Nadzor na delovnem mestu


27. september 2017

od 9.00 do 15.30


Radisson Blu Plaza Hotel

Bratislavska cesta 18, Ljubljana

Celovit pogled na obvladovanja tveganj
pri delovanju organizacij


Pridružite se nam na posvetu, ki predstavlja celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa
zaposleni – delodajalec!

Strokovni posvet z vrhunskimi strokovnjaki prinaša:

 • celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec,
 • aktualne novosti s področja nadzora na delovnem mestu,
 • odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu,
 • dobre prakse.

 • Išče tudi različne rešitve, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij.


  Vabljeni, da se nam pridružite na edinstvenem strokovnem srečanju z aktualnimi vsebinami s področja nadzora na delovnem mestu in obvladovanja tveganj!


  Inštitut za korporativne varnostne študije in Planet GV  Fotogalerija


  Posvet z vrhunskimi strokovnjaki, odličnimi predavatelji in z aktualnimi strokovnimi vsebinami!


  Posvet z vrhunskimi strokovnjaki, odličnimi predavatelji in z aktualnimi strokovnimi vsebinami!

  Program

  8.00 - 9.00

  Sprejem udeležencev

  9.00 - 9.15

  Otvoritev posveta

  9.15 - 9.45

  Nadzor na delovnem mestu: več ko je omejitev, več je kršitev
  Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje za korporativno varnost

  V prispevku bo kot standard korporativnega upravljanja poslovanja sistemsko prikazana funkcija nadzora na delovnem mestu. Naloga nadzora je uspešno opravljanje poslovnega procesa, gospodarna raba sredstev, varovanje premoženja organizacije, zanesljivost evidenc in preprečevanje ter odkrivanje napak in prevar v poslovanju. Izpostavljena bodo tveganja na delovnem mestu in priporočila za boljši nadzor. Posebej bo poudarjena potreba o ozaveščanju nadzora, zlasti spodbuda v korporativnih okoljih za večjo sorazmernost, integriteto, družbeno odgovornost, empatijo in etiko soodvisnosti na tem področju.

  9.45 - 10.15

  Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju?
  Nejc Jaka Sekula, kadrovski manager

  Mednarodna podjetja so ponavadi zaradi svoje velikosti kot tudi delovanja na različnih trgih in državah postavljena pred dejstva, da svoje procese v podjetju močno regulirajo. To pa je lahko tudi prednost, saj je kadrovska služba do neke mere prisiljena izoblikovati kadrovske postopke, ki zagotavljajo zdravje in varnost zaposlenih, posledično pa nam omogočajo tudi večjo disciplino in urejenost vseh ostalih kadrovskih procesov od zaposlovanja, upravljanja s talenti, nasledstev kot tudi uveljavljanja kulture in smernic za učinkovito upravljanje s človeškimi viri. Iz prve roke boste lahko slišali, kako so postopki lahko v prednost zaposlenim in podjetju.

  10.15 - 10.45

  Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa
  Mag. Urška Gliha Škrjanec, odvetnica

  Prispevek se bo osredotočil tako na "preventivo" kot tudi na "kurativo", kot predavateljica sama rada označi postopke pri delodajalcu. Ob predpogoju, da je "preventiva" dobra, je tudi "kurative" ali manj ali pa je bistveno olajšano. V prispevku bo predstavljeno, kako ravnati v vsakem primeru, ko pride do kršitev, na kaj mora biti delodajalec pozoren, zlasti pa kako konkretno ravnati in katerih tveganj se je treba ob tem zavedati. Prav tako boste udeleženci tekom predavanja dobili občutek, kdaj je modro aktivirati zunanjo pomoč in katere vrste mora ta biti, da bi se preprečile negativne posledice.

  10.45 - 11.00

  Vprašajte strokovnjake!

  11.00 - 11.20

  Odmor za kavo in druženje

  11.20 - 11.50

  M Drive nadzorna platforma obvladovanja tveganj v logističnih organizacijah – primer dobre prakse posebej nagrajene start up ideje (najboljši start-up leta 2015)
  Andrej Podvršič in Boštjan Podvršič, TiBOPO

  Ekipa Tibopo je v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko razvila napredni tehnološki sistem MDrive, ki omogoča nadzor dvoročnega upravljanja z vozili in je v celoti plod slovenskega znanja in inovativnosti. MDrive sistem pomaga reševati motnjo pozornosti - distrakcije pri upravljanju osebnih in gospodarskih vozil (telefoniranje, pisanje sms-ov, prehranjevanje, kontrola radia, urejanje videza kot je ličenje,…). Sistem drastično zmanjša možnosti distrakcij in pomaga reševati življenja, zmanjšuje gospodarsko škodo in obenem omogoča delodajalcu da omogoči izboljšane delovne pogoje in zagotavlja večjo stopnjo varnosti svojim delavcem, ki so udeleženi v prometu in transportu.

  11.50 - 12.20

  Nasilje na delovnem mestu - vzvodi nadzornih mehanizmov v organizacijah
  Mag. Marko Potokar, predavatelj

  Uspeh organizacije je odvisen od uspešnosti sposobnih inzanesljivih zaposlenih, ki delujejo v varnem okolju. Procesi, ki pomagajopodjetju pri zaposlovanju kompetentnih in zaupanja vrednih ljudi, so prvikorak pri izgradnji varnega delovnega okolja. Če ima podjetjevpeljan celovit, dosleden in temeljit postopek preverjanja kandidatovpred zaposlitvijo, se bo zmanjšala tudi verjetnost zaposlovanja nasilnih inzaupanja nevrednih posameznikov. Drugi korak je odpravljanje ali vsaj zmanjšanjepotencialnega nasilja na delovnem mestu.
  12.20 - 12.50

  Uporaba sodobnih orodij in metod za merjenje časa in efektivnosti na delovnem mestu
  Jan Makoter, Špica International, d.o.o.

  Čas, ki je zaposlenim na voljo na delovnem mestu, je omejen resurs. V sodobnem poslovnem svetu, kjer sta učinkovitost in produktivnost pomembna kazalnika, je ustrezno merjenje delovnega časa predvsem po posameznih projektih in aktivnostih ter pravilna analiza le tega poglavitnega pomena. Z lastnim produktom Time&Space ter oblačnima rešitvama All Hours in My Hours podjetje Špica International d.o.o. omogoča merjenje, analizo ter spremljanje porabe delovnega časa zaposlenih. Na predavanju se bomo posvetili evidentiranju delovnega časa, ustrezni analizi porabe časa po projektih in aktivnostih, predvsem na primerih dobre prakse. Poseben poudarek bo na uporabi sodobnih orodij in metod zajema podatkov.

  12.50 - 13.05

  Vprašajte strokovnjake!

  13.05 - 13.40

  Odmor s prigrizkom

  13.40 - 14.10

  Vloga detektivov pri nadzoru zaposlenih - zloraba bolniških odsotnosti
  Tibor Tajnšek, predstavnik Detektivske zbornice Slovenije

  Delodajalec lahko opravlja nadzor delavcev na delovnem mestu, v nekaterih primerih pa tudi izven delovnega mesta in delovnega časa. Ena izmed najbolj pogosto izvajanih storitev, katero opravljamo za delodajalca izven delovnega časa in delovnega mesta, je kontrola bolniškega staleža. Uporabljamo dve metodi za pridobivanje informacij o upoštevanju bolniškega reda delavca, in sicer kontrolo bolniškega staleža ali pa tako imenovani nadzor bolniškega staleža.

  14.10 - 14.40

  Zahteve "Uredbe" (GDPR) glede dolžnosti obveščanja posameznikov o hujših kršitvah varstva osebnih podatkov – nočna mora delodajalcev
  Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

  Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) predstavlja mejnik v procesu razvoja varstva osebnih podatkov in nov zakonodajni okvir, ki bo veljal v vseh državah članicah EU. Uredba prinaša nekatere pomembne novosti, na katere se morajo upravljavci in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov pripraviti do maja 2018. Ena teh novosti je dolžnost obveščanja, ki zavezuje upravljavce in pogodbene obdelovalce, da v nekaterih primerih (hujših) kršitev varstva osebnih podatkov o incidentih obvestijo ne le nadzorni organ, pač pa tudi prizadete posameznike. Predavanje bo namenjeno seznanitvi slušateljev s tem, kaj ta dolžnost pomeni zanje in kako se nanjo čim prej pripraviti.

  14.40 - 15.10

  Najpogostejše kršitve varstva osebnih podatkov - (ne)dopustnost nadzora
  Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

  Namen predavanja bo seznaniti slušatelje tem, katere kršitve na področju varstva osebnih podatkov so najpogostejše in kako jih v kontekstu še dopustnega nadzora na delovnem mestu čim bolj zmanjšati. Predstavljeni bodo primeri (ne)ustreznega zavarovanja osebnih podatkov, videonadzora in nadzora nad službenimi IKT sredstvi.

  15.10 - 15.25

  Vprašajte strokovnjake!

  15.25 - 15.30

  Sklepi in zaključki posveta

  Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe programa.


  Pridružite se nam na edinstvenem dogodku s področja nadzora na delovnem mestu v slovenskem prostoru!


  Pridružite se nam na edinstvenem dogodku s področja nadzora na delovnem mestu v slovenskem prostoru!

  Dobri razlogi za obisk posveta

  • Aktualne strokovne teme
  • Edini strokovni posvet s področja nadzora na delovnem mestu v slovenskem prostoru
  • Sproščeno vzdušje
  • Vrhunski strokovnjaki in odlični predavatelji
  • Izmenjava najnovejših spoznanj in dobrih praks
  • Bogato strokovno gradivo

  Predavatelji

   
  Dr. Brane Bertoncelj

  Slovensko združenje za korporativno varnost

  Ima preko 46 let interdisciplinarnih delovnih izkušenj, zlasti na področju gotovinskega poslovanja, tveganj, varnosti in obrambe. Je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, ...

  Več ...

  Ima preko 46 let interdisciplinarnih delovnih izkušenj, zlasti na področju gotovinskega poslovanja, tveganj, varnosti in obrambe. Je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, vabljeni predavatelj nekaterih bank in podjetij ter član Slov. združenja korporativne varnosti.

  Prejel je Slovenian Grand Security Award 2013 Slovenskega združenja korporativne varnosti za korporativno varnostnega managerja leta.

  Kot svetovalec Predsedstva RS in pomočnik takratnega Republiškega sekretarja za obrambo se je ukvarjal zlasti z vprašanji nacionalne varnosti, obrambnih priprav gospodarskega in družbenega sistema ter zaščite, kot svetovalec generalnega direktorja Agencije RS za plačilni promet (prej SDK) pa je sodeloval pri vzpostavitvi varnostnega sistema Agencije. Od leta 1998 do leta 2014 je bil direktor oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije.

   
  Nejc Jaka Sekula

  Kadrovski manager

  Kot kadrovski manager je odgovoren za celotni kadrovski proces v proizvodnji farmacevtskih izdelkov. Mednarodnemu farmacevtskemu podjetju se je pridružil leta 2015 s pridobljenimi izkušnjami iz mednarodnega IT podjetja IBM, kjer je bil odgovoren za zaposlovanje IT strokovnjakov za evropsko regijo.

  V oddelku zaposlovanja je deloval od leta 2012 do 2105, pred tem pa je bil odgovoren za izobraževanje zaposlenih na področju novosti v ITj-ju.

  V večjem delu svoje karierne poti je aktiven član kadrovskih združenj, kjer sodeluje na področjih raznolikosti in vključenosti, družbene odgovornosti in spremembe kulture v podjetjih. Svojo srednješolsko izobrazbo je zaključil v Združenih državah Amerike, študij pa nadaljeval v Sloveniji in pridobil naziv diplomiran ekonomist.

   
  Mag. Urška Gliha Škrjanec

  Odvetnica

  Je odvetnica, specializirana za delovno pravo. Vsakodnevno svetuje mednarodnim strankam glede različnih delovnopravnih vprašanj in stranke zastopa v delovnopravnih sporih.

  Več ...

  Je odvetnica, specializirana za delovno pravo. Vsakodnevno svetuje mednarodnim strankam glede različnih delovnopravnih vprašanj in stranke zastopa v delovnopravnih sporih.

  Lansko leto je uspešno zagovarjala znanstveno magistrsko nalogo z naslovom Vpliv zmanjšane delavčeve zmožnosti za delo na delovno razmerje. Končala je usposabljanje na področju project managementa, ki temelji na PMI PM BOK priročniku. Je sodna tolmačka za angleški jezik. Uvrščena v Chambers Europe 2016 v rang „Up and Coming“.

  Je avtorica številnih člankov objavljenih v Pravni praksi. Aktivna je tudi kot predavateljica na Fakulteti za management v Kopru pri predmetu Pravni vidiki managementa.

   
  Andrej Podvršič

  TIBOPO

  Je soustanovitelj podjetja TIBOPO, ki je bilo leta 2015 nagrajeno za najboljše start up podjetje v Sloveniji in hkrati prejemnik nagrade »ambasador zasebnosti«. Je vrhunski strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti.

  Več ...

  Je soustanovitelj podjetja TIBOPO, ki je bilo leta 2015 nagrajeno za najboljše start up podjetje v Sloveniji in hkrati prejemnik nagrade »ambasador zasebnosti«. Je vrhunski strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti.

  Trenutno je zaposlen direktor korporativne varnosti v korporaciji Chemours Company, predhodno direktor korporativne varnosti v korporaciji DuPont de Nemours International Sarl za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Je diplomant FBIja in ponosni lastnik mnogih mednarodnih izobraževalnih diplom in priznanj.

   
  Mag. Marko Potokar

  Predavatelj

  V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, ...

  Več ...

  V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, podeljen mu je tudi naziv predavatelj višje šole.

  Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijske varnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost. Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004.

   
  Jan Makoter

  Vodja prodajnih projektov, Špica International , d.o.o.

  V IT panogi deluje 6 let, od tega 3 leta v podjetju Špica International d.o.o. na položaju Key Account Manager. Kot univerzitetno diplomiran ekonomist in nekdanji podjetnik razume poslovne procese, zahteve in želje strank, ...

  Več ...

  V IT panogi deluje 6 let, od tega 3 leta v podjetju Špica International d.o.o. na položaju Key Account Manager. Kot univerzitetno diplomiran ekonomist in nekdanji podjetnik razume poslovne procese, zahteve in želje strank, hkrati pa si je s svetovanjem in implementacijo zahtevnih IT rešitev pri največjih in najuspešnejših slovenskih podjetjih pridobil številne izkušnje.

  Kot velik navdušenec nad novimi, predvsem mobilnimi tehnologijami, je gonilna sila v Špici pri prodaji in implementaciji sistemov, ki temeljijo na najnovejših tehnologijah. V zadnjem času aktivno deluje na t.i. »smart cities« in »smart building« področjih ter aktivno sodeluje pri svetovanju in prodaji prvih tovrstnih sistemov na slovenskem trgu. Posebej ga veseli delo z manjšimi, hitro rastočimi podjetji.

   
  Tibor Tajnšek

  Detektivska zbornica Slovenije

  Na detektivskem področju deluje že 10 let. Je član detektivske zbornice, član IKD mednarodnega združenja detektivov, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, predavatelj na Centru za poklicno usposabljanje v programu Detektiv, ...

  Več ...

  Na detektivskem področju deluje že 10 let. Je član detektivske zbornice, član IKD mednarodnega združenja detektivov, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, predavatelj na Centru za poklicno usposabljanje v programu Detektiv in občasni pogodbeni predavatelj na Fakulteti za varnostne vede.

  Svoje znanje izpopolnjuje tako doma kot v tujini. Kot strokovnjak na svojem področju sodeluje pri izobraževanju novih detektivov na Centru za poslovno usposabljanje ter pri izobraževanju ostalih detektivov pri Detektivski zbornici Slovenije v okviru obdobnih izobraževanj na temo detektiv v trgovini.

   
  Mag. Matjaž Drev

  Urad Informacijskega pooblaščenca

  Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, ...

  Več ...

  Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju, ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov.

  Glavni izzivi, s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.

  Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.  Vprašajte strokovnjake!

  Vaša vprašanja v zvezi z vsebino posveta nam lahko pošljete že vnaprej
  na e-naslov izobrazevanje@planetgv.si, predavatelji pa vam bodo nanje odgovorili na srečanju.


  Udeleženci posveta

  Strokovnega posveta se udeležujejo:

  • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov kadrovske politike in korporativne varnosti v organizacijah,
  • kadrovski managerji,
  • vodje pravnih služb,
  • varnostni managerji,
  • vodilni v gospodarskih družbah in organizacijah javnih uprav ter
  • drugi strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja.


  Bogato strokovno gradivo

  Na posvetu prejmete strokovni reviji, revijo Korporativna varnost in revijo HR&M.

  Revija Korporativna varnost
  je visoko strokovna revija s področja korporativne varnosti. Vsebinsko ponuja cel niz vsebin povezanih z različnimi pristopi celovitega obvladovanja tveganj.

  Revija HR&M
  je strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. Je nepogrešljiva sopotnica voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja in razvoja ljudi.


  Posvet Nadzor na delovnem mestu 2016

  Oglejte si foto utrinke iz lanskoletnega posveta, ki je potekal pod geslom Mit uspešne organizacije ali realnost!

  Kotizacija in prijava

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4122 matična št. plačnika.

  Lokacija

  Radisson Blu Plaza Hotel

  Bratislavska cesta 8
  Ljubljana, Slovenija

  ________________________________________________

  Več informacij:

  Planet GV

  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si  Sponzor posveta

  Medijski sponzor

  Organizatorja posveta

  ICS
  Planet GV