružil TT Club-u leta 2006 in ima več kot 34 let izkušenj s področja zavarovalništva, posredništva in upravljanja tveganj.

 
IVAN TROST

Cargomind, d.o.o.

Regionalni direktor Slovenija in Hrvaška

 
MAG. ANDREJ RIHTER

Pošta Slovenije, d.o.o.

Namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije

 
THOMAS MAYR

LNConsult

Direktor podjetja.

 
ANDREJ PLANINA

Špica International, d.o.o.

Andrej Planina, član vodstva Špice z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami pri projektih uvedbe agilnosti v poslovanje podjetij.

Več >>>

Andrej Planina, član vodstva Špice z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami pri projektih uvedbe agilnosti v poslovanje podjetij, vodilni regionalni strokovnjak za mobilne rešitve in avtomatsko identifikacijo. Dobro pozna procese logistike, avtor nekaj Špicinih uspešnih produktov in projektov, vabljeni predavatelj na slovenskih univerzah in strokovnih dogodkih, avtor patentov in inovacij.

 
DAMJAN ŠIRCA

Epilog, d.o.o.

Damjan Širca je svetovalec za informacijskopodporo logistiki ter ustanovitelj in direktor podjetja Epilog d.o.o.


Več >>>

Damjan Širca je svetovalec za informacijsko podporo logistiki ter ustanovitelj in direktor podjetja Epilog d.o.o.. Epilog se že 27 let ukvarja z informatizacijo in avtomatizacijo intralogističnih procesov v skladiščih in industriji. Deluje na najzahtevnejših projektih po celi Evropi. Epilog je prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2015 - tudi zaradi dosežkov na področju Industrije 4.0.

 
JANEZ STROJAN

Visit, d.o.o.

Janez Strojan, univ.dipl.inž.el., prokurist v podjetju Visit d.o.o., je specialist s 25 letnimi izkušnjami za EDI rešitve v industriji, logistiki in trgovini.

Več >>>

Janez Strojan, univ.dipl.inž.el.,prokurist v podjetju Visit d.o.o., je specialist s 25 letnimi izkušnjami za EDI rešitve v industriji, logistiki in trgovini. Sodeloval je na številnih projektih vključevanja podjetij v mednarodne nabavne verige. Dobro pozna logistiko v avtomobilski industriji.

 
BRANKO ŠAFARIČ

GS1 Slovenija

Branko Šafarič, svetovalec za IT v GS1 Slovenija.

Več >>>

Branko Šafarič je svetovalec za IT v GS1 Slovenija. Dela v informatiki, kjer se stvari razvijajo hitreje, kot bi si vsak želel. Tu se nikoli ne da biti na tekočem, v kar se je prepričal v vsaj 20 letni praksi tako v svojem podjetju – kot v več službah, vedno v informacijskih centrih. Napisal je več priročnikov, množico priporočil in člankov. V GS1 Slovenija zadnjih 14 let pokriva področje elektronskega poslovanja.

 
MAG. MARKO BOHAR

Zbornica elektronske in elektroindustrije, GZS

Strokovnjak za analizo učinkovitosti poslovnih procesov in organizacijske strukture, vodenju razvojnih projektov in projektnih skupin ter oblikovanje poslovnih predlogov z vključevanjem novih tehnologij.

Več >>>

Strokovnjak za analizo učinkovitosti poslovnih procesov in organizacijske strukture, vodenju razvojnih projektov in projektnih skupin ter oblikovanje poslovnih predlogov z vključevanjem novih tehnologij. V Zbornici elektronske in elektroindustrije je aktivno vključen v procese oblikovanja Strategije pametne specializacije in zbiranja in posredovanja poslovno regulatornih informacij o enotnem trgu evropske elektroindustrije. Pred tem je deloval kot razvojni inženir in vodja projektov v vodilnih slovenskih podjetjih, kot so IskraEmeco, IskraTel in HermesSoftlab. Bil je tudi vodja razvojnega oddelka v podjetju Iskra Sistemi.

 
TONE STANOVNIK

Špica International, d.o.o.

Tone Stanovnik je kot soustanovitelj in direktor v Špici od samega začetka, leta 1989.

Več >>>

Tone Stanovnik je kot soustanovitelj in direktor v Špici od samega začetka, leta 1989. Svojo podjetniško kariero je začel že v študijskem obdobju kot tehnik na Radiu Študent ter kot poulični prodajalec Tribune in Mladine. Po končanem študiju se je pridružil Mikrohitu, prvemu mikro računalniškemu podjetju v Sloveniji, kjer je vodil oddelek razvoja izdelkov in rešitev zasnovanih na tehnologiji črtne kode.

Velja za pionirja in odličnega poznavalca sistemov zasnovanih na IoT tehnologijah (črtna koda, RFID, Biometrija, BT4.0…). Je soustanovitelj mreže petih Špica podjetij v Adriatic regiji in promotor Slovenskega ICT izvoza skozi sekcijo ZITex pri GZS. Trenutno je odgovoren za:
strateški preboj Špice v širši EMEA prostor
umestitev Špice v stebre SPS slovenske pametne specializacije.

