Jurij Giacomelli

Ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja Giacomelli media, d. o. o.

Je ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja Giacomelli media, d. o. o., ki se osredotoča na transformacijske preobrazbene procese poslovnih modelov in v inovativnih okoljih ter na management sprememb, zlasti še v smeri krožnega gospodarstva.
‎Večino poslovne poti je namenil založništvu in medijem, najprej kot finančni direktor Gospodarskega vestnika (1998-2000) in nato kot direktor Financ, izdajatelja prvega slovenskega poslovnega dnevnika (1999-2006). Deloval je tudi kot svetovalec za mednarodni poslovni razvoj Bonnier Business Press, Stockholm, ki je lastnik Financ. Kasneje je prevzel mesto predsednika uprave vodilnega izdajatelja informativnih medijev v Sloveniji, delniške družbe Delo (2009-2012) in v tej vlogi vodil njeno temeljito preobrazbo.
Deloval je tudi v zavarovalništvu kot član uprave Prva Group (2006-2007) in vodil Gorenje design studio (2007-2009). Leta 2013 se je pridružil največji slovenski banki NLB z namenom prispevati k njeni preobrazbi v najbolj kočljivem obdobju slovenskega bančništva, kjer je v vlogi generalnega sekretarja in direktorja korporativnega komuniciranja skrbel za razvoj strategije NLB Skupine ter njenega ugleda in korporativne blagovne znamke.
Je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister poslovodenja in organizacije tretje generacije programa “MBA Radovljica” – danes IMB – na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi habilitiran kot višji predavatelj.
Jurij predava na mednarodnem podiplomskem študiju IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, občasno na drugih podiplomskih in dodiplomskih študijskih programih, med drugim na EF in na Fachhochschule des BFI na Dunaju, MSc Programm Sustainability & Responsible Management, ter na številnih seminarjih in konferencah. Je član različnih programskih svetov strokovnih in akademskih konferenc. Pogosto objavlja komentarje v slovenskih in tujih medijih.
Je predsednik Italijansko-slovenskega Foruma italo-sloveno in dolgoletni član častnega razsodišča združenja Manager ter član Združenja članov nadzornih svetov. Giacomelli media pa je član AmChama Slovenija in Britansko-slovenske gspodarske zbornice (BSCC). Je tudi vitez reda italijanske zvezde “Cavalliere dell’ordine della Stella d’Italia” (Knight of the Order of the Star of Italy) in prejemnik nagrade “Mladi poslovnež leta 2004”, ki jo podeljuje Združenje Manager.

Tema govora

Krožne priložnosti v nabavi

Planetarne omejitve terjajo temeljit premislek o namenu poslovanja, z njim se spreminjajo poslovni modeli in prakse. Kdor želi biti poslovno uspešen v prihodnosti, išče rešitve v okviru načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.
Uveljavljanje krožnih poslovnih modelov je povezano z repozicioniranjem podjetij v verigah vrednosti. Nove tehnologije znižujejo transakcijske stroške in omogočajo ekonomičnost poslovanja na trajnejši način. Sposobnost povečevanja snovne produktivnosti, obnavljanje virov in njihovo vračanje v nadaljnje proizvodne in potrošne cikluse postaja temeljna konkurenčna prednost. Aktivna krožna naravnanost v nabavi zato prinaša nove priložnosti in omogoča, da se izognemo poslovnim tveganjem, tako linearnim kot krožnim.