Odločanje in prevzemanje odgovornosti

3. oktober 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Sprejemanje odločitev je pomemben del našega življenja.

Če pogledamo nazaj, smo po navadi pozorni na naše velike življenjske odločitve, kot so izbira šole ali partnerja.

Hkrati pa naše vsakdanje odločitve veliko prispevajo k temu, kako uspešni smo.


Odločanje in prevzemanje odgovornosti je tudi na delovnem mestu pomemben del naših aktivnosti. Tudi če se odločimo, da odločitev prepustimo drugih. Kako zagotoviti, da bodo naše odločitve na delovnem mestu čimbolj kvalitetne in s tem potek dela čimbolj učinkovit?


Ravno tem in drugim vprašanjem se bomo posvetili na delavnici.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je primerna za vodje na vseh nivojih, za projektne vodje in vse, ki želite izboljšati postopek odločanja v vašem podjetju.


Odgovornost vodi k uspehu.


Cilji programa
Uspešen vodja zaupa v svoje sposobnosti in zna sprejemati pravilne odločitve.

Udeleženci boste spoznali in osvojili veščine sprejemanja kvalitetnih odločitev ter veščine doseganja zavzetosti za odločanje in prevzemanje odgovornosti drugih.


Dosledno odločanje je ena izmed ključnih

veščin vodje, s katero ta vedno znova potrjuje

svojo funkcijo in značaj.


Program

  • Vaja dveh osnovnih stilov v procesu odločanja
  • 3 faze v procesu odločanja : Priprava, odločitev, implementacija odločitve
  • Priprava na sprejemanje odločitve, vključevanje in pridobivanje vhodnih podatkov
  • 3 kreativne tehnike v procesu pridobivanja vhodnih podatkov
  • Sprejem tehtne odločitve
  • Komunikacija odločitve, na način ki spodbuja zavzetost za implementacijo
  • Soočanje z negativnimi reakcijami na odločitve
  • Zagotavljanje implementacije odločitve po načrtu, postavljanje jasnih ciljev, vzpostavitev pozitivne kontrole, pohvala in konstruktivna povratna informacija
  • Soočanje z nepravilnimi odločitvami


Osnova delavnice je interaktivna vaja sprejemanja odločitev v vseh treh fazah odločitvenega procesa.


Vse pristope, ki jih bomo spoznali, bomo vadili na vaših konkretnih primerih.
Na podlagi teh primerov boste prejeli tudi povratno informacijo, kje ste odlični in kaj bi lahko naredili tudi drugače.


Prejeli boste gradiva v obliki priročnih memokartic, kjer boste našli vsa orodja, ki vam bodo pomagala pri učinkovitosti v veščinah odprte komunikacije.


PredavateljICA

 
Jana Colnar

Predavateljica

Izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov. Ima bogate izkušnje pa področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer, trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 5391-matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice