Dr. Martin Wagner

Profesor ekonomije na Univerzi v Celovcu

Od leta 2012 je redni profesor za ekonometrijo in statistiko na ugledni Tehnični univerzi v Dortmundu in hkrati gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov in je tudi član Inštituta za napredne študije na Dunaju. Različne pedagoške in raziskovalne položaje pa je v preteklosti imel tudi na Univerzi v Bernu, Univerzi Princeton (ZDA), Tehnološki univerzi na Dunaju, Univerzi v Gradcu in Univerzi v Hamburgu. Kratek čas pa je delal tudi na Evropski centralni banki v Frankfurtu. Po izobrazbi je matematik in ekonomist z doktoratom s področja tehnologije.

Tema govora

Pregled globalnih ekonomskih trendov in njihov vpliv na nabavo

V prispevku bodo predstavljene trenutne gospodarske razmere in obeti, tako z mednarodnega – še zlasti evropskega – kot tudi s slovenskega vidika. Obravnavali bomo nekatera glavna tveganja. Na podlagi trenutne makroekonomske slike bomo izbrane teme obravnavali podrobneje, pri čemer je glavni cilj predstavitve podati iztočnice za razpravo, utemeljeno na dejstvih o trenutnih makroekonomskih razmerah.