Matjaž Mravljak

Direktor Inšpekcije za informacijsko varnost, Urad vlade RS za informacijsko varnost

Matjaž Mravljak je direktor Inšpekcije za informacijsko varnost v Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. S področjem informatike, telekomunikacij in informacijsko varnostjo se poklicno ukvarja zadnjih 15 let. Matjaž Mravljak je magister prava, notranji presojevalec sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja po standardu ISO/IEC 22301:2019, vodilni presojevalec sistema upravljanja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001:2013 ter certificiran strokovnjak s področja informacijske varnosti. Kot predavatelj je v 2022  sodeloval na različnih dogodkih: Infosek konferenci, Konferenci prava informacijske varnosti, Konferenci komunalnega gospodarstva in Konferenci Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo.

O PREDAVANJU

Izognimo se kibernetskim tveganjem

Kratka predstavitev elementov kibernetske varnosti in kako hiter napredek na področju razvoja novih tehnologij in pospešenedigitalizacije vpliva na varnost v kibernetskem prostoru. Kratek pregled pomembnejših kibernetski incidentov v svetu in doma, predstavitev kibernetskih groženj in vektorjev napadov, ter potrebnih korakov za dvig kibernetske varnosti. Predstavitev ukrepov: za zmanjšanje verjetnosti pojava kibernetskega incidenta, za hitro odkrivanje kibernetskega incidenta, za pripravljenost na odziv v primeru kibernetskega incidenta in za povečanje odpornosti na hujše kibernetske incidente.
Priporočila za izvedbo ukrepov, ki nimajo finančnih posledic, jih lahko izvedemo takoj in bistveno povečajo varnost in odpornost na kibernetske incidente.

Kaj je potrebno, da nabava preseže pričakovanja v teh časih (pogled CEO-ja)

Na naših trgih doživljamo nestanovitnost oziroma volatilnost brez primere. Moramo se prilagoditi in preiti od koledarsko usmerjene nestanovitnosti k upravljanju tržnega cikla. Prvi dejavnik uspeha v preteklosti, tako pomembna »optimizacija procesa« je manj uspešna od »optimizacije časa na kraju samem«. Prvič  v zgodovini imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo. Preobrazba je lahko uspešna s pravimi ljudmi, s popolnim krmiljenjem, in miselnostjo naravnano v  preobrazbo.