Srečko Bukovec

Srečko Bukovec

Predsednik Strokovnega sveta ZNS, prokurist podjetja Slopak

Ves čas je dejaven na različnih družbeno političnih področjih in aktiven član številnih domačih ter mednarodnih združenj. Bil je predsednik Komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Odbora za izvajanje Kodeksa dobrih poslovnih praks v agroživilski verigi, član Komisije za okolje in logistiko pri Eurocommerce in član Komisije za embalažo na Ministrstvu za okolje in prostor. Opravljal je funkcijo predsednika NS v nekaterih družbah in je imetnik certifikata Združenja članov nadzornih svetov.
Je član UO Trgovinske zbornice Slovenije in član UO ter predsednik Strokovnega sveta Združenja Nabavnikov Slovenije (ZNS). Objavlja strokovne članke in občasno predava ter vodi strokovne posvete, okrogle mize s področja nabave in okoljskih tem.  V letu 2010 je prejel prestižno priznanje Nabavni manager 2010.