Kadrovski manager leta

Merila za izbor Kadrovskega managerja leta


Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite:

 • predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
 • kadrovski in HRM strokovnjaki,
 • sodelavci na kadrovskem področju,
 • zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.


Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

 • neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
 • najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
 • še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
 • deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Merila, ki nas bodo vodila pri izbiranju kadrovskega managerja leta:

 • promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih, nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
 • strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti)
 • oblikovana kadrovska strategija in cilji,
 • certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij.
Nagrade


Kadrovski manager leta 2019 prejme:

 • brezplačno enoletno naročnino na revijo HR&M,
 • 3 x brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja),
 • 1 x brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2020,
 • kipec Kadrovski manager leta 2019.
Prijava

Izpolnite online obrazec za prijavo (tukaj) in oddajte priloge na e-naslov jasmina.spahalic@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 031 861 234 ali pošljite vprašanje na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si.


POMEMBNI DATUMI:

 • Rok za prijavo: 1. marec 2019
 • Obvestilo o izboru: 15. marec 2019
 • Podelitev priznanj: 4. april 2019
Podelitev priznanja

Slovesna razglasitev Kadrovskega managerja leta je na Slovenskem kadrovskem kongresu, osrednjem in največjem dogodku za kadrovske in HR managerje na Bledu, ki bo letos tudi prizorišče Evropskega kadrovskega kongresa.KADROVSKI MANAGER LETA 2019
Nataša Bazjak Cristini, Kadrovska managerka 2019,
regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že petnajsto leto zapored podelila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je Kadrovska managerka 2019 postala Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi.


Nataša Bazjak Cristini se je v Drogi Kolinska, članici Atlantic Grupe zaposlila leta 2011. Aktivno je sodelovala pri številnih HR projektih, med njimi pred kratkim zaključeni projekti: Strategija zadržanja ključnih kadrov, to je projekt, s katerim dokazujejo ključnim kadrom spoštovanje do njihovega doprinosa podjetju; prediktivna analitika preprečevanja neželenih odhodov, ki je podlaga za izvedbo ohranitvenih intervjujev in razvoj programa skrbi za zaposlene, s katerim ponujajo bonitete, oblikovane po meri posameznega zaposlenega.

Nataša Bazjak Cristini je članica Slovenske kadrovske zveze, skupine za Plačno politiko na Združenju delodajalcev in pogajalske skupine za novo Kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilstvo ter avtorica strokovnih prispevkov v reviji HR&M, osrednji strokovni reviji za vodenje in razvoj ljudi pri delu.

Zasleduje načeli spoštovanja raznolikosti in zaupanja ter energijo in znanje usmerja v oblikovanje kadrovskih projektov ter procesov na način, da se v njih prepoznajo vsi zaposleni. Droga Kolinska, članica skupine Atlantic Grupa, je zato v zadnjih treh letih prejela številna priznanja s kadrovskega področja: nagrada Vključi.vse v 2018, finalist izbora HRM projekt leta 2017, certifikat Starejšim prijazno podjetje, finalist izbora Zlata nit v letih 2017 in 2018 in Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Nataša Bazjak Cristini je z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Droge Kolinske, odločilno prispevala k upešnemu poslovanju Atlantic Grupe, kar potrjujejo številna priznanja na kadrovskem področju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo jo izbrali za Kadrovsko managerko leta 2019.

Vsi kadrovski managerji leta


Leto

Dobitnik priznanja

2019 Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR direktorica v Atlantic Grupi
2018 mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncera Kolektor Group
2017 mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
2016 Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

2015

mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

2014

Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

2013

Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

2012

Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

2011

mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil , d.o.o.

2010

mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

2009

mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

2008

dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

2007

Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

2006

dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.