Kadrovski up leta


Postanite Kadrovski up 2019!
Najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa

Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.S priznanjem si prizadevamo soustvarjati kadrovsko prihodnost.


Merila za izbor


Kdo lahko sodeluje na razpisu:

Vsi, ki:

 • ste mlajši od 28 let,
 • ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2018,
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu,
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta.

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava),
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno,
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela,
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela.

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Priznanje »Kadrovski up 2019« za najboljše znanstveno-raziskovalno delo s področja kadrovskega managementa bomo slovesno podelili na osrednjem dogodku za kadrovske strokovnjake, Slovenskem kadrovskem kongresu 2019, ki bo letos hkrati tudi prizorišče Evropskega kadrovskega kongresa. Kongres bo potekal 4. in 5. aprila 2019. Več informacij: www.skkongres.si.

Nagrade


 • 3 nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019,
 • zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M.
Prijava

Izpolnite online obrazec za prijavo (tukaj) in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031/861-234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.


POMEMBNI DATUMI:

 • Rok za prijavo: 1. marec 2019
 • Obvestilo o izboru: 16. marec 2019
 • Podelitev priznanj: 4. april 2019
KADROVSKI UP 2019

Zala Slana
z magistrsko nalogo: Proces ravnanja s talenti v delovnih organizacijah v Sloveniji.

Magistrsko delo je bilo opravljeno na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
v sklopu programa Psihologija pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič.