Peter Wostner

Sekretar na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj

Peter Wostner je zaposlen je na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, kjer je urednik Poročila o produktivnosti, dodatno pa je specializiran tudi za področje digitalizacije in inovacij. Ima 20 let praktičnih izkušenj pri oblikovanju in koordinaciji razvojnih politik, sicer pa je strokovnjak, predavatelj, moderator in avtor številnih člankov na področju gospodarskega in teritorialnega razvoja, inovacij, digitalne preobrazbe ter proračuna in politik EU. Med 2014 in 2019 je vodil pripravo in izvajanje slovenske strategije pametne specializacije, vključno z vzpostavitvijo Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Od leta 2016 tudi predseduje delovni skupini OECD za podeželske politike.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.