Matej Klasinc

Presojevalec za standarde ISO, Bureau Veritas

Univ. dipl. inž. teh. prom., delovne izkušnje je pridobival pri delu v pomorstvu, logistiki, špediciji, obvladovanju oskrbnih verig in informatizaciji skladišč. Kot samostojni podjetnik svetuje podjetjem pri vzpostavitvi sistemov vodenja kakovosti. Pri certifikacijski hiši Bureau Veritas je vodilni presojevalec za standard ISO 9001 in presojevalec za ISO 14001. Vodi seminarje in delavnice za notranje presojevalce, obvladovanje tveganj, reševanje neskladnosti in korektivne ukrepe, ipd.

Tema govora

S pomočjo ISO 20400:2017 do trajnostne nabave

Kaj je namen standarda ISO 20400? Kako lahko vodnik k trajnostni nabavi pomaga podjetjem na poti k trajnostnemu razvoju
z nabavnega vidika? S kratkim pregledom smernic ISO 20400:2017 bomo prepoznali, kako integrirati trajnost v nabavne
politike in strategije, kako nabavno funkcijo organizirati na poti k trajnosti in kako le-to vključiti v sam nabavni proces
(od planiranja, nadgradnje zahtev, izbire dobaviteljev do upravljanja pogodb).