EDUTAINMENT 2018

Konferenca, kjer ustvarjamo najboljše ideje za prenos znanja in dobrih praks!
01. in 02. oktober 2018


DNIURMINUTSEKUND
Hotel Slovenija, Portorož

KOTIZACIJE

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4263-matična št. plačnika.


ZA VAS PRIPRAVLJAMO TUDI

Kadrovski selekcijski intervju

Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

HR&M konferenca 2018