Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi

22. MAREC 2018

OD 9. DO 15. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V PRAKSI IN
PSIHOLOŠKI TER KOMUNIKACIJSKI VIDIKI odpuščanja

"

Slovenska zakonodaja in mednarodni dokumenti na načelni ravni ščitijo delavce pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Odpoved pa vendarle je in mora biti mogoča, pri čemer pa je treba strogo upoštevati dana pravila in postopek. Delodajalci spore običajno izgubljajo zaradi proceduralnih napak. Na seminarju si bomo za vse vrste odpovedi pogledali, kakšni razlogi morajo biti podani in kako mora biti izveden postopek, da je odpoved zakonita. Razloženo bo, kje vse se skrivajo pasti zaradi katerih je lahko odpoved ugotovljena za nezakonito. Vsaj osnovno védenje v zvezi s tem potrebuje vsak delodajalec, četudi mu pri izvedbi pomaga strokovnjak.


V zaključku seminarja bo predstavljeno tudi več o psiholoških in komunikacijskih vidikih odpuščanja. Preprečevanje sporov je namreč v veliki meri odvisno tudi od učinkovite komunikacije, ki jo v procesu odpovedi izvaja kadrovska služba in vodje, ter pomoči odpuščenim. Odpuščeni se pravnih sredstev pogosto poslužijo zaradi prizadetosti in negativnih čustev, ki so posledica slabe komunikacije s strani vodij. Poleg tega je od načina izvedbe zmanjševanja kadra odvisna tudi produktivnost, fluktuacija in zavzetost zaposlenih, ki ostajajo (in so ključni za prihodnost podjetja). Organizacije, ki so pri tem spretnejše, pridobijo konkretne pozitivne poslovne učinke – število zavzetih zaposlenih je pri njih v povprečju dvakrat višje kot pri organizacijah, ki določenih načel dobre izvedbe ne upoštevajo.

Seminar s primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso in z odgovori na vprašanjaSeminar s primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso in z odgovori na vprašanja
Program

• kdaj se sploh lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlogi) in kateri so potrebni koraki (postopek) pri posamezni vrsti odpovedi;
• kakšni so roki za podajo odpovedi in kdaj začnejo teči;
• kako vročati odpoved in druge dokumente (pomembne novosti);
• kako ravnati v primeru zaščitenih kategorij delavcev;
• kakšne so s tem povezane pravice delavcev (odpravnina, odpovedni rok, pravice iz brezposelnosti, vloga sindikata, sodno varstvo,...);
• razrešitev praktičnih dilem v zvezi z: uporabo kriterijev pri odpuščanju iz poslovnega razloga, merjenjem rezultatov pri nesposobnosti, težo kršitev in razmejitvijo med krivdno in izredno odpovedjo, pravilno izvedbo in odpovedjo poskusnega dela, preverjanjem in dokazovanjem kršitev pri alkoholiziranosti, neupravičeni bolniški odsotnosti, izdaji poslovne skrivnosti itd.;
občutljivost v času odpuščanja: kaj doživljajo odpuščeni zaposleni ter tisti, ki ostajajo; stiske vodij in kadrovikov ter pogoste napake;
dobre prakse organizacij: pomen komunikacije in praktična načela dobre izvedbe zmanjševanja števila zaposlenih – kako ravnati in kaj s tem pridobimo; kako in kaj komunicirati pred odpuščanji, med njimi in po njih;
predaja novice o odpovedi: kako se pripraviti in dobro izvesti pogovore, ob katerih nam je vsem neprijetno;
• kako zagotoviti boljšo prihodnost podjetja:
komunikacija z zaposlenimi, ki ostajajo.PRAKTIČNA VREDNOST SEMINARJA

Seminar bo naravnan izrazito praktično, s primeri iz bogate prakse obeh predavateljev, najnovejšo sodno prakso in
s sprotnimi odgovori na konkretna vprašanja udeležencev.

za koga je SEMINAR primerEN

  • za direktorje,
  • za nadzornike,
  • za kadrovske in HR strokovnjake,
  • za pravnike,
  • za odvetnike,
  • za računovodje,
  • za poslovne sekretarje,
  • za vse, ki ste odgovorni za kadrovske procese oz. vas ta tematika zanima v praksi.

DELOVNO GRADIVO IN VZORCI


Gradivu bodo priloženi vzorci vseh vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s spremljajočimi dokumenti.

DELOVNO GRADIVO IN VZORCI


Gradivu bodo priloženi vzorci vseh vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s spremljajočimi dokumenti.

PredavateljA

 
Miha Šercer

Odvetnik

Odvetnik v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu.

Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava. Je soavtor pred kratkim izšle knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter Komentarja ZDR-1.

 
Valerija Čuček Schmalzer

Samostojna kadrovska svetovalka

Univ. dipl. psihologinja. Njene več kot 10-letne izkušnje zajemajo področja izbora kadrov, ugotavljanja in razvoja kompetenc, coachinga in različnih treningov, predvsem za vodje.

Že vrsto let izvaja različna usposabljanja vodij in kadrovikov na temo komunikacije z zaposlenimi v času odpuščanj, na podlagi česar je napisala tudi priročnik. Poleg tega je avtorica številnih člankov na različne kadrovske teme.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4241-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice