Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019

31. JANUAR 2019

OD 9.00 DO 14.40 URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2019
na podlagi veljavne zakonodaje

Interventnih ukrepov na področju napredovanj ni več!
Napredovanja javnih uslužbencev se izvajajo po 3 letih.


Vendar se interventni ukrep pravice do višje osnovne plače iz naslova napredovanj določa v sistemski zakonodaji za vse zaposlene v javnem sektorju enako!


Ste javnim uslužbencem pravilno določili napredovanja v času interventnih ukrepov, v letih od 2011 do 2018?


Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2019!


Seminar, ki bo odgovoril na dileme in vprašanja, poudarek pa bo namenjen tudi določitvi ocene po pridobitvi nazivov javnim uslužbencem, ki so jih pridobili z zamikom!

V primerih, ko je naziv pridobljen pred 1.4.2018, obvestilo o pravici do naziva pa je bilo izdano jeseni 2018, je potrebno ponovno preveriti izpolnjevanje pogojev za napredovanje na delovnem mestu.

Napredovanja morajo biti v letu 2019 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih, ne glede na morebitno spremembo zakonodaje.

Prvič po letu 2011, ko je tudi na področje napredovanj posegla interventna zakonodaja, bodo napredovanja v letu 2019 izvedena po treh letih, po končanih pogajanjih pa izplačila višje plače ne določa več interventna zakonodaja, temveč ga bo določila sistemska zakonodaja, to sta ZSPJS in Uredba.

Kako izvesti ocenjevanje, kako izvesti celoten postopek napredovanja zaposlenih, kako določiti plačo ob premestitvi javnega uslužbenca ali ob novi zaposlitvi, pa tudi kako ravnati v primeru, ko se zaposlenega, ki pridobi višjo stopnjo izobrazbe, premesti na bolj zahtevno delovno mesto, boste izvedeli na seminarju!

Pridružite se nam!


Seminar bo podal odgovore na vsa vaša vprašanja glede pravilnosti izvedbe postopkov napredovanj javnih uslužbencev od leta 2008 do 2019!


Seminar bo podal odgovore na vsa vaša vprašanja glede pravilnosti izvedbe postopkov napredovanj javnih uslužbencev od leta 2008 do 2019!PRAVNE PODLAGE


1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Program

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS.

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

• Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta, stopnje izobrazbe, premestitve pri istem delodajalcu.

• Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno delovne uspešnosti zaposlenih in omogoča izboljšanje ter odlične rezultate dela v skupini.

Kaj boste izvedeli na seminarju?


 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Poudarek na popolnem izteku interventne zakonodaje.:
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z::
 • :določitvijo napredovalnega obdobja, v času interventnih ukrepov in po njih,
 • ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
 • ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta,
 • določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, pri istem delodajalcu
 • določitvijo napredovalnega obdobja ob prehodu na delovno mesto v višjem tarifnem razredu,
 • kako upoštevati dosežena napredovanja na delovnem mestu, ki je v nižjem tarifnem razredu,
 • potekom napredovalnega obdobja in določitvijo ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju,
 • določitvijo ocene za plačno skupino B in preizkusom ocene.
 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.

DODANA VREDNOST SEMINARJA


Udeleženci boste prejeli tudi praktični vodnik po napredovanju javnih uslužbencev


JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE, avtorice mag. Mojce Fon Jager,


v katerem boste našli napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Priročniku je dodana Tabela z obrazložitvijo ter napotki za izvedbo napredovanj v času od uvedbe novega plačnega sistema od leta 2008 pa do izvedbe v času interventnih ukrepov do leta 2018.


Priročnik je posebej uporaben za argumentirano pojasnjevanje zaposlenim v konkretnih primerih, ko je potrebno utemeljevati izvedbo napredovanj za posameznega javnega uslužbenca. V njem so na praktičen in razumljiv način pojasnjena zakonska določila, na podlagi katerih so izvedena napredovanja za vse zaposlene v javnem sektorju.


  koMU je SEMINAR NAMENJEN

  Seminar je namenjen vsem direktorjem in vodjem, ki bodo določali ocene delovne uspešnosti zaposlenim v javnem sektorju,

  strokovnim in kadrovskim delavcem, ki bodo izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih, pa tudi

  vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki bodo prejeli ocene in bodo ocenjevani na podlagi navedenih predpisov.


  VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!

  Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


  VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!

  Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


  PredavateljICA

   
  mag. Mojca Fon Jager

  Strokovnjakinja za napredovanja javnih uslužbencev


  Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa. Več ...

  Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema. Konec leta 2015 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

  Prijava in kotizacija


  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
  poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
  (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4316-matična št. plačnika.

  Planet GV

  Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

  Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

  Prijavite se na naše e-novice