 
MAG. MATJAŽ MAROVT

Cirtuo & MJ Marovt, poslovno svetovanje, s.p.

Matjaž Marovt je je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z diplomo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Več >>>

Matjaž Marovt je je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z diplomo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Podiplomski magisterski študij (MSc) s področja managementa kakovosti je opravil na Sheffield Business School v okviru Sheffiled Hallam University, za disertacijo je bil nominiran za Evropsko nagrado za magisterska dela EFQM. Je samostojni poslovni svetovalec z bogatimi vodstvenimi izkušnjami iz velikih slovenskih mednarodnih podjetij, saj bil direktor Tehnične direkcije v Adrii Mobil d.o.o., član uprave Prevent Global d.d., še prej pa je bil vrsto let na vodstvenih funkcijah v Gorenju kot direktor kakovosti, direktor programa in izvršni direktor za nabavo in logistiko. Je član nadzornih svetov HSE in Adria Dom. Kot predavatelj predvsem s področja nabave in logistike sodeluje z mnogimi slovenskimi podjetji in inštitucijami. Dolga leta je sodeloval z SIQ kot vodilni presojevalec sistemov kakovosti.

 
JULIUS KRAHL

BLG Logistics

Vodja projektov

 
ROBI KOŠIR

BTC Logistični center

Robi Košir je direktor poslovne enote Logistični center v družbi BTC, d.d.

Več >>>

Robi Košir, univ. dipl. org., je direktor poslovne enote Logistični center v družbi BTC d.d.. V logistiko je vpet že 18 let, zadnjih 15 let pa je zaposlen v BTC d.d., kjer je pričel opravljati delo na področju organizacije in tehnologije logističnih procesov, nadaljeval kot pomočnik direktorja logistike in v letu 2015 nastopil kot direktor BTC PE Logistični center. Več let je predaval na višji strokovni šoli na področju poslovne logistike. Aktivno sodeluje tako v Slovenskem logističnem združenju kot ostalih podobnih združenjih in institucijah.

 
EVA SZABÓ, MBA

Audi Hungaria Motor

Eva Szabó, Head of Materials Supply Vehicles Gyõr

Več >>>

Eva Szabó že od leta 2006 deluje na poslovnem področju avtomobilske industrije, družbi Audi Hungaria pa se je pridružila leta 2011. Svojo pot je začela na oddelku upravljanja kakovosti v tovarni motorjev in nadaljevala v novo zgrajeni tovarni avtomobilov kot voditeljica proizvodnih linij. V tej vlogi je pomagala voditi okrepitev proizvodnje štirih novih Audijevih modelov – A3 Sedan, A3 Cabrio, TT in TT Roadster. Leta 2014 je postal A3 Sedan svetovni avto leta.

Od leta 2015 je odgovorna za dobavo materiala za vozila. S strastnim vodenjem in prizadevanjem za odličnost si je leta 2016 prislužila prvo mesto na ocenjevanju logističnih procesov v celotni skupini VW.

 
BOJAN HROVATIČ

Adria Mobil, d.o.o.

Bojan Hrovatič je direktor sektorja Logistika v podjetju Adria Mobil, d.o.o.

 
ALJAŽ KOVAČ

Intereuropa, d.d.

Aljaž Kovač, vodja službe za razvoj logističnih rešitev v koncernu Intereuropa.

Več >>>

Aljaž Kovač, vodja službe za razvoj logističnih rešitev v koncernu Intereuropa, z dolgoletnimi izkušnjami pri uvajanju raznih velikih logističnih projektov. Dober poznavalec skladiščnih procesov in oskrbovalne verige.

Logist leta 2016

Slovensko logistično združenje s svojimi aktivnostmi želi spodbujati logistiko ter njene aktivnosti in tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Zato je prav, da prepoznamo te posameznike, njihove dosežke in jih za to tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Temu je namenjeno priznanje LOGIST LETA. To je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

V letu 2017 je odprt že 12 razpis - za priznanje "Logist leta 2016". Prijavite se do 26. marca 2017.

Več o priznanju, dosedanjih dobitnikih, kriterijih in možnost prijave >>>

O kongresu so povedali ...

Marjan Trobiš
Marjan Trobiš
Direktor, Boxmark Leather, d.o.o.
"Vsako podjetje največ pozornosti posveča izdelavi in kakovosti svojega izdelka. Ker pa trg postaja vedno bolj globalen, vse več pozornosti namenjamo tudi temu, da so poti do kupca čim krajše, hitrejše in varne. S tem pridobimo dodatni čas za proizvodnjo kot tudi prihranimo denar, ki ga namenimo za to pot."
Mag. Ernest Gortan
Mag. Ernest Gortan
Predsednik uprave , Intereuropa, d.d.
"Logistični kongres je postal uveljavljen in mednarodno prepoznaven dogodek v regiji, na katerem se prepletajo tako različne logistične prakse kot tudi akademska znanja. Menim, da udeležba na kongresu predstavlja odlično priložnost za prenos dobrih tako domačih, kot tudi mednarodnih praks ter vzpostavitev sodelovanja med različnimi akterji vzdolž oskrbovalne verige. Prepričan sem, da lahko udeleženci, na podlagi izmenjave različnih izkušenj s področja logistike, oblikujejo koristne predloge pri reševanju vsakodnevnih problemov v logistiki."
Marjan Bezjak
Marjan Bezjak
Lastnik F.A. Maik skupina d.o.o. in Logist leta 2015
"Logistični kongres je pomemben mednarodni dogodek, ki vsako leto informira gospodarstvo in logistična podjetja o najbolj aktualnih logističnih in drugih povezanih temah. Skrbno izbrani najboljši strokovnjaki predstavljajo strokovne prispevke in jih povežejo s primeri dobrih praks, kar je največja dodana vrednost kongresa. Udeležba na kongresu pa ni pomembna samo iz tega vidika, temveč tudi iz vidika druženja in iskanja priložnosti za poslovna sodelovanja."
Aleš Lampret
Aleš Lampret
Vodja logistike in Logist leta 2014, Kemofarmacija, d.d
"Že leta predstavlja logistični kongres enega od stebrov strokovnega druženja, katerih se udeležujem v Sloveniji, kot tudi mednarodno. Kongres vključuje vsako leto najbolj aktualne teme s področja logistike, kot tudi vpliva na ostale poslovne funkcije družb. Skrbno izbrane teme vključujejo tako teoretična kot praktična znanja. Na njem je mogoče s priznanimi domačimi, kot mednarodnimi strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega sveta izmenjati izkušnje ter ideje. Izpostavil bi pa tudi zorni kot druženja in mreženja, kjer se v sproščenem vzdušju porajajo, tako nove poslovne priložnosti, kot tudi tkejo dolgoročne poslovne in prijateljske vezi."
Robert Ljoljo
Robert Ljoljo
Direktor Nabave / NPS predstavnik za Slovenijo / Novartisove poslovne storitve, Lek, d.d.
"Takšni dogodki, kjer se na enem mestu zbere veliko strokovnjakov, tako iz gospodarstva kot tudi izobraževalnih ustanov, so vedno priložnost za spoznavanje novosti. Zame osebno je to odlična priložnost pobegniti iz vsakdana operativnih skrbi in dati inovativnosti prosto pot. Če se med vsemi razgovori in srečanji utrne vsaj ena ideja, ki jo lahko prenesemo v prakso v naših delovnih okoljih, potem se investiran čas povrne zelo hitro."
Robi Košir
Robi Košir
Direktor, BTC, Poslovna enota Logistični center
"Mednarodni logistični kongres vsako leto združuje gospodarstvo in ostale logistične institucije. Pozornost namenja najbolj aktualnim logističnim temam. Cilj kongresa je povezovanje teoretičnih modelov z dobrimi praksami, kar vpliva na optimalno učinkovitost in produktivnost preko celotne oskrbne logistične verige. Udeležbo priporočam vsem, ki si želijo izmenjavo izkušenj z najbolj priznanimi mednarodnimi in domačimi strokovnjaki ter pridobiti nova znanja in ideje v dobrobit prihodnosti logistike."
Leon Korošec
Leon Korošec
Član uprave, Elan, d.o.o.
»Logističnega kongresa sem se lani v Laškem udeležil prvič. Zelo pozitivno me je presenetil s širino in kakovostjo obravnavanih tem, katere posredno ali neposredno vplivajo na učinkovitost logističnih storitev. Udeležbo priporočam vsem, ki želijo v globino spoznati prepletenost logistike z ostalimi poslovnimi funkcijami in njihov medsebojni vpliv na večjo uspešnost poslovanja družbe in dvig zadovoljstva njenih poslovnih partnerjev.«

Kotizacija in prijava

Redna kotizacija vključuje udeležbo na kongresu 2 dni, kongresni material, dostop do e-gradiva (prezentacij), postrežbo med odmori, družabni večer z večerjo in kosilo 2. dan kongresa.

Enodnevna kotizacija vključuje udeležbo na kongresu za en dan (izbrani dan navedite ob prijavi pod opombe - sreda/četrtek), kongresni material, dostop do e-gradiva (prezentacij), pogostitev po programu, ki velja za prijavljeni dan.

Kotizacija za študente vključuje udeležbo na kongresu 2 dni, kongresni material, dostop do e-gradiva (prezentacij) postrežbo med odmori in kosilo 2. dan kongresa.

Ogled dobrih praks (7. aprila) je za udeležence kongresa brezplačen. Potrebna predhodna prijava.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun (na zahtevo predračun), ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004063-matična št. plačnika.

Lokacija in informacije o rezervaciji nočitve

Grand Hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da zaradi številni dogodkov, ki potekajo v aprilu, čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Logističnega kongresa 2017). Za rezervacije do 28. februarja 2017 imate na spodaj navedene cene tudi 10-odstotni popust.


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele GH Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 110 € 90 € 65 €
Dvoposteljna soba 72,50 € 55 € 45 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Več informacij o drugih možnostih nočitev v Portorožu na www.portoroz.si.

Pokrovitelji in partnerji