Odličnost v nabavi

Nagrado Nabavna prakse leta podeljujemo v dveh kategorijah; eno za male in srednje velike družbe ter drugo v kategoriji za velike družbe. Nabava v dobi omejenih virov še dodatno pridobiva na pomenu, vendar pa kljub temu še vedno ni povsod obravnavana kot strateška poslovna funkcija. A prav nabava lahko odločilno vpliva na optimizacijo stroškov, večjo dodano vrednost in boljši rezultat družbe. Globalni trendi nakazujejo razvoj funkcije v smer polne profesionalizacije in vzpostavitve korporativne nabave kot strateške funkcije. Nabava že dolgo ne zajema le naročanja proizvodov, temveč je kompleksna poslovna funkcija, ki mora v marsikateri organizaciji še postati strateška. Naredimo torej skupaj korak naprej v razvoju nabavne stroke! Zato vas vabimo k prijavi vaše nabavne prakse, ki je v preteklem letu najbolj zaznamovala uspešno delovanje nabave v vaši družbi.

Namen nagrade

Nagrada je namenjena potrditvi odličnega dela in prepoznavnosti nabavne ekipe, ki je v preteklem letu z uspešno uvedenimi praksami povečala uspešnost, konkurenčnost, okretnost in inovativnost v nabavi. Nabavna ekipa (velike družbe) in nabavniki (male in srednje velike družbe) na razpis prijavijo nabavno prakso, ki je v preteklem letu pozitivno zaznamovala delovanje nabave v družbi.

Zakaj se prijaviti?

Priznanje je dokaz, da ste najboljši v svoji kategoriji, udeležba na Nabavni konferenci pa priložnost, da spoznate, kaj in kako delajo drugi. Kot zmagovalci boste prejeli priznanje stanovskih kolegov nabavnikov in potrditev za vaše odlično delo – dosegli boste pomemben karierni mejnik in dobili pomembno referenco. S prejemom priznanja boste tudi povečali prepoznavnost blagovne znamke vaše družbe, kar je pomembno tudi za pridobivanje, ohranjanje in motivacijo vaših najboljših kadrov.

Cilji razpisa

 • zviševati raven profesionalizacije nabavne funkcije,
 • vzpodbuditi razvoj nabavne stroke,
 • povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
 • nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih timov ter nabavnikov,
 • povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
 • povečati vplivnost nabavnikov in nabavnih managerjev v organizacijah,
 • širiti dobre primere nabavne prakse.

Kdo lahko prijavi nabavno prakso?

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji družbe,
 • direktorji in vodje nabave,
 • sodelavci v nabavi ali v drugem oddelku
 • vaš dobavitelj,
 • organizatorja Združenje nabavnikov Slovenije in Planet GV.

Osnovni pogoji

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati družba, ki izvaja prijavljeno nabavo prakso, so:

 • družba ni imela blokiranih transakcijskih računov v zadnjem letu;
 • noben od članov uprave in vodje nabave v družbi ni udeležen v kazenskih postopkih;
 • družba je izkazala pozitiven poslovni rezultat v zadnjem zaključeem poslovnem let;
 • družba obstaja vsaj tri leta.

Na izbor se lahko prijavijo tudi družbe, ki so v preteklosti že prejele priznanje »Nabavna praksa leta« ali “Nabavni manager.” Ali priznanje za najboljšo prakso.

Merila ocenjevanja prijav

Komisija pri ocenjevanju in izboru prijavljenih nabavnih praks upošteva naslednja merila.

Raven družbe:

 • odstotek EBITDA v prihodkih,
 • dodana vrednost na zaposlenega v družbi.

Raven nabavne funkcije:

 • nabavni volumen na zaposlenega v nabavi (v EUR na zaposlenega),

Raven nabavne prakse (predstavlja pretežni del skupne ocene):

 • nabavna organizacija (struktura, informacijski tok …),
 • sodelovanje z dobavitelji,
 • nabavna strategija,
 • optimizacija in digitalizacija nabavnih procesov,
 • prihranki v nabavi,
 • trajnost v nabavi,
 • kakovost v nabavi,
 • organizacijska kultura v nabavi,
 • ostalo.

Nagrada za zmagovalno prakso

Nagrajena ekipa za Zmagovalno prakso prejme plaketo s priznanjem Zmagovalna praksa leta. Predstavnik zmagovalne prakse se lahko brezplačno udeleži  celotne Nabavne konference, celotna nagrajena ekipa pa se lahko brezplačno udeleži podelitve nagrade Nabavna praksa leta in  večerne zabave po podelitvi.

Trajanje razpisa in podelitev priznanja

Za prijavo na razpis Nabavna praksa leta izpolnite obrazec. Razpis je odprt do ponedeljka, 1. aprila 2024.  Nabavno prakso leta 2024 bomo razglasili 16. maja 2024 na Nabavni konferenci. Prijave so odprte!

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na e-naslov nk@planetgv.si.


Zmagovalca izbora Nabavna praksa leta 2023 sta Danfoss Trata in Kingsbox!

V četrtek, 11. maja, sta podjetje Planet GV in Zveza nabavnikov Slovenije prvič podelila priznanji za Nabavno prakso leta 2023. V kategoriji velika podjetja je slavilo podjetje Danfoss Trata d.o.o, v kategoriji mala in srednje velika podjetja pa Kingsbox d.o.o.

Nabavna konferenca je mednaroden dogodek z udeleženci iz več kot 9 držav in več kot 250 udeleženci iz vodilnih regijskih podjetij. Vrsto let je bila na konferenci podeljena nagrada nabavni manager, letos pa sta podjetje Planet GV in Zveza nabavnikov Slovenije prvič podelila priznanji za Nabavno prakso leta – odlična nabavna praksa namreč ni le delo posameznika, ampak delo celotne ekipe.

Zmagovalcema iskreno čestitamo!

Danfoss Trata je prejemnik priznanja Nabavna praksa leta 2023 v kategoriji velikih podjetij za projekt Cost Down Engine

Komisija za izbor Nabavne prakse leta 2023 je naziv nabavne prakse leta v kategoriji velikih podjetij podelila družbi Danfoss Trata d.o.o. za projekt  Cost Down Engine (CDE). CDE je sistematičen proces zmanjševanja stroškov produkta z uporabo tehničnih, procesnih in komercialnih idej. To prakso v družbi izvaja že 9 leto, kar dokazuje njeno učinkovitost in trajnost. Izbira CDE za nabavno prakso leta temelji na več dejavnikih:

1.  Širše koristi uporabe: CDE vpliva na različne funkcionalne skupine, kar dokazuje njegov širok doseg in splošno sprejetost. Nabava deluje kot ambasador sprememb, aktivno sodeluje v razvoju izdelkov in embalaže ter ima pri tem trdno podporo uprave družbe. Dodaten pozitiven vpliv ima tudi na ESG saj zmanjšujemo porabo materialov in energije ali pa spreminjamo v okolju prijaznejše materiale.

2. Sodelovanje med oddelki: CDE proces vodi usposobljen CDE navigator skupaj z močno interdisciplinarno ekipo, kar zvišuje vpliv in uspešnost procesa. V različnih fazah CDE procesa so vključeni vsi oddelki v podjetju kar dodatno vzpodbuja interdisciplinarno sodelovanje in povečuje priložnost za izboljšavo.

3. Neprestano izboljševanje: Proces CDE se nenehno izpopolnjuje in nadgrajuje z digitalizacijo in uporabo različnih orodij, kar zagotavlja njihovo učinkovitost in aktualnost. Kot sam proces, ki ga na nekaterih izdelkih ponovimo večkrat, pa zagotavlja nenehne izboljšave in razvoj izdelka ter priložnosti za nove verzije.

4. Implementacija co-located team: V letu 2021 je bil v proces CDE dodan co-located team, ki hitro implementira ideje iz CDE procesa, kar omogoča hiter učinek na prihrankih. Co-located team je sestavljen iz projektnih vodij, tehnologa, kakovostnika in razvojnika. Co-lokacija omogoča hitrejšo izmenjavo informacij, predvsem pa vpliva na pospešeno pridobivanje cross funtional kompetenc (T shaped profile).

5. Koristi pri uvajanju novih izdelkov: CDE proces se uporablja kot zahtevan korak pred začetkom razvoja novega izdelka in v fazi prodaje izdelka, s ciljem izboljšanja njegove konkurenčnosti in zagotovimo ustrezno primerjavo z konkurenco ter spodbudimo rabo alternativnih materialov in procesov.

6. Letni prihranki: Kontinuirana uporaba CDE procesa rezultira v vsakoletnem prihranku vsaj 2% letnega nabavnega prometa vse od njegove uvedbe leta 2014.

Aleksander Polajžer iz družbe Danfoss Trata meni, da je CDE ključen za uspešno obvladovanje stroškov v nabavi. Uvedba co-located timov jim je omogočila hitro implementacijo več projektov hkrati in s tem razbremenitev strateških nabavnikov, da se lažje osredotočijo na izvajanje strategije nabave.

Kingsbox je prejemnik priznanja Nabavna praksa leta 2023 v kategoriji malih in srednje velikih družb za projekt Digitalizacije nabavnih procesov

Komisija za izbor Nabavne prakse leta 2023 je izbrala podjetje Kingsbox d.o.o. za nabavno prakso leta v kategoriji malih in srednje velikih družb zaradi njihovega inovativnega in učinkovitega pristopa k digitalizaciji nabave. Poudarek na optimizaciji procesov poslovanja, vitki proizvodnji in vitki nabavi je privedel do zelo dobrih rezultatov, ki so bili ključni pri tej odločitvi.

Nekaj glavnih značilnosti njihove nabavne prakse vključuje:

1. Elektronska izmenjava z dobavitelji: Z uporabo avtomatizacije in digitalizacije naročilnic, so v družbi odpravili nepotrebno pretipkavanje  in dvojne vnose, kar je prihranilo čas in zmanjšalo število napak v matičnem podjetju ter pri kooperantih.

2. Povezava spletne strani z informacijskim sistemom: Sistem za spremljanje ETA (estimated time of arrival) posameznih ladij in avtomatsko korekcijo dobavljivosti izdelkov na spletni strani družbe jim je omogočilo boljše načrtovanje in upravljanje ter zmanjševanje zalog.

3. Zamik nabav: Orodje za pravočasno naročanje materiala, ki upošteva roke dobave in čas izvedbe naročila, izboljšuje nivo zalog in s tem denarni tok družbe.

4. Napovedni modul: Modul za napovedovanje prodaje in proizvodnje, ki temelji na analizi preteklega prometa in rokih dobave, omogoča nabavi pravočasno in boljše načrtovanje naročanja ustreznih količin materiala.

Opisani pristopi so rezultirali v kar 30 % prihrankih na zalogah, zmanjšanju števila potrebnih delovnih ur v nabavi, hitrejši rasti prodaje in zvišanju tržne konkurenčnosti. Digitalizacija nabave v Kingsbox d.o.o. je odličen primer uspešne digitalizacije nabave tudi za druge startupe. Družba je uspešno pridobila sodelavca v nabavi na Kitajskem, ki dela izključno za njih, kar še dodatno izboljšuje njihovo sposobnost za hitro in učinkovito nabavo. Zaradi vseh teh razlogov je Kingsbox d.o.o. prejel nagrado za najboljšo nabavno prakso leta v tej kategoriji.

Pogovori s prejemniki priznanj

Nabavna praksa leta

 • Pogovor z Aleksandrom Polajžerjem, Danfoss Trata, zmagovalci v kategoriji velika podjetja v letu 2023.
 • Pogovor z Markom Počkarjem, Kingsbox, zmagovalci v kategoriji mala in srednje velika podjetja v letu 2023.

Nabavni manager leta

Dosedanji dobitniki priznanja