Naučite se pravilnega specificiranja zahtev za programsko opremo - prihranite čas in denar!

10. maj 2017

Od 9:00 do 14:30.

Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7

Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa

Med 40 % in 60 % programske opreme deluje nepravilno. Najpogostejši vzrok nepravilnosti je v slabem definiranju zahtev programske opreme.

Večini problemov, s katerimi se srečamo pri uporabi programske opreme, se lahko izognemo že na začetku!


Dobra programska oprema je tista, ki je 100 % skladna z zahtevami, prepoznanimi pred začetkom njene izgradnje. Če zahteve vsebujejo napake, so nejasne in slabo definirane, potem le redko kdo lahko zahteve popravi v nadaljnjem procesu izgradnje.

Slabo definirana in nepregledno zapisana zahteva v zgodnji fazi projekta izgradnje programske opreme pomeni potenciranje časa in stroškov v nadaljnjih projektnih fazah, ko te napake prepoznamo in jih želimo odpraviti. Posledice slabe specifikacije zahtev, tega pogostega pojava, so:


1. napačna ocena IT projekta (čas, stroški, kakovost, tehnologije … );

2. implementacija napačnih funkcionalnosti;

3. izdelava napačnih uporabniških vmesnikov;

4. izdaja napačnih uporabniških navodil;

5. nezadovoljni uporabniki in napačna ocena uspešnosti projekta.


Premišljeno načrtovanje programske opreme s kakovostno specifikacijo zahtev za programsko opremo podvoji možnosti za uspeh projekta izgradnje programske opreme. Dober dokument specifikacija zahtev za programsko opremo (SZPO) kot splošni opis zahtev, pride zelo prav pri natečajih (razpisih) ki jih razpisuje tako javni pa tudi zasebni sektor, kakor tudi pri povpraševanjih (zahtevkih za ponudbo) pri tistih organizacijah, ki vabijo ponudnike programske opreme.


Opis pogostega scenarija, ki naj se vam ne zgodi:

Vsako poslovanje prej ali slej kliče po racionalizaciji ali nadgradnji, ki zahteva (novo) programsko podporo. V podjetju ugotovite, da je programska oprema po naročilu najboljša investicija. Želite izbrati najugodnejšega ponudnika za vaš produkt. Kako mu predstaviti vaše želje, zahteve po "taki in taki" programske opremi? Naročilo ste izdelali in izvajalec se takoj loti dela. Ko je produkt pripravljen, ugotavljate, da obstaja še vrsta procesov, za katere bi si želeli podporo, ki je izdelana programska oprema ni zajela, kljub temu, da ste se z izvajalcem pogovorili, kaj od nje želite. Izvajalec je seveda vaše zahteve povzel v programski opremi, a ker vaše dejavnosti ne pozna tako kot vi, se ne zaveda, kaj vse bi še lahko vključil, da bi bila podpora res celovita. Problem pa je, da v fazi naročila sami ali k problemu niste pristopili z vseh vidikov ali pa ste zahteve popisali nezadostno, če ne tudi premalo razumljivo. Zaradi sprememb, ki jih je bilo potrebno uvajati naknadno, bo celotna storitev seveda natanko toliko dražja, kolikor "prekratka" je bila vaša specifikacija zahtev.

Program

Projektni menedžment in sistemska analiza v procesu implementacije računalniške aplikacije

Spoznali boste projektni menedžment izgradnje in uvedbe računalniških aplikacij. Uvodni predstavitvi sledi predstavitev dveh ključnih področij za specifikacijo zahtev, to sta upravljanje sprememb in obvladovanje tveganj. Spoznali boste tudi različna pristopa načrtovanja in razvoja programske opreme. Tradicionalni pristop z različnimi oblikami za tiste, ki vam je bliže tradicija in agilni – prilagodljiv pristop za nove priložnosti. Spoznali boste tudi pomen sistemske analize ter posledice napačno definiranih zahtev ter potrdili namen specifikacije zahtev za programsko opremo.


Lastnosti dobre specifikacije zahtev za programsko opremo

Lastnosti (atributi) dobre specifikacije zahteve so povzete po raznih priporočilih. S pomočjo praktičnih primerov boste poznali in opisali posamezne lastnosti kot so pravilnost, nedvoumnost, popolnost ipd. Spoznali boste pomen in način označevanja zahtev ter neposredne povezave z načrtom testiranja računalniške aplikacije.


Primer oz. prototipni osnutek specifikacije zahtev za programsko opremo

V strukturirani obliki boste navedli vse bistvene sestavine SZPO. Struktura ni obvezujoča in jo lahko naročnik ter izvajalci dogovorno prilagajate svojim potrebam. Predstavili bomo dva primera izdelka specifikacije zahtev za programsko opremo za eno izmed računalniških aplikacij informacijskega sistema. Prvi primer je dokument po priporočilih ANSI/IEEE Std 830-1995 (tradicionalni pristop) in drugi po priporočilih za agilni pristop.

Vabljeni

  • vodje oz. managerji IT projektov, ki želite izpopolniti svoje veščine sistemske analize,
  • poslovni analitiki,
  • funkcijski menedžment,
  • člani projektnih skupin IT projektov,
  • organizatorji dela in poslovnih procesov.

Predavatelj

 
Mitja Kovačič

Je IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko.

je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov. Od leta 1987 se ukvarja z računalništvom in informatiko v zadnjih desetih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta je opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodi IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja. Je IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004141-matična št. plačnika.

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice