Polona Jarc

Vodja oskrbne verige v Trelleborg Wheel Systems Moto d.o.o.

Polona Jarc je vstopila v podjetje kot nabavnica še v času Save Kranj. Skozi leta se je podjetje močno preoblikovalo in tudi njena vloga se je spreminjala, čeprav je ves čas ostajala na področju nabave.
V zadnjem letu se je v okviru Trelleborg Wheel Systems Moto, d.o.o. oblikovala Oskrbna veriga, ki vključuje področje nabave, logistike in planiranja potreb. Polonino delovanje se je razširilo na celoten proces od dobavitelja do kupca. S sodelavci skrbijo za načrtovanje potreb, celoten nabavni proces, upravljanje zalog, koordinirajo proces logistike, sodelujejo s širokim naborom ljudi, vodijo različne projekte. Skozi raznoliko in zahtevno delo morajo stalno izpopolnjevati svoje veščine in pridobivati nova znanja.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.