dr. Martin Wagner

 Glavni ekonomski svetovalec pri Banki Slovenije, Profesor ekonomije na Univerzi v Celovcu

Martin Wagner je glavni ekonomski svetovalec pri Banki Slovenije, profesor ekonomije na Univerzi v Celovcu in sodelavec skupine za makroekonomijo in ekonomsko politiko na Inštitutu za napredne študije na Dunaju. Od oktobra 2017 do konca leta 2018 je bil glavni ekonomist Banke Slovenije, med leti 2012 in 2019 pa je bil profesor ekonometrije in statistike na Fakulteti za statistiko Tehniške univerze Dortmund. Izobraževal se je na Dunaju, na Tehnični univerzi in Inštitutu za napredne študije, kjer je diplomiral iz matematike (1995) in ekonomije (1998) ter doktoriral (2000). Habilitacijo iz ekonomije je pridobil leta 2007 na Univerzi v Bernu. Martin Wagner je delal na Tehniški univerzi na Dunaju, Inštitutu za napredne študije na Dunaju, Univerzi v Bernu in je bil pred prihodom v Dortmund profesor ekonometrije in empirične ekonomije na Univerzi v Gradcu. Kot gostujoči profesor pa je predaval na Univerzi Princeton in Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah.

Trenutni ekonomski trendi in pogledi

V prispevku bodo predstavljene trenutne gospodarske razmere in obeti, tako z mednarodnega – še zlasti evropskega – kot tudi s slovenskega vidika. Obravnavali bomo nekatera glavna tveganja. Na podlagi makroekonomske slike bodo nekatere teme podrobneje obravnavane, na primer izobraževanje, tehnologija in konkurenca